2013

LO firar inte med oss i dag

2013-12-11 Svenska Dagbladet

"Det är i dagarna fem år sedan Sverige, tack vare alliansen och Miljöpartiet, öppnade för arbetskraftsinvandring. Det ger anledning att fira." Det skriver Maria Ludvigsson på Svenska Dagbladets ledarsida.  Hon hänvisar till forskning av Andreas Bergh, IFN, som för ECIPE:s (European Centre for International Political Economy) räkning gjort en analys av immigranters integration på arbetsmarknaden i OECD-länderna. "Bergh ... visar att välfärdspolitiken liksom styrkan i och omfattningen av kollektivavtalen har stor negativ betydelse".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se