Institutet i media

Institutet i media – 2014

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2014-12-30 Realtid.se

Uppluckrad LAS löser inte integrationen

I en krönika på Realtid.se skriver Tino Sanandaji att det är "en fantasi att tro att avskaffade turordningsregler på något signifikant sätt skulle reducera utanförskapet ...". Han förklarar att "I den mån LAS påverkar sysselsättning gäller det yngre. Studierna visar samtidigt att uppluckrad arbetsrätt ökar invandrares sysselsättningsgrad marginellt eller inte alls. Det är till exempel slutsatsen i en uppmärksammad forskningsöversikt av min kollega Per Skedinger på Institutet för näringslivsforskning (IFN)."


2014-12-28 Sveriges television

Rundabordet: klass och klyftor

Daniel Waldenström, Uppsala universitet och affilierad till IFN, deltog i ett rundabordsamtal arrangerat av SVT. Samtalet handlade om att "de ekonomiska klyftorna i Sverige och världen har ökat - vilken effekt får det på ett samhälle? Kan klyftor fylla en funktion? Vilka klyftor kan dyka upp i kölvattnet av de ekonomiska?" Waldenström förklarade att skillnaderna  har ökat under de senaste decennierna.


2014-12-23 The Huffington Post

Study Debunks Major Argument In Favor Of Corporate Tax Breaks

Det vanligaste argumentet för att sänka skatten för företag -- att detta skulle skapa fler jobb -- tycks inte stämma, skriver Huffington Post. Tidningen hänvisar till forskning av Alexander Ljungqvist, NYU, m fl. Ljungqvist är affilierad till IFN. Enligt studien så skapas inte fler jobb när skatten slopas på delstatsnivå. Ett undantag finns: Skattesänkning kan hjälpa till att skapa jobb och sätta fart på ekonomin under en recession.


2014-12-22 Svenska Dagbladet

När robotarna gör våra jobb

I en krönika i SvD skriver Andreas Bergh, IFN, om vad vi ska arbeta med när robotarna tar våra jobb. "I en marknadsekonomi avgörs detta av vad människor är beredda att betala för. Eftersom vi är rikare än någonsin, och tekniken mindre begränsande än någonsin, är det till stor del människors fantasi och skaparförmåga det kommer an på. Det är trots allt den som tagit oss dit vi är i dag."


2014-12-22 Realtid.se

Lyckad gruppfinansiering

Realtid.se skriver om att Tino Sanandaji, IFN, har sökt allmänhetens stöd för att kunna ge ut en bok om den svenska invandringspolitiken. Realtid skriver: "målet var att samla in 400.000 kronor till nyår men redan efter en vecka har löften om gåvor på över 500.000 kronor strömmat in till kampanjsidan hos gruppfinansieringstjänsten Kickstarter".


2014-12-20 Värmlands Folkblad

Växande klyftor inte bra för samhället

I en ledare skriver Värmlands Folkblad att "gapet mellan rika och fattiga ökar i de flesta av OECD:s 34 medlemsländer". VF refererar till forskning av Daniel Waldenström, som är affilierad till IFN, m.fl. Tidningen skriver att de "räknat ut att den rikaste procenten äger 40 procent av landets tillgångar".


2014-12-19 Dagens Arena

Högtflygande miljardärer

I en krönika på Dagensarena.se undrar Kent Werne "hur mycket kan klyftorna växa innan missnöjet riktas mot de rika i stället för mot samhällets utsatta?" Han hänvisar till forskning av Daniel Waldenström, affilierad till IFN. Werne förklarar att Waldenström m.fl. "har räknat ut att den rikaste hundradelen – 70 000 personer – äger ungefär fyra tiondelar om man räknar in tillgångar som parkerats utomlands av skatteskäl".


2014-12-18 Entré

Tjänsteföretag största jobbskaparna

Kunskapsintensiva tjänsteföretag växer snabbast. Det kastar skuggor över politikernas riktade satsningar på högteknologiska företag. Dessutom är det farligt med företagsstöd som ska lock individer att bli entreprenörer, sammanfattar tidningen Entré  forskning av Niklas Elerts, IFN. I intervjun förklarar Elert att "människor kan bara lära sig att driva företag genom erfarenhet. Det innebär exempelvis att Ung företagsamhets verksamhet, där ungdomarna får starta, driva och lägga ner ett förtetag, är vad som gör att deras företag överlever. Inte att de har fått en kurs i entreprenörskap."


2014-12-18 Svenska Dagbladet

LO försvarar det som stänger ute

I en ledare skriver Svenska Dagbladet om "ny forskning visar att fackföreningsrörelsen avsiktligt skyddar ett system som stänger ute utrikes födda från arbetsmarknaden". I sammanhanget hänvisar skribenten bl. a. till Andreas Bergh, IFN, som säger om de aktuella forskningsrönen: ”Problemet är att det inte finns någon lika mäktig intresseorganisation som talar för nyanlända flyktingar”.


2014-12-17 Dagens Nyheter

”Tvångsamortering fel sätt att minska hushållens skulder”

Magnus Henrekson, IFN, skriver på DN Debatt om att tvångsamortering är fel väg att gå för att minska hushållens skuldsättning. Han förklarar att hushållens stigande skulder kan vara Sveriges största makroekonomiska risk. "Detta talar för riktade åtgärder nu. En parlamentariskt sammansatt skuldsättningskommission borde omgående tillsättas".


2014-12-17 Dagens Samhälle

Debattsvepet: ”Tvångsamortering fel sätt att minska hushållens skulder”

Dagens Samhälle länkar till en debattartikel i DN av Magnus Henrekson, IFN. I artikeln föreslår Henrekson att en parlamentarisk skuldkommission ska tillsättas. Han skriver att hushållens stigande skulder är Sveriges kanske största ekonomiska risk. "Men förslaget om amorteringskrav är inte rätt väg att gå. I stället bör åtgärder som att sänka ränteavdraget och öka andelen bundna lån övervägas".


2014-12-17 Östersunds-Posten, m.fl.

Skolan bortom symbolpolitiken

I en ledare skriver Östersunds-Posten om den sjunkande kunskapsresultaten i skolan. Tidningen refererar till Gabriel Sahlgren, affilierad till IFN, som bland annat i en poddsändning från IFN förklarat att vi inte vet varför resultaten sjunker. Sahlgren framför teorin att "den främsta kandidaten är de arbetsmetoder, i synnerhet arbetsformen eget arbete, som följde 1970-talet skolreformer". Denna teori har han även fört fram i Neo, nr 6 2014.


2014-12-16 Högskriften

Shoppa julklappar - när, var och hur?

Högskriften, som ges ut av Högskolan i Jönköping, har intervjuat Özge Öner, IFN och Högskolan i Jönköping, om hennes forskning. Hon berättar att just när det gäller julhandel så är konsumenterna villiga att resa längre än i vanliga fall. Därför fungerar det bra för specialiserade butiker som exempelvis klädaffärer, inredningsaffärer, elektronikaffärer och sportaffärer, att vara lokaliserade till stora regionala shoppingcenter.


2014-12-16 Realtid.se

Bara forskningen kan bota Moderaterna

I en krönika  på Realtid.se skriver Tino Sanandaji, IFN, att Moderaterna "vägrar envist att medge att integrationen av invandrare i Sverige inte har förbättrats sedan Alliansens valseger 2006". Han förklarar att "det är en förnekelse som kan bli en dyrköpt läxa". Sanandaji frågar sig vad som egentligen är orsaken till  utanförskapet för invandrare till Sverige.: "Jag menar att den fundamentala förklaringen är låg utbildningsnivå bland flyktingar i kombination med att ekonomin blivit alltmer kunskapsintensiv." Sanandji föreslår att Anna Kinberg Batra (M) ska tillsätta en kommission om dessa frågor "ledd av riktiga forskare". Några av de forskare som Sanandaji föreslår ska ingå i en sådan kommission är verksamma på IFN:  Assar Lindbeck, Per Skedinger och Yves Zenou (affilierad).


2014-12-13 Folkbladet

Så kan M och S stoppa SD

I en debattartikell skriver Besviken (M)edborgare "SD växer just på grund av att inga andra partier vågar lyfta den tabubelagda frågan om nackdelar, risker och kostnader för Sveriges generösa invandringspolitik." Skribenten skriver om akademins roll i debatten och hänvisar till Tino Sanandaji, IFN som menar "att problemet inte är att svensk forskning är korrumperad, utan att media och politikerna har varit korrupta i sin rapportering av forskningsläget".


2014-12-12

Riskkapitalister - onda utsugare eller goda affärsänglar

Magasinet Connoisseur skriver om riskkapitalister och intervjuar bland andra Jocim Tåg, IFN. Han förklarar att mediabilden av riskkapitalister inte stämmer med verkligheten. "Den akademiska forskningen har överlag gett en mycket positiv bild av riskkapitalbolag och risk-kapitalinvesteringar. Dock tycker jag att uppmärksamheten varit bra i många hänseenden. Den har väckt frågan om internationell skatteplanering som är ett problem och som politikerna borde åtgärda."

Connoisseur fortsätter: "Joacim Tåg gillar inte ... företagens lån mellan olika dotterbolag för att smita undan skatt. Upplägget kallas för räntesnurror, och går till så att man inom en koncern lånar pengar från ett internt bolag med säte i ett skatreparadis, i syfte att kunna minska vinsten - och därmed bolagsskatten."

