2013

De goda intentionernas baksida

2013-12-07 HelaGotland, m.fl.

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika om att minimilön är på väg att införas i Tyskland. Han menar att "minimilönen är ett klassiskt exempel på förslag sprungna ur välvilliga politiska avsikter som får kontraproduktiva resultat". Andreas Bergh anser att arbetssökande bör ges fler rimliga alternativ till låglönejobben. En väg att gå, skriver han kan vara "att förbättra resurssvaga hushålls ekonomi genom exempelvis höjda barnbidrag eller sänkt skatt". 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se