2013

Tullarnas inverkan på världshandeln

2013-12-21 Ekonomiekot Lördag

Världshandel och tullar är ämnet i Ekonomiekot lördag. Henrik Horn, IFN, intervjuas tillsammans med Olof Erixon, Svenskt Näringsliv. Utgångspunkten är att man inom ramen för WTO nyligen slutit ett första globalt handelsavtalet. "Jag tror inte att något land blir rikt på protektionism" förklarar Henrik Horn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se