2013

”Gör om hyresmarknaden med Bryssel som förebild”

2013-12-26 Dagens Nyheter

I en debattartikel skriver professor Hans Wijkander att dagens svenska hyreskontroll ger fördelningsproblem mellan dem som har kontrakt och dem som köar. Han menar att hyresmarknaden borde reformeras efter belgisk modell. Wijkander citerar Assar Lindbeck, IFN, som menar "att hyror under jämviktsnivån reducerar byggandet. Han menar också att en avreglering skulle skapa ett fördelningsproblem".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se