Joacim Tåg förklarar att "kanske den viktigaste fördelen med riskkapitalinvesteringar att de medför resurser och kunskap för att utveckla de företag som köps upp." Han säger attrRiskkapitalbolagen har ofta innan uppköpet gjort en klar plan över hur man under ägandeperioden ska investera för att förbttra bolaget. "Överlag visar akademiska sutdier att de är duktiga på att öka produktiviteren i de företag de inveserar i."

Vad gäller risken för arbetslöshet vid uppköp säger Tåg att "vi har en ny studie på gång som analyserar effekter på vissa grupper av anställda. Exempelvis visar studien att a  ställda som utför rutinmässiga uppgifter ofta blir uppsagda, medan de som utför icke ruiinmässiga uppgifter klarar sig mycket bättre. Just detta beror på investeringar i ny teknik som riskkapitalbolagen gör efter uppköpet".


2014-12-11 Svenska Dagbladet

Rysk propaganda sprids i Sverige

I en gästledare i SvD skriver Claes Arvidsson bl.a. om den ryska upptrappningen i Östersjön. Han skriver att "säkerhetspolitiken blev ihåligare när Stefan Löfven opåkallat ... i regeringsdeklarationen ändrade den säkerhetspolitiska linjen genom att säga nej till medlemskap i Nato". Ledaren avslutas med ett citat från Assar Lindbeck, IFN: ”Politiker använder statistik som en berusad använder en lyktstolpe, som stöd snarare än som belysning.”


2012-12-09 Metro

Se till att du finns på sociala medier

I samband med ett block om utbildning och jobbsäkande publicerar Metro foto och ett citat av skolaforskaren Jonas Vlachos, Stockholms universitet oh affilierad IFN. I citatet säger Vlachos att ”det tycks inte finnas någon koppling mellan vad eleverna lär sig i kärnämnena och vilka betyg de får.” Jonas Vlachos forskning ¨tergav nyligen bland annat i Norrköpings Tidningar.


2014-12-04 Jusektidningen

"Med fasta helgdagar är det lättare att planera"

Jusektidningen har intervjuat Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, om röddagskonto, dvs. att i stället för fasta helgdagar kan den anställde själv välja lediga högtider. Jonas Vlachos ser stora samhällsrisker med en sådan förändring. Han menar bl.a. att den viktigaste poängen med heldagsledighet är att den koordinerar ledighet och arbete mellan olika personer.


2014-12-04 Folkbladet

"Högre betyg men lär sig mindre"

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, har föreläst i Norrköping om skolforskning. Folkbladet skriver om detta på nyhetsplats.Vlachos förklarade bl.a. att det inte finns något "som tyder på att vinstmotiverad konkurrens leder fram till en hög och likvärdig skolkvalitet. Istället kräver den en ganska omfattande reglering". Han pekade på att Sverige har betygsinflation och att nationella prov bör rätta externt.


2014-12-03 Ekonomisk Debatt

Kärnproblemet är arbetsmarknaden inte invandringen

I en replik i Ekonomisk Debatt (svar på inlägg i Ekonomisk Debatt nr 8/2014; som i sin tur föranleddes av ett inlägg av Andreas Bergh i Ekonomisk Debatt nr 4/2014). Andreas Bergh svarar Jan Tullberg och skriver att hans (Berghs) forskningsresultat "ligger ... helt i linje med annan forskning som visar hur stelheter på inhemska arbetsmarknader minskar de vinster som invandring skulle kunna skapa".


2014-12-03 Norrköpings Tidningar

Svenska elever förbättrar betygen – men inte kunskaperna

Svenska skolelever får bättre betyg – samtidigt som deras kunskaper försämras. Det förklarade Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, på ett seminarium i Norrköping som refereras på nyhetsplats i Norrköpings Tidningar. Vlachos förklarade bland annat att det "inte tycks finnas någon koppling mellan vad eleverna lär sig i kärnämnen och de betyg de får".


2014-12-01 Neo

På djupet om friskolor och skolval

Gabriel Sahlgren, affilierad IFN, intervjuas i Neo om skolforskning. Han får frågan om hur man kan förklara elevernas sjunkande kunskapsnivå. Gabriel Sahlgren svarar: "Det vet vi ännu inte. En stark kandidat till förklaring är de förändrade arbetsmetoder i skolan, framförallt arbetsformen "eget arbete" som spred sig som en löpeld från mitten av 1990-talet."


2014-12-01 Helahälsingland

Önskas: Ärligare politiker

I en insändare skriver den pensionerade läraren Maj-Louise Nordlund om dåliga skolresultat och hänvisar bl.a. till Johan Wennströms, IFN, bok Lärare utan frihet – när vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Hon menar att "såväl S som borgarna har haft sina fingrar med i nedrustningen av skolan". Nordlund skriver avslutningsvis: "Så kanske det är dags att samarbeta för vår framtids skull."


2014-11-27 Dagens Samhälle

Forskare: "Vässa styrningen av kommunala bolag"

Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, är en av fem forskare som i ett debattinlägg skriver om pilotstudien Hur styrs och granskas kommunala bolag?. De har identifierar fem områden som "förtjänar en fördjupad diskussion". De pekar bland annat på ”personunionerna” som ett dilemma. Det vill säga att kommunstyrelseledamöter även har tunga uppdrag i kommunens bolagssfär.


2014-11-26 Kvalitet & förnyelse

Bra betyg till cheferna inom äldreomsorgen

Nyhetsbrevet Kvalitet & förnyelse skriver om rapporten Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?, som publicerats inom ramen  ett samarbete mellan IFN och SNS. Kvalitet & förnyelse skriver från det seminarium där rapporten presenterades: Drifts- och ägarform tycks inte spela någon större roll för managementkvaliteten. Genomsnittspoängen är dock lite högre, i synnerhet på personalområdet, för boenden drivna av stora företag ..."


2014-11-25 Fokus

Så många årslöner kostar hus i din kommun

I en artikel där bostadspriser jämförs mellan Sverige och Storbrittanien refereras till forskning av Özge Öner, IFN. Resultatet visar att två svenska kommuner överstiger de brittiska topplaceringarna. "I Solna krävs idag 18,9 årslöner för att finansiera ett genomsnittligt hus. I Sundbyberg är motsvarande siffra 15,7 årslöner. Båda dessa kräver alltså fler års lönearbete för att bekosta huset jämfört med vad som krävs i den brittiska toppnoteringen Oxford."


2014-11-25 Realtid.se

Invandring löser inte glesbygdens problem

I en krönika skriver Tino Sanandaji, IFN, att samtidigt som kostnaden för asylmottagandet ökat betydligt så "fortsätter Sverige att vara sämst i OECD på att integrera invandrare på arbetsmarknaden". Sanandaji kommenterar Fores rapport ”Utan invandring avfolkas Sverige”, som han skriver "inte håller vid en granskning".


2014-11-24 Äldre i Centrum

Målstyrning i den resultatlösa omsorgen

Gun-Britt Trydegård, fil dr i socialt arbete som bl.a. har forskat om chefsrollerna inom äldreomsorgen rekommenderar forskningrapporten ”Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?” av Jannis Angelis och Henrik Jordahl, IFN. Hon skriver att forskningsrapporten "kan rekommenderas till läsning – och eftertanke – för alla som intresserar sig för äldreomsorgens styrning och ledning". Samtidigt anser Trydegård att "inte heller den här ambitiöst upplagda studien [ger] något svar på om väl styrda och ledda äldreboenden håller högre kvalitet i det som de är satta att åstadkomma – en vård och omsorg av hög kvalitet för äldre människor som behöver det".


2014-11-22 Sveriges Radio, Ekot

Skatteplanerande företag kan flytta från Luxemburg till Schweiz

Luxemburg har är bas för omfattande skatteplanering, förklarar Ekot. Åsa Hansson, IFN och Lunds universitet intervjuas. Hon säger att "Luxemburg som land kanske bryter mot EU:s statsstödsregler, så den debatten kanske också kommer igång på allvar. Då är risken att företagen flyttar från Luxemburg till Schweiz. Där kan man också få förhandsbesked."


2014-11-21 Kanal Global

Miniatyr - Invandringens kostnader i Sverige

Tino Sanandaji, IFN, samtalar i Kanal Global om invandringens kostnader. Det är i första hand invandrades möjligheter att komma in på arbetsmarknaden som diskuteras. Sanandaji för fram forskningsresultat och förklarar dessutom att det är allvarligt att invandrare ses som andra klassens medborgare.


2014-11-20 Svenska Dagbladet, blogg

Ägarskatters betydelse

Janerik Larsson bloggar om en "politiskt högst intressant och betydelsefull" artikel av Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, IFN, som publicerats i Ekonomisk debatt. Larsson menar att artikeln "väcker viktiga frågor om hur skattesystemet bör vara utformat för att stärka entreprenörskap och innovationer".


2014-11-19 SVT Rapport

Ränteavdragen kostar 32 miljarder/år

"Ränteavdragen för bostäder är skadliga och bör minskas eller helt tas bort, det menar allt fler ekonomer". Så inleddes ett inslag i Rapport. Det sades att avdragen kostar staten 32 miljarder kronor per år och gynnar de som redan har det bra. En av de som intervjuades var Magnus Henrekson, IFN. Han förklarade att om du bor i en storstad måste du låna mer [för att köpa bostad] och om du har högre inkomst så kan du låna mer.


