2013

Därför är Sverige framgångsrikare än Sydeuropa

2013-12-12 Fjärde uppgiften

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas av Fjärde uppgiften och Pontus Herin om innovation och tillväxt. Magnus Henrekson har forskat kring vad det är som gör ett land framgångsrikt. I fallet Sverige ser han framför allt en viktig historisk förklaring: vi hade vår kris i början av 90-talet och genomförde då nödvändiga reformer som andra europeiska länder hoppat över.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se