2013

Sveriges framtid behöver kompromissviljan

2013-12-31 Dagens Nyheter

Steve Kelman, Harvard, tillbringade en månad på IFN under hösten 2013. Hans iakttagelser om hur Sverige förändrats under de senaste 50 åren publiceras på DN Kultur. Han skriver om minskad kompromissvilja och haltande konsensusbyggande men menar att ” den svenska snällheten lever”: ” Snällheten är en del av den medmänsklighet som ger upphov till ”samma båt”-fenomenet som främjar konsensusuppbyggande.”

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se