2014-11-17 Borås Tidning

Dags att minska jobbklyftorna

"Höga lägstalöner gör livet surt för den som inte redan finns på arbetsmarknaden" skriver Borås Tidning i en ledare.  Tidningen citerar Per Skedinger, IFN, i underlagsrapport 24 till Globaliseringsrådet: ”Den svenska arbetsmarknadsmodellen har varit framgångsrik i flera avseenden, men när det gäller att skapa sysselsättningsmöjligheter för marginalgrupper framstår modellen närmast som ett misslyckande.” BT konstarerar att "de som står längst ifrån arbetsmarknaden får det svårare – tack vare den svenska modellen".


2014-11-17 Norra Västerbotten

Arbete i stället för projekt

"Människor som flyr ska välkomnas, men också ges möjligheter bortom bidragsberoende och arbetslöshet" skriver Sakine Madone i en ledarkommentar. Hon fortsätter: "Sverige kan i förlängningen inte vara unikt bra på att öppna gränserna, samtidigt som vi är bland de sämsta av alla länder i OECD på arbetsmarknadsintegration. Som nationalekonomen Andreas Bergh [IFN], med flera, har konstaterat kan bland annat en högre lönespridning och en minde strikt anställningstrygghet minska sysselsättningsgapet mellan infödda och utrikesfödda."


2014-11-16 Svenska Dagbladet

Visa ord

I ett gästinlägg på ledarbloggen i Svenska Dagbladet skriver Janerik Larsson om boken Ett forskningsinstitut växer fram –IUI från grundandet till 1950 av Benny Carlsson och Mats Lundahl. Boken lanseras i samband med IFN:s 75 års jubileum som firas den 17 november 2014. Han citerar SAF-chefen Gustaf Söderlund om institutets tillblivelse: "Om industrin lägger sig till med partipolitisk propaganda, som icke kan undgå att här och var bliva inobjektiv ... så riskerar den att förlora även det inflytande, som objektiv bevisföring dock alltid besitter i ett demokratiskt samhälle".


2014-11-15 Dagens Industri

Svensk skola hotar tillväxten

Lördagsintervjun med Magnus Henrekson, IFN, annonseras på förstasidan med rubriken "En bra skola ska kunna lyfta varje individ". I intervjun förklarar Magnus Henrekson att om inget görs åt skolans dalande resultat så kommer klimatet på arbetsplatser att försämras och därmed hämma svensk tillväxt. Han tror inte på höjda lärarlöner som ett recept för att höja elevernas kunskaper men förklarar att "lärarna måste tillåtas få vara chefer i sina klassrum".


2014-11-10 SVT Sydnytt m.fl.

Lunds universitet får pengar från Kronofogden

"Unga som skuldsätter sig på nätet och sambandet mellan skulder och hälsa. Det är två av de forskningsprojekt på Lunds universitet som får finansiering från Kronofogden" skriver SVT på nätet och fortsätter: "Drygt en miljon går till Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning för forskning kring om hur hur hälsa och skuldsättning hänger ihop." En av forskarna i projektet är Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet. Nyheten rapporteras i en rad media.


2014-11-09 Kvällsposten

En marknad för folket

I ett inlägg på ledarsidan skriver Amanda Wollstad om Luigi Zingales som 2014-11-06 talade på ett seminarium arrangerat av IFN. Alla tjänar på en fri marknad, men ingen tjänar stort – därför är sanna frimarknadsförespråkare så sällsynta, tolkar Wollstad Zingales. "Allmänheten, de som ändå har mest att tjäna på en långsiktigt vital ekonomi och en sann konkurrens om deras surt förvärvade slantar, de har den svagaste rösten i det politiska spelet. Det är kanske ingen trösterik tanke, men förhoppningsvis en insikt som kan få den svenska högern att hitta tillbaka till ett principiellt försvar av den fria marknaden. En marknad för folket, snarare än storföretagen."


2014-11-07 Forskning & Framsteg

Mamma ger tillit

Forskning & Framsteg skriver om forskning av Martin Ljunge, IFN. "Sambandet mellan social tillit och god hälsa har också varit känt, både på individnivå och på samhällsnivå, men ny forskning visar nu att det är tilliten som ger god hälsa. Och tillit ärvs från föräldrarna, främst från mamman. Det framgår av analyser av Martin Ljunge ..." Tidningen har intervjuat Ljunge som bl.a. förklarar att "det tar minst två generationer att komma upp i mottagarlandets tillitsnivå. Däremot går det snabbare att förlora i tillit."


2014-11-07 Svensk Tidskrift

Gynna marknaden, inte företagen

"Att försvara marknadsekonomin i sin helhet är inte detsamma som att gynna enskilda branscher och företag. Det är en Chicagoekonomen Luigi Zingales huvudpoänger" skriver Svensk Tidskrift. Luigi Zengales besökte Stockholm och var huvudtalare på ett seminarium arrangerat av IFN 2014-11-06. Skribenten menar att "Zingales har ett sätt att tala om kapitalismen och den fria marknaden som skulle göra den svenska debatten gott, en sund skepticism mot både marknaden – i meningen den nu rådande – och politiken".


2014-11-06 SR Ekonomiekot

Varnar för kapitalet och staten i samma båt

Ekonomiekot intervjuar Luigi Zingales som 2012-11-06 deltog i ett seminarium arrangerat av IFN. Ekot förklarar att Zingales "varnar för att kapitalet och staten ska sätta sig i samma båt". Ekot förklarar att Zingales strikt skiljer mellan att vara för marknaden eller för företagen: "Det är lätt enligt honom att blanda samman de här två sakerna men det är ett misstag. Företag tenderar att prata varmt om vikten av konkurrens innan de är framgångsrika. När de väl är det ser de gärna hinder för konkurrens för att på så sätt öka vinsten."


2014-11-06 Dagens Nyheter

Varning för täta band mellan politiker och kapitalister

DN har intervjuat Chicagoprofessorn Luigi Zingales som talade på ett seminarium arrangerat av IFN.  Zingales varnar att "politiker och kapitalister får inte bli nära kompisar. Alltför täta band leder till att staten utnyttjas av särintressen. Därför är det farligt med innovationspolitik av det slag som nu diskuteras i Sverige". Han förklarar att "marknadsekonomin är överlägsen som system, men den korrumperas om företagen söker förmåner från staten".


2014-11-02 Svenska Dagbladet

Underlig kamp för högre inflation

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på SvD:s ledarsida om riksbankens beslut att sänka styrräntan till noll procent i syfte att få fart på inflationen och stimulera den svenska ekonomin. Bergh förklarar att  det är "tveksamt om riksbanken med sin styrränta kan göra något åt inflationen". Han skriver vidare: "Den så kallade växelkurskanal som många nu hoppas på innebär nämligen att lägre ränta ska försvaga den svenska kronan."


2014-10-31 Neo

”Att blicka tillbaka är lösningen”

"New public management (NPM) är en vanlig term för nya sätt att försöka styra den offentliga sektorn ..." förklarar Neo. Johan Wennström, IFN, intervjuas med anledning av hans bok Lärare utan frihet – När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Neo undrar vad det är för fel på att ge lärare bra betalt. Wennström svarar: "Felet är framför allt individuell lönesättning, det är svårt att premiera rätt saker ekonomiskt. Bra lärare behöver framför allt frihet att utforma lektioner och tid att förkovra sig."


2014-10-29 Dagens Samhälle

Kontrollera privata ungdomshem hårdare

4 500 barn och ungdomar placeras varje år i HVB-hem. Ofta saknas det information som kan utvärdera och bedömda vårdens kvalitet och resultat, visar en ny ESO-rapport författad av Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm och affilierad till IFN. Han skriver att det behövs ett nationellt kvalitetsregister. "Avsaknaden av ett sådant register har negativa konsekvenser för socialtjänsternas möjligheter att utvärdera olika HVB:s kvalitet, för Socialstyrelsens möjlighet att följa utvecklingen över tid, och för möjligheterna att vetenskapligt utvärdera vården" anser Erik Lindqvist.


2014-10-29 Uppsala Nya Tidning

Vem vill inte ha rättvisa betyg?

Ett betygssystem som upplevs som helt rättvist och objektivt finns inte, skriver Håkan Holmberg på UNT:s ledarsida. "Man kan inte gärna riva upp betygssystemet i dess helhet vid varje politiskt majoritetsskifte eller så fort ett missförhållande avtecknar sig. Men en del kan förbättras ändå" förklarar UNT och hänvisar bl.a. till en debattartikel i DN av Magnus Henrekson och Johan Wennström, IFN. Tidningen tillägger att man bör ge "utrymme för lärarens egen erfarenhet när betygen ska sättas".


2014-10-28 Nordegren & Epstein i P1

Lumpen - bra eller dåligt för människorna?

"Värnplikten avskaffades 2010, vilket enligt försvarsministern har lett till personalbrist i det svenska försvaret." I programmet ställs frågan om lumpen gör oss till bättre människor? De som intervjuas är Magnus Henrekson, IFN, och Fia Sundevall, Stockholms universitet.


