2013

Hur länge ska vi vänta, Lars?

2013-12-12 Arbetarbladet

I en ledarkommentar, med anledning av Lars Oxelheims inlägg på DN Debatt förslag att rekrytering av angloamerikanska styrelsemedlemmar på längre sikt ökar jämställdheten i styrelser, skriver Arbetarbladet att "Lars Oxelheim tyvärr ignorerar är dock att amerikanska kvinnor också är kvinnor. Och det är sådana som väljs bort. Kvinnor. Alltså." Ledarskribenten menar att "kvotering är en nödvändighet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se