2013

DO: Vi flytt int

2013-12-11 Barometern

I en ledarkommentar skriver Barometern om att  integrationsministern Eric Ullenhag (FP) meddelat att Diskrimineringsombudsmannen, DO, skulle flytta till Rinkeby eller Tensta vid nästa årsskifte. Flytten har sedemera skjutits upp och tidningen resonerar om vilken lokalisering som kan tänkas vara bäst. I detta sammanhang nämns Andreas Bergh, IFN, och en skrift han skrivit för Ecipe. I denna visas "att arbetslösheten bland invandrare kan förklaras med välfärdsstatens omfattning och de kollektivavtalade lönerna. Diskriminering har ingen signifikant effekt på arbetslöshet".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se