2014-10-27 Expressen

Låt barnen slippa att få underkänt

I en ledare skriver Ann-Charlotte Marteus att betygsmodellen med underkänt betyg är "stigmatiserande, grym och tidsödande". Målrelaterade betyg är som gjorda för inflation, menar Marteus som inte tycker att det är förvånande att regeringen ser över betygssystemet. Hon anser vidare att det finns akuta saker att åtgärda i dagens betygsystem. "Framför allt borde betyget underkänt tas bort, som Magnus Henrekson och Johan Wennström [båda IFN] föreslog i Dagens Nyheter.


2014-10-27 Skånskan m.fl.

Vänta inte med värnplikten

Inför valet var Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven tydlig med att han ville återinföra värnplikten, skriver Skånskan med flera tidningar på ledarsidan. "Värnplikten handlar om oerhört mycket mer än försvarets personalförsörjning. Nyligen föreslog ett antal debattörer, med professorn i nationalekonomi Magnus Henreksson [IFN] och den namnkunnige entreprenören och finansmannen Anders Wall i spetsen, på Svenska Dagbladets debattsida att värnplikten – med både militär och civila uppgifter – skulle återinföras."


2014-10-27 SVT Nyheter m.fl.

Betygen har fortsatt stiga

Med anledning av en artikel i Svenska Dagbladet skriver TT i en kort notis att "de nya betygskriterierna skulle få bukt med betygsinflationen, ändå fortsätter niondeklassarnas meritvärde att stiga". TT har talat med Jonas Vlachos som är affilierad till IFN. Han säger att det kan "antingen bero på att eleverna blivit bättre eller på att lärarna inte följer reglerna.


2014-10-24 Svensk Tidskrift

Värdefullt inlägg i skoldebatten

"Det intressanta i Wennströms bok är att han visar hur dessa näringslivsinspirerade idéer har hämtat näring inte bara från höger utan även från vänster" skriver Jonathan Lönnqvist i en recension av boken Lärare utan frihet av Johan Wennström, IFN. Lönnqvist menar att boken är "är ett av de mest värdefulla inlägg som skrivits i den svenska skoldebatten".


2014-10-24 Sydsvenskan

Budgetpromenad i egen verklighet

"Ett och annat lät märkligt när finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade sin budget igår. Som beskrivningen av verkligheten" skriver Sydsvenskan i en ledare. Om jobbpolitiken skriver tidningen: "Just sysselsättningen hör – vad Andersson än säger – till de områden där den borgerliga regeringen lyckats väl. Ekonomiprofessorn Magnus Henrekson [IFN] påpekade nyligen i Svenska Dagbladet att Sverige har högst sysselsättning, som andel av befolkningen, i hela EU. "


2014-10-23 Dagens Samhälle

SCB:s statistik berättar inte sanningen om arbetslösheten

"SCB:s mått på arbetslöshet speglar inte arbetsmarknaden korrekt. För att förstå utvecklingen behövs ett nytt mått – den verkliga arbetslösheten – som tar hänsyn till förtidspensionärer, låmgtidssjuka och andra som göms undan" skriver Susanne Spector under vinjetten Perspektiv i Dagens Samhälle. Hon refererar bland annat till en artikel i Ekonomisk Debatt av Andreas Bergh, IFN: "det höga arbetsmarknadsgapet mellan grupperna [nya och gamla svenskar] är den låga inkomstspridningen i Sverige".


2014-10-22 Borås Tidning

Vips kom pessimismen efter valet

Landets nya finansminister menar att det tomt i ladorna, skriver Borås Tidning i en ledare och hänvisar till en OpEd av Magnus Henrekson, IFN, i SvD.  "Henrekson är av den uppfattningen att Socialdemokraterna mycket väl kan uppnå sitt mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ... Arbetslösheten sänks genom att människor inte längre söker arbete." BT undrar: Är det detta som hushållen ser och som gör att optimismen störtdyker? Är det därför som Sveriges nya finansminister bluffar om tillståndet i statens ekonomi?


2014-10-20 Helsingin Sanomat

Ruotsin hoivayhtiöt kapinoivat

I en artikel om svenska vårdföretag och dessas möjligheter att även fortsättningsvis vara vinstdrivande, intervjuas bland andra Henrik Jordahl, IFN, av Helsingin Sanomat. Han förklarar att problemet i dagens debatt är att regeringen inte kunnast visa hur man kan förbättra kvaliteten i vården genom att begränsa möjligheterna för företagen att göra vinst.


2014-10-17 Dagens Nyheter

”Hindra omgående skolor att konkurrera med betyg”

I en artikel på DN Debatt skriver Magnus Henrekson och Johan Wennström, båda IFN, att Gustav Fridolin lovat att rädda skolan på 100 dagar, "vilket vittnar om en skrämmande omedvetenhet om problemens magnitud". De förklarar att "Alliansen svek kunskapslinjen och nu föreslås mer av kravlös skolpolitik. Men kloka åtgärder kan vidtas nu utan att det kostar något. Att hindra skolors betygskonkurrens och avskaffa IG som betyg är viktigare än mindre klasser och fler lärare."


2014-10-17 Norrtelje Tidning

S-MP-politiken gör att färre söker arbete

I en ledare i Norrtelje Tidning förklaras att "även om [ arbetsmarknadsminister] Ylva Johansson lyckas förbättra Arbetsförmedlingen talar allt för att S-MP-regeringens politik innebär att färre får arbete. Däremot kan politiken mycket väl innebära att färre blir arbetslösa, i alla fall öppet arbetslösa". Tidningen refererar till ett inlägg av Magnus Henrekson på Svenska Dagbladets ledarsida.

 


2014-10-17 Östgöta Correspondenten

Rödgrön pyrrhusseger

Sysselsättningen borde varit Alliansens trumfkort i valrörelsen, skriver Corren i en ledare och hänvisar till ett inlägg i SvD av Magnus Henrekson, IFN. " Löfven kan lätt infria vad han lovat genom att skicka varenda arbetslös svensk till att snurra runt i kunskapslyftande kurser på obestämd tid. Vips, arbetslösheten bedöms som obefintlig! ... Eftersom Alliansen brast i att övertygande inpränta dessa elementa hos väljarkåren,  ... , har den nya regeringen kunnat excellera i gammal rödgrön vänsterideologisk 'rättvisepolitik'."


2014-10-17 Nya Wermlands-Tidningen

Kurragömma på arbetsmarknaden

I en ledare skriver NWT om att finansminister Magdalena Andersson föreslagit att SCB:s uppdrag att samla statistik om sysselsättningmålet återtas. Tidningen skriver: "Precis som Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för näringslivsforskning, skriver i Svenska Dagbladet 'kan arbetslösheten vara hög trots att många är sysselsatta'".


2014-10-17 Dagens Arena

Vi föds fria, inte diskriminerade

På dagensarena.se skriver Jimmy Larsson i ett inlägg om att Forum för levande historia släppt rapporten ’Tid för tolerans’ "som säger att svenska ungdomar är bland de mest toleranta i världen".  Larsson fortsätter: "Inte nog med det, i början av 2013 släpptes en rapport av Niclas Berggen och Therese Nilsson [båda IFN] som sa att Sverige var ett av de mest toleranta länderna i världen."


2014-10-16 Sveriges Radio, Studio Ett

Hur går det för företagarna i Gnosjö?

Ett inslag i Studio Ett handlar om "ekonomin som inte växer som förr". Företagare i Gnosjö intervjuas, liksom Magnus Henrekson, IFN. Den senare förklarar att riskerna är många just nu: "vi har ett högt skuldläge och det gör att det finns oro och det skakar till på finansmarknaden. det gör att det inte är lika lätt att vara långsiktigt optimistisk och då blir det så här slaget".  Han säger att det "har varit så här sedan 2008".


2014-10-16 Svenska Dagbladet

Problemet var inte jobben, utan kommunikationen

I en OpEd på ledarsidan i SvD skriver Magnus Henrekson, IFN, om hur Alliansen lyckades med sysselsättningspolitiken men misslyckades att kommunicera framgångarna till väljarna. "Sverige har högst sysselsättning, som andel av befolkningen, av samtliga 28 EU-länder. Vi är med andra ord redan bäst i hela EU" skriver Henrekson.


2014-10-15 Borås Tidning

Arbetslinjen bygger nya Norrby

Borås Tidning skriver i ledare om stadsdelen Norrby – där andelen invandrare är stor och "armodet finns kvar". "Problemet är inte invandrarna, ty sådana har som bekant alltid kommit till Norrby. Det som skiljer då från nu är de stora bristerna vad avser lika möjligheter till egen försörjning" skriver BT. Tidningen refererar till en rapport av Tino Sanandaji, IFN, där denne förklarar att "abetslinjens politik har dämpat utanförskapsområdenas ökning”.


2014-10-14 SVT Kultur

Båda blocken ansvariga för felaktig bild av läraren

I ett inslag i SVT Kultur behandlas Johan Wennströms bok Lärare utan frihet: När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. "Från politiskt håll beskrivs skolan nästan alltid som att den befinner sig i kris, och höger- och vänsterpolitiker brukar skylla detta på varandra. Men i den nya boken 'Lärare utan frihet' pekas båda blocken ut som ansvariga - framförallt för att ha kidnappat bilden av läraren. "


2014-10-14 Entré

Hållbart håller måttet

Tidskriften Entré skriver i en notis om boken Position Sverige – Om innovation, hållbarhet och arbetsmarknad. Magnus Henrekson, IFN, är en av författarna till boken.


