2013

Vilken bostadsmarknad ska vi välja?

2013-12-12 HelaGotland

I en ledare skriver Bertil Virgin i HelaGotland att det råder brist på hyreslägenheter även på Gotland:  Assar Lindbeck, IFN, är en av dem "som menar att det är hyreskontrollens fel." Virgin förklarar att länder med marknadshyror har tvingats skapa social housing för att klara bostadsförsörjningen och han vill inte få en sådan utveckling i Sverige.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se