2013

Invandrare stängs ute av kollektivavtal

2013-12-13 Dagens Industri

Andreas Bergh, IFN, skriver i DI att de flesta OECD länderna har 10 till 20 procent lägre sysselsättning för invandrare än infödda. Han har studerat orsakerna och redovisar två statistiskt signifikanta faktorer: "Länder där kollektivavtal täcker en större del av arbetsmarknaden har högre segregation. Länder med generösa socialbidrag har större problem att få invandrare i sysselsättning." Han menar att politikerna bör fråga sig hur rimligt det är att fackföreningarna kan använda kollektivavtalen som konkurrensbegränsning och skicka kostnaderna för den ökade arbetslösheten till skattebetalarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se