2014-10-14 Svenska Dagbladet

Skatteförslaget värt att rädda

Regeringen har fått ett förslag från Företagsskattekommittén ändrad bolagsbeskattning. Förslaget "är radikalt och förknippat med möjliga problem men också originellt och i grunden sunt" skriver fyra ekonomer på SvD Brännpunkt. En av dessa är Mikael Stenkula, IFN. De menar bland annat att man bör "bredda perspektivet till hela den svenska ägarbeskattningen". De anser vidare att regeringen måste ändra finansieringen av förslaget.


2014-10-13 Dagens Nyheter

Johan Schück: Svårt pricka rätt namn – men amerikan troligast

En man som är verksam i USA ligger som vanligt bäst till att få ekonomipriset till Alfred Nobels minne, skriver Johan Schück i DN. Schück listar nio namn/grupper av namn och ett av dessa är Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. Han skriver: "Svenske Lindbeck kan få priset tillsammans med Martin Feldstein för analyser av arbetsmarknad och socialförsäkringar."


2014-10-13 Svenska Dagbladet

Crony capitalism

Janerik Larsson skriver på Svd:s ledarblogg om "crony capitalism". Han tillskriver Magnus Henrekson, IFN, att "i en intervju i tidskriften NEO introducerade begreppet ”crony capitalism” i svensk debatt".


2014-10-08 Dagens Industri

Skattepaket får expertkritik

I en nyhetsartikel skriver DI att "marginalskatterna höjs nu ytterligare. Det slår mot sysselsättningen och stoppar folk från att jobba hårdare, enligt skatteexperter." Åsa Hansson, IFN, förklarar: ”Det kan påverka utbildningsval och om man väljer att ta ett nytt jobb”.

 


2014-10-06 The Economist

A good choice?

Economists blogg "Democracy in America" förklaras att svenska elevers dåliga resultat sannolikt inte beror på det fria skolvalet. Troligare förklaringar är andra reformer, bl.a. läroplanen från 1994. Som exempel på forskning om det fria skolvalet skriver Economist om en studie av bland andra Karin Edmark, IFN: "Författarna finner att valfrihet har haft en liten men positiv effekt, särskilt för minoriteter och elever från familjer med  låg inkomst".


2014-10-06 Dagens Nyheter

Svenskarna rikare än de tror

"Sju av tio svenskar tror att de är fattigare än vad de egentligen är. När de får veta hur mycket de egentligen tjänar, jämfört med andra, vill de i högre grad ha sänkta skatter och ett politiskt parti blir vinnare: Moderaterna." Det skriver DN.Ekonomi som en studie av bl.a. Johanna Möllerström och David Seim, IFN. DN publicerar på nätet en klickbar karta så att läsarna kan se den genomsnittlig medianinkomst i kommunen där de bor.


2014-10-06 Dagens Nyheter

Lönerna överträffar dikten

I en ledare skriver DN om en studie av Mounir Karadja, Johanna Möllerström (affilierad IFN) och David Seim (IFN). Tidningen konstaterar att i årets valrörelse "har vi lärt oss att ”någonting håller på att gå sönder i Sverige”. Vad det är som är på väg att braka ihop har dock varit ett mysterium för den som inte sjunger den anekdotiska bevisföringens lov. IFN-rapporten erbjuder en ledtråd: Många gånger är vi så bombarderade av budskap om att det går utför att vi tappar verklighetsförankringen. Om det någonsin fanns någon sådan, vill säga".


2014-10-06 Nya Wermland-Tidningen

Piketty tendentiös om Sveriges utveckling

I ett debattinlägg skriver Malin Sahlén, Timbro, och Salim Furth, The Heritage Foundation, att Piketty i9 sin forskning "plockar till synes godtyckligt de årtal som passar hans berättelse". De skriver vidare: "Vi har gjort en jämförelse mellan de siffror som Piketty har fått av de svenska forskarna Jesper Roine och Daniel Waldenström [affilierad IFN], och den utveckling som Piketty själv tecknar i sin bok. Vi finner avgörande skillnader."


2014-10-05 Dagens Samhälle

"Svensk migrationspolitik bygger på MP:s fantasier"

"Löfven har kritiserats för att han inte har utsett en integrationsminister och en migrationsminister. De två politikområdena är viktiga, men ministerposterna saknar i grunden betydelse så länge det inte finns en politik värd namnet. Och det fanns det inte heller i regeringen Reinfeldt. Både regeringen Reinfeldt och nu Löfven har bundits och binds nu upp av Miljöpartiets fantasier" skriver Thomas Gür i en debattartikel. Han refererar bland annat till en studie – Utanförskapets karta – av Tino Sanandaji, IFN.


2014-10-02 Forskning och Framsteg

De flesta underskattar sin relativa inkomst

Eftersom vi vet så lite om löneläget i Sverige så tror vi att många andra tjänar mer än de gör. Detta påverkar synen på fördelningspolitiken. Det skriver Forskning och Framsteg och intervjuar Johanna Möllerström, affilierad IFN, som tillsammans med David Seim, IFN, och Mounir Karadja forskat i ämnet. Kvinnor underskattar sin lön mer än män förklarar Möllerström och tillägger: "Vi vet inte riktigt varför vi underskattar våra relativa löner så stort, i exempelvis USA överskattar många sin relativa inkomst."


2014-10-01 Realtid.se

Vänsterns smärtsamma val

Om eftervalsdebatten skriver Tino sanadaji, IFN, på Realtid.se. Han skriver: "Alliansen har styrt de senaste åtta åren. Därför vore det orättvist att lägga misslyckandet att hantera invandringsfrågan på Socialdemokraterna. Men samtidigt tyder mycket tyvärr på att även vänstern nu håller på att gå fel i sin eftervalsanalys på ett sätt som riskerar att leda till att de kommer att tappa röster till SD även i nästa val."


2014-10-01 Svenska Dagbladet - Karriär

Transparens på gott och ont

Nu ställs krav på större transparens om vd-bonusar. Det är en konsekvens av att Nordea har mörkat ersättningsnivåerna till Christian Clausen, skriver Svd Karriär. Men ökad öppenhet om chefslöner behöver inte bara vara av godo, förklarar bland andra Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet. Han är en av redaktörerna för antologin ”The Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency”.

SvD Näringsliv 2014-10-05 skriver om den nya boken under rubriken "Öppenhet om chefslöner inte enbart av godo".


2014-10-01 Svenska Dagbladet

Ökning av sjukskrivningar efter vårdvalet

Sjukskrivningarna har ökat efter att vårdvalet infördes i Stockholm. Antalet sjukskrivna har blivit betydligt fler och dessutom nästan fem dagar längre, rapporterar SvD i en nyhetsartikel. I artikeln hänvisas till "en tidigare studie från Institutet för näringslivsforskning och Stockholms universitet har man även sett att förskrivningen av antibiotika ökat i och med vårdvalet."


2014-10-01 Dagens Arena

Fortsatt betygsinflation: Var fjärde elev får för högt betyg

En fjärdedel av gymnasieeleverna får högre betyg än resultatet på nationella prov. I vissa kurser är andelen 40 procent, skriver Dagens Arena. Jonas Vlachos, affilierad IFN, intervjuas. Han säger om det nya betygsystemet att "det enda man gjorde var att tillfoga fler betygssteg och öka mängden betygskriterier, det gör inte betygsättningen enklare. Det finns inte heller någon formell koppling mellan prov och betyg. Jag har aldrig förstått hur det skulle kunna leda till minskad betygsinflation".


2014-09-30 Svenska Dagbladet

Vad är det för fel på svensk forskning?

”Sverige vet inte vad invandringen kostar" skrev Elin Ørjasæter på SvD Brännpunkt. I en slutreplik om invandring, forskare och statistik refererar hon till ett blogginlägg av Tino Sanandaji, IFN, som skrev att "problemet är inte att svensk forskning är korrumperad, utan att media och politikerna har varit korrupta i sin rapportering av forskningsläget. Akademins svek har bestått i att vara tysta och låta osanningar dominera mot bättre vetande.”


2014-09-29 Barometern & Smålandsposten

Arvet efter Sahlin och Ullenhag

"Allt fler områden i Sverige har kommit att präglas av det vi kallar utanförskap, med sociala problem av en sort och en omfattning som få hade förutsett för bara ett tiotal år sedan. Men det är i lokalpressen och bland smånotiser i riksmedia man får leta för att få en bild av utvecklingen" skriver Paulina Neuding i Barometern och Smålandsposten. Hon refererar till en rapport om utanförskap författad av Tino Sanandaji, IFN.


2014-09-29 Aftonbladet

Liberalismen enda räddningen för FP

För mig är framtidstron det mest tilltalande i liberalismen och det är i denna som Folkpartiet kan hitta sin riktning, skriver Mathias Sundin (FP) i ett debattinlägg och menar att partiet "bör bli ledande i digital utveckling". Denna utveckling ska stärkas "genom att beskatta entreprenörskap lågt". I detta sammahang hänvisar Sundin till forskning av  Magnus Henrekson och Nima (ska vara Tino) Sanandaji, IFN.


2014-09-29 Dagens Industri

Du är rikare än du tror

Svenskarna tror att de är fattigare än vad de faktiskt är, skriver Dagens Industri och hänvisar till forskning från IFN och en OpEd av Johanna Möllerström i Svenska Dagbladet.


