2013

Modeller är bara modeller

2013-12-09 Piteå-Tidningen, m.fl.

Piteå-Tidningen skriver i en ledare: "En viktig del i Alliansens framgångsrika PR-maskineri består i att man är skicklig på att ta fram siffror som sägs ge stöd åt den förda politiken." Tidningen skriver om en rapport som visade att lönesumman ökat i restaurangbranschen. "Man uppskattade att det rörde sig om 4000 fler sysselsatta och att detta kan bero på den sänkta krogmomsen." Tidningen menar att siffran är ytterst osäker och att Daniel Waldenström, affilierad till IFN, "har en poäng när han frågar om vi kan 'utesluta att det inte är krogägarnas löner som ökar?'"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se