2013

Vägen mot friare hyressättning kräver kloka politiska rallyförare

2013-12-15 Östersunds-Posten

Hyreskontrollen snedvrider bostadsmarknaden så att det dels byggs alltför lite. När Boverket slog fast detta uteblev dock debatten nästan helt, skriver Östersunds-Posten i en ledare. Tidningen skriver att "den ende som tog upp Boverkets kastade handske var nestorn i svensk ekonomisk debatt, Assar Lindbeck [IFN], som i två långa debattartiklar argumenterade för att få bort hyreskontrollen".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se