2014-09-28 Svenska Dagbladet

Svenskarna tror att de är fattigare än vad de är

Johanna Möllerström, affilierad IFN, skriver i en OpEd i Svd om ny forskning publicerad i IFN:s wp-serie. Av denna drar hon slutsatsen att "det verkar som om gemene svensks vänsteråsikter delvis är baserade på felaktig information. Så kanske hade det gått bättre för M i valet om de ... hade satsat på en informationskampanj om hur inkomstfördelningen för oss svenskar faktiskt ser ut".


2014-09-27 Aftenposten

MS «Estonia»: Kvinner og barn sist

Blant de 137 overlevende fra MS «Estonia» var det bare 26 kvinner. Ridderlighet kastes over bord når det står mellom liv og død, skriver Aftenposten. Tidningen refererar till forskning av Mikael Elinder och Oscar Erixson som "gikk gjennom 18 store skipskatastrofer fra 1800-tallet til i dag. Studien avdekket at kvinner har halvparten så stor sjanse for å overleve som menn".


2014-09-25 Dagens Nyheter

Den avgiftsfria högskolans tid är över

I ett debattinlägg i DN skriver Alexandra Ivanov, ordförande Fria moderata studentförbundet, om avgifter till högskolan: "Det höjs ofta röster om att studieavgifter skulle drabba dem med svagare socioekonomisk bakgrund. Men vågar man se bortom de traditionella ideologiska ståndpunkterna blir det tydligt att påståendet saknar grund". Hon hänvisar till forskning av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: "... har också länder med studieavgifter som USA, Kanada och Japan högst andel högskoleutbildade i arbetskraften av alla OECD-länder".


2014-09-25 Expressen

LO drev M-väljarna i armarna på SD

Nu höjs allt fler borgerliga röster om att något måste göras åt invandringspolitiken för att hindra flödet till SD, skriver debattören och författaren Fredrik Segerfeldt i ett debattinlägg i Expressen. Han hänvisar till forskning av Andreas Bergh, IFN, som "har visat att kollektivavtalen, dvs lägstalönerna, kan förklara den dåliga integrationen". Segerfeldt fortsätter: "Detta har Moderaterna inte velat eller vågat göra något åt. Arbetslinjen var en halvmesyr som sänkte bidrag och skatter, men som inte gjorde något åt lönebildningen. "


2014-09-25 Barometern

Kalmarbor visar hur Sverige röstar

Som Kalmar röstar röstar Sverige. Påståendet stämmer precis lika bra iårets riksdagsval som för fyra år sedan, skriver Barometern i en nyhetsartikel. Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, intervjuas:. Han förklarar att "siffrorna stämmer generellt ganska bra för ett antal städer som Kalmar, Skövde, Halmstad och Karlstad. De är stora, men inte jättestora, residensstäder med en ganska hög andel statliga anställda".


2014-09-25 TT; Göteborgs-Posten m.fl.

Sverige Nyvalda riksdagen blir hittills yngsta

Riksdagsledamöterna blir allt yngre. Snittåldern i den nya folkvalda församlingen ligger på drygt 45 år, rapporterar TT i en notis. "Det här är den yngsta riksdagen någonsin i svensk demokratisk historia" förklarar Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet.


2014-09-23 Svenska Dagbladet

SD växte mest i äldretäta kvarter

Det är i Stockholms mest äldretäta – och i många fall välmående – kvarter som Sverigedemokraterna har ökat mest, skriver SvD. Men, påpekar Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, det handlar inte om att de unga överger SD, utan snarare om att SD "fyller på" i åldersgrupper där de tidigare var svaga. "Från att ha varit ett parti som framför allt är starkt bland unga är de nu ungefär lika starka i alla åldersgrupper".


2014-09-23 Lärarnas nyheter & Pedagogiska magsinet

Ej godkänt! tummen ner för nya betygen

De nya betygen skulle bli mer tydliga, rättvisa och likvärdiga. Men efter tre år kritiseras de från era håll – för att ha åstadkommit det motsatta, skriver Pedagogiska magsinet i en arrtikel som även publiceras i Lärarnas nyheter. Jonas Vlachos, affilierad IFN, intervjuas. Han förklarar att "det är ett oförlåtande system. För eleven blir det viktigare att inte misslyckas än att lyckas. Och vi vet att misslyckande och försök är en central del i inlärning".


2014-09-22 Världen idag

Ska KD lära av nederlaget?

I ett debattinlägg om valresultatet skriver Ruth Nordström att "Tino Sanandaji, institutet för Näringslivsforskning, hävdade nyligen i SVT att det är Moderaternas uppgörelse med Miljöpartiet om en mer liberal flyktingpolitik som ligger bakom både Sverigedemokraternas framgång och Moderaternas tillbakagång". Hon avslutar inlägger: "Det kanske är dags att sluta lämna över frågorna om människovärdet vid livets början och livets slutskede, och respekten för samvetsfrihet ... till ett främlingsfientligt anti-parti som SD."


2014-09-22 Svenska Dagbladet

Goda skillnader

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver en kolumn på SvD ledarsida om Markus Persson som sålt sitt bolag Minercraft till Microsoft. Bergh skriver: "Framför allt fungerar historien om Minecraft som ett modernt Wilt Chamberlain-exempel. Det är uddlöst att fördöma inkomstskillnader utan att beakta hur de uppstått. Nozicks poäng var att en inkomstfördelning är rättvis om den är resultatet av en rättvis procedur. Det perspektivet borde anläggas oftare i den svenska debatten."


2014-09-20 Svenska Dagbladet

Valet en historielektion att ta till sig

"Övriga partier har överlåtit åt just detta parti [SD] att förespråka en migrationspolitik som ligger mer i linje med väljaropinionen" skriver Paulina Neuding i en kolumn på SvD:s ledarsida. Hon menar att man därmed tagit en stor risk och hänvisar till en krönika av Tino Sanadaji, IFN, i Realtid.se att "SOM-institutets undersökningar att bara en minoritet av svenskarna förespråkar ökad invandring".


2014-09-19 SR P4 Kronoberg

"Det är solklart ett korruptionsproblem"

Händelsen i Tingsryd, där en toppolitiker flera gånger gett kommunala jobb till sin egen son, kommenteras av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i P4 Kronoberg. Han säger att "det är missbruk av offentlig ställning och det räknar vi tveklöst som ett korruptionsproblem".


2014-09-18 SVT Gomorron Sverige

Varför lämnade de M för SD?

Tre av tio SD-väljare kom från Moderaterna. Varför, undrar SVT, och diskuterar frågan med Tino Sanandaji, IFN, och Ulrika Karlsson, M. Sanandaji menar att M-väljarna är betydligt mer skeptiska till invandring än partiledningen.


2014-09-18 Svenska Dagbladet

Valrörelsens största lögn

I en gästblogg skriver Janerik Larsson att pensionärsskatten förmodligen var valrörelsens största enskilda lögn. Han citerar Daniel Waldenström, Uppsala universitet och IFN, på Ekonomistas: ”Förhoppningsvis kommer den fortsatta diskussionen om svenska pensionärers välfärd vara befriad från grundlösa påståenden om att pensionärer straffbeskattas och att pensioner är huvudsakligen uppskjuten lön. Endast då skapas förutsättningar för en rättvis välfärdspolitik för dagens och morgondagens pensionärer."


2014-09-17 Expressen

Det är Andersson som bestämmer

I en ledare förklarar Expressen att Magdalena Andersson är den som kommer att ha makten i regeringen. Nationalekonomen Andersson vet att "pensionärsskatten" är en lögn. Hon vet att merparten av pensionärerna betalar lägre skatt än jobbskatteavdragens löntagare. Expressen skriver att Daniel Waldenström, Uppsala universitet och affilierad IFN, påpekat detta på bloggen Ekonomistas. Men, skriver tidningen, "han råkar också vara specialiserad på just inkomstfördelning. Men vad är en professor i folkupplysningens tjänst - om blott än en förtvivlad röst i öknen - när Magdalena Andersson agerar skattepopulist".


2014-09-16 Realtid.se

Elefanten i rummet

Med utgångpunkt i den överenskommelse om invandring som Alliansregeringen gjorde med MP, skriver Tino Sanandaji i Realtid.se, att "moderaternas väljare delade aldrig den moderata partiledningens syn på invandring. Detta har dock aldrig rapporterats i klartext av media eller av borgerliga tankesmedjor." Han hänvisar till opinionsundersökningar och avslutar: "Om borgerligheten vill stoppa Sveridemokraternas framfart är ett första steg att sluta ljuga för sig själva och andra om opinionsläget i dessa frågor".


2015-09-16 Svenska Dagbladet

Tröttsam mytbildning om ett rasistiskt Sverige

I en debattartikel skriver Fredrik Segerfeldt och Rola Brentlin att "många hävdar att hela eller det mesta av skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda beror på strukturell rasism". De menar att det inte finns belägg för att rasism skulle vara huvudförklaringen till den dåliga integrationen på arbetsmarknaden. De pekar på reella problem som en överreglerad arbetsmarknad och hänvisar till forskning av  Andreas Bergh, IFN.


2014-09-15 Svenska Dagbladet

Ekonomiprofessorn: ”Väldigt kostsamt för Sverige”

Lars Oxelheim, IFN  och Lunds universitet, berättar i SvD Näringsliv att han är bekymrad över osäkerheten som det parlamentariska läget har skapat. "Det kommer att bli väldigt kostsamt för Sverige", säger han. Oxelheim menar att "osäkerheten gör det definitivt svårare för Sverige att attrahera utländska investeringar". Han säger också att "När fighten om nya jobb är så hård så kan den nuvarande situationen göra stor skada."


2014-09-15 Fokus

Här bor väljarna

Charlotta Mellander, Özge Öner, IFN, och Therese Norman skriver i Fokus om mönster vad gäller hur stor andel röster partierna fick i riksdagsvalet i respektive kommun och andra socio-ekonomiska strukturer på dessa platser. De slår fast att M fick fler röster urbana regioner. Det samma gäller FP och MP. KD har svagare förankring till storstäderna. C gjorde ett bättre val utanför de större städerna vilket också gällde för S och V.


2013-09-13 Svenska Dagbladet

Fi kan vara 6000 röster från makten

I en nyhetsartikel skriver SvD att opinionsmätningar under det senaste dygnet pekat på att Fi har känning på riksdagen. Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, intervjuas och säger att eftersom Fi "ligger de högt i valspurten och det är fullt tänkbart att väljare som lutar åt vänstersidan väljer Fi nu då det verkar finnas en reell chans att komma in".
 


2013-09-13 SVT Nyheter. m.fl.

Förtidsröstningen går mot rekord

Om förtidsröstandet säger Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet: "Det kan vara så att folk är mer benägna att förtidsrösta eftersom det finns många lokaler och passar kanske folks hektiska liv att kunna förtidsrösta. Men kan också vara så att vi har ett lite högre valdeltagande på gång i år".


2014-09-13 Independent

Trouble in paradise? Sweden facing narrow election tomorrow

Sverige har under senare år sett som en lysande klar stjärna i ett annars instabilt och krisdrabbat Europa, skriver Independent.ie. Tidningen skriver att läget är osäkert inför valet och att de finns de som talar om nyval. Magnus Henrekson, IFN, säger: Vi skulle kunna få en italiens situation, något som vi aldrig tidigare haft i Sverige.


2014-09-13 Svenska Dagbladet

En röst är aldrig bortkastad

Olle Folke och Johanna Rickne, IFN, är två av medförfattarna till ett debattinlägg som hävdar att "röster är viktiga kanaler för att skicka information till det politiska systemet. Att betrakta röster som bortkastade är en gammaldags syn".  De skriver att det bara är vart fjärde år som väljarna ges möjlighet att berätta för det politiska systemet vilken politisk riktning de vill att Sverige ska ta. "Det enda sättet att slösa bort sin röst vid detta tillfälle är att inte rösta alls."


2014-09-12 Expressen

Vänstern fast i fattigdomsfällan

Hur skapar vi ett samhälle där barnen inte ärver sina föräldrars sociala problem, frågar sig Patrik Kronqvist på Expressens ledarsida.  Han skriver att sedan 1990-talskrisen har gruppen med lägst inkomster främst bestått av personer som inte arbetar. I dag är invandrare överrepresenterade bland de fattigaste. Det ställer krav på andra åtgärder, speciellt som Sverige är bland de sämsta länderna i västvärlden på att få just invandrare i arbete. Han hänvisar till forskning av Andreas Bergh, IFN.


2014-09-12 TT/Aftonbladet m.fl.

Svenskar röstar i ur och skur

Valdagen verkar bjuda på soligt väder i så gott som hela landet. Men svenskarna röstar oavsett vädret, skriver TT i en notis. Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet säger att han i sin forskning "inte hitta någon effekt, valdeltagandet var detsamma oavsett väder". I notisen görs en jämförelse med USA där vädret sägs spela en större roll för valutgången.


2014-09-12 Sveriges Radio -- Ekot

Så vanligt är tillfälliga jobb för unga på arbetsmarknaden

Bland alla anställda i befolkningen har andelen tidsbegränsat anställda legat på mellan 15 till 17 procent de senaste åren, rapporterar Ekot. Per Skedinger, IFN, intervjuas. "Att de är så många fler bland unga beror delvis på att de är nya på arbetsmarknaden utan tidigare erfarenhet". Skedinger förklarar att ett annat skäl till att arbetsgivare vill använda den här typen av anställningar har att göra med "att man vill få flexibilitet vid tillfällig arbetsanhopning eller om man har osäker efterfrågan på företagets produkter eller tjänster".


2014-09-12 Economist

Sweden’s election: The eight-year itch

Alliansregeringen har haft stora framgångar ändå kan väljarna mycket väl komma att rösta fram en annan regering, skriver Economist inför söndagens val. "Borg varnar för skattehöjningar ... Han är för valfrihet och avvisar påståenden att privata utförare av offentliga tjänster har minskat kvalitet. Flertalet oberoende analytiker håller med honom och får stöd i en ny bok". Boken som Economist hänvisar till är Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State, av Andreas Bergh, IFN.


2014-09-12 Svenska Dagbladet

Allmän värnplikt ger sociala fördelar

Den regering som tillträder efter valet i höst bör, oavsett om den leds av Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven, återinföra en allmän värnplikt för både män och kvinnor, föreslås i en artikel på Brännpunkt, Svenska Dagbladet som bland annat är undertecknad av Magnus Henrekson, IFN. "Värnplikten behövs för vår försvarsförmåga men den fyller också andra viktiga funktioner i samhället. Värnplikten var en av våra sista nationellt samlande institutioner."


2014-09-11 Expressen

Ministerns exportfiasko

"Valåret 2010 satte handelsminister Ewa Björling (M) upp målet att dubbla Sveriges export på fem år. Av det stolta målet bidde en tumme" skriver DI som intervjuar Jonas Vlachos, affilierad IFN. Han menar att ungefär 20 år snarare än fem är en mer realistisk förväntan på fördubblingstakten för svensk export. "Han är föga förvånad över att Ewa Björlings mål kommit på skam. 'Det är helt förväntat. Det var ett konstigt mål till att börja med.'”


2014-09-10 SVT Östnytt

”Min mamma kommer med mat”

"Många har fått ett rejält uppsving ekonomiskt de senaste åren. Hushållens inkomster har ökat under hela 2000-talet. Men för dem som inte jobbar har det blivit tvärtom" skriver SVT. "Inkomstojämlikheten har ökat ända sedan dess faktiskt" säger Daniel Waldenström, affilierad till IFN. SVT fortsätter: "Han och hans kolleger i Uppsala har räknat ut att den allra rikaste hundradelen av befolkningen idag tjänar nära tio procent av alla inkomster."


2014-09-09 Aftonbladet m.fl.

Förtidsröstandet allt populärare

Enligt en notis från TT har hittills i år 881 364 förtidsröster registrerats. Motsvarande tid före valet 2010 var det 912 156 förtidsröster. Enligt Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, tyder siffrorna snarare på en viss ökning av förtidsröstandet i årets val.


2014-09-09 Feministiskt Perspektiv

Varvade listor räcker inte hela vägen

Zayera Khan (MP) skriver om forskning av Olle Folke och Johanna Rickne, IFN: Könskvotering och kvinnors karriärer. En jämförelse av svenska politiska partier. Hon avslutar genomgången: "Det som efterfrågas är att politiska partier tar sig själva i kragen, ändrar sin egen struktur, normerna, partikulturen samt funderar på och tar fram konkreta åtgärder för att nominera och rekrytera kvinnor, utrikes födda och andra underrepresenterade till förtroendeposter och politiska poster högre upp organisationen."


2014-09-09 SVT

Många partier har svårt att fylla listorna

Mer än var fjärde lokal partiorganisation har svårt att hitta tillräckligt med kandidater i kommunvalet, rapporterar SVT. "Ivissa delar av landet och för vissa partier är det ett problem, och vi kan se att det har ökat jämfört med några årtionden sedan" förklarar Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet. SVT refererar till en forskningsrapport –  Politikens villkor (2010) – författad av Richard Öhrvall och Gissur Erlingsson.


2014-09-09 Realtid.se

Sorgebarnet Malmö

Malmö är i viss mån en ideologisk experimentverkstad för vänstern. Staden har höga skatter och en aktivistisk offentlig sektor, skriver Tino Sanandaji, IFN. Han förklarar att Ingen större svensk stad har högre arbetslöshet och mer fattigdom än Malmö. "Malmö hamnar i botten oavsett vilket mått på socialt välmående vi studerar." Sanandaji avslutar: "Malmö har nu varit en mångkulturell stad i decennier. När ungefär kan vi förvänta oss att de länge utlovade ”långsiktiga” vinsterna från flyktinginvandringen kommer att materialiseras? Det vore överlag intressant om någon bad Stefan Löfven förklara varför det går så dåligt för Sveriges mest vänsterdominerade stad."


2014-09-09 Axess magasin

Dubbelstöten mot skolan

I ett inlägg i Axess skriver Johan Wennström, IFN, att skolan inte kommer att kunna räddas så länge som vänstern och högern saknar insikt om vad deras dubbla attack på läraryrket har ställt till med. Båda har medverkat till att rasera lärarnas yrkesidentitet. De har med motsatta utgångspunkter men ändå gemensamma ansträngningar baxat skolan dit den är i dag.


2014-09-08 Svenska Dagbladet

Vinstdebatten är inte faktabaserad

SvD Brännpunkt skriver Henrik Jordahl, IFN, och Mats Bergman, Södertörns högskola: "Det är svårt att se några spår av att de vinstsyftande privata utförarna skulle ha försämrat äldreomsorgen. När vi pusslar ihop studierna finns det snarare tecken på att de privata utförarna är lite effektivare." Forskarna skriver att deras studier inom äldreomsorgen klart visar att "svepande utsagor om vinsternas skadlighet inte stämmer för alla välfärdstjänster".


2014-09-07 SR Godmorgon, världen!

Vart tog plånbokspolitiken vägen?

Henrik Jordahl, IFN, intervjuas i magasinet Godmorgon världen i Sveriges Radio. Han förklarar att det är få plånboksfrågor i årets valrörelse trots att sådana ofta lockar väljare.


2014-09-06 Sveriges Radio -- Ekonomiekot lördag

Välfärd och inkomstskillnader

Ekonomiekot lördag handlar om välfärd, och om den franska ekonomen Thomas Pikettys forskning, där han bland annat hävdar att inkomstskillnaderna ökar, och kommer att fortsätta göra det. Andreas Bergh, IFN, och Irene Wennemo, ledarskribent på Dagens Arena, diskuterar vad som hänt med välfärden och inkomsterna.


2014-09-06 Aftonbladet m.fl.

Ada - en ny modell inom politiken

Kommer Fi in i riksdagen och blir de rödgröna större än Alliansen? Svaret på den sistnämnda frågan har den statistiska modellen Ada med över 90 procents säkerhet kunnat ge sedan början av sommaren - nämligen ja. Det skriver TT i en artikel. Richard Öhrvall, IFN och SCB intervjuas. Han förklarar att "det är ett roligt inslag. Sedan finns det inte samma behov här som i USA därför att Sverige har ett stort antal mätningar till skillnad från USA."


2014-09-05 Svenska Dagbladet

Utlandssvenskars röster kan avgöra

Valmyndigheten har skickat ut röstkort till runt 140 000 utlandssvenskar. Men enligt SCB var valdeltagandet i gruppen förra valet endast 31 procent, skriver SvD och förklarar att "nu försöker politikerna mobilisera utlandssvenskarna". Richard Öhrvall, IFN, förklarar att "om det blir ett väldigt jämnt val kommer de att påverka. Sedan kan det också vara avgörande för partier som ligger precis på fyraprocentsspärren."


2014-09-05 SVT Nordnytt, m.fl.

Unga röstar oftare än vad många tror

I en artikel från nyhetsbyrån TT förklarar Richard Öhrvall, IFN, att "generellt kan man se att valdeltagandet är lägst bland de allra yngsta och de allra äldsta" . Men, tillägger Öhrvall "unga röstar i högre grad än vad många verkar tro. 2010 låg valdeltagandet bland förstagångsväljare på omkring 80 procent". Han påpekar att valdeltagandet bland unga i de två senaste valen har ökat mer än i andra grupper.


2014-09-05 Vestmanlands Läns Tidning

Leve kapitalistisk välfärdsstat

Välfärdsstaten och kapitalismen bör gå hand i hand, skriver VLT i en ledare. Tidningen skriver om boken ”Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State” av Andreas Bergh, IFN. Boken presenterades nyligen på ett öppet seminarium. "Det går att läsa Berghs bok som en plädering för att den kapitalistiska välfärdsstaten bör bli mer kapitalistisk. På vissa områden stämmer det" anser VLT och fortsätter: "En kapitalistisk ekonomi är en förutsättning för en välfärdsstat. Men utan en välfärdsstat riskerar kapitalismen att bara bli ett i raden av dåliga samhällssystem."


2014-09-04 Lärarnas Tidning

Lärarna ansatta från båda läger

Johan Wennström, IFN, intervjuas om sin bok Lärare utan frihet – när vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Wennström förklarar bland annat att "när både vänstern och högern beskrev lärare som vanliga löntagare med själviska drivkrafter sänktes läraryrkets status". Och när professionen sattes ur spel var det fritt fram för detaljstyrning av skolan enligt näringslivsprinciper, så kallad New public management, skriver tidningen.


2014-09-02 EFN tv

”Regeringen agerar barnsligt”

I programmet ”I valet & kvalet” diskuteras ekonomiska frågor. I den allra första sändningen medverkade Tino Sanandaji, IFN, och svarade på frågor om hur det kommer sig att både sysselsättning och arbetslöshet har ökat. Sanandaji förklarade att sysselsättningen bör redovisas i procentenheter inte reella siffror – så har alltid skett tidigare. Han förklarade dock att hur man än redovisar utvecklingen så har det blivit bättre under Alliansregeringen. Siffrorna pekar uppåt med 1-2 procent.


2014-09-02 Realtid.se

Skolkrisen inte friskolornas fel

Tino Sanandaji, IFN, skriver i en krönika att han personligen tror "att den främsta förklaringen till försämrade skolresultat är ... revolutionen i pedagogiska metoder. I början av 1990-talet präglades skolan fortfarande av traditionell undervisning. Idag har Rousseauiansk pedagogik tagit över. Dessa ”progressiva” eller ”individcentrerade” pedagogiska teorier genomsyrar numera skolbyråkratin, akademin, lärarutbildningen och läroplanen". Han anser också att "det kanske enskilt största problemet är reducerad studietakt".


2014-09-02 Fokus

Hbtq-vänligast vinner

Özge Öner, IFN, och en medförfattare skriver i Fokus att "öppenhet och tolerans har blivit en nyckelfaktor när regionerna tävlar om att attrahera de smarta och drivna". De skriver om rankning av hur bra svenska kommuner är på att inkluderar hbtq-perspektiv i olika typer av verksamheter. Det visar sig bl.a. att i kommuner som rankas högt röstade invånarna (i riksdagsvalet 2010) i högre grad på Miljöpartiet, Folkpartiet och Moderaterna och i lägre grad på Socialdemokraterna och Centerpartiet.


2014-09-02 Sydsvenskan

Röda laget vann applåderna

Kulturdebattörer från vänster mötte sina liberala kollegor i Malmö. I debatten deltog Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet. Lagen var "oense om huruvida fri invandring också måste leda till ökade inkomstskillnader. Det måste den, åtminstone till en början, menade liberalernas Andreas Bergh. Oacceptabelt, tyckte vänsterns Ali Esbati".


2014-09-01 Expressen

Varför så tyst om integrationen?

 Ann-Charlotte Marteus skriver i en ledare i Expressen  att debatten allt för lite handlar om integration, vägen till jobb och ett självständigt liv för nya svenskar. Marteus hänvisar till forskning av Andreas Bergh och en artikel i Ekonomisk Debatt i våras. "När Bergh gick igenom arbetsmarknadsgapen i OECD-länderna fann han att utbildningsnivån hos migranter inte spelar någon roll för hur lätt de får jobb, relativt de infödda. Lundadocenten upptäckte också att migranter faktiskt har lättare att få jobb i länder med högre främlingsfientlighet."


2014-09-01 Smålandsposten

Utan frihet till höger som till vänster

Smålandsposten ägnar en ledare åt Johan Wennström, IFN, nya bok Lärare utan frihet. "Med sitt konservativa perspektiv är boken Lärare utan frihet en välkommen påminnelse om att det finns en borgerlig syn på skola och bildning som inte alls är den marknadsliberala." Smp beskriver  en ond cirkel: "På samma sätt som skolans misslyckanden läggs politiker till last, förväntas det också att Björklund eller eventuellt Fridolin ska lösa utmaningarna efter eget förnuft. Så nedvärderas återigen lärarkårens förmåga och självständighet. Så förlorar kåren ytterligare något av sin frihet."


2014-09-01 Svenska Dagbladet

Medan gräset gror, dör kon

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Thomas Gür om "hur utomordentlig dåligt Sverige är på att få ut kommunmottagna flyktingar i förvärvsarbete. Mediantiden är åtta år." Gür frågar vilket politiskt parti som formulerar förslagen till de "av naturnödvändighet omfattande förändringar som måste till för att göra det lättare för flyktingar att komma i förvärvsarbete? Som svar hänvisar han till en artikel av Andreas Bergh, IFN, i Ekonom isk Debatt 4/2014.


2014-08-29 Entreprenör

Ödesval för företagsamheten

Vinstförbud i välfärdsföretag och höjd arbetsgivaravgift för unga är några av de förslag från oppositionen som Entreprenör skriver att företagare oroar sig för. I artikeln intervjuas bland andra Carl-Magnus Bjuggren och Tino Sanandaji från IFN. De svarar på frågor om höjd restaurangmoms och lättnader i LAS.


2014-08-28 CityAM

Forget Piketty: How Sweden combined wealth and equality through capitalism

En OpEd av Andreas Bergh publiceras i den brittiska finanstidningen CityAM. Till skillnad från den franske ekonomen Thomas Piketty visar Bergh att Sveriges framgångsrecept inte omfattar hög beskattning av kapital, utan snarare att tillhandahålla effektiva, kapitalistiska institutioner som tillåter en omfördelning inom ramen för välfärdsstaten. Han förvånas över Pikettys framgångar i Sverige och frågar sig om svenskarna själva vet vad de gjort rätt i den ekonomiska politiken.


2014-08-28 Magasinet Neo

"Att blicka tillbaka är lösningen"

Johan Wennström, IFN, intervjuas om sin nya bok Lärare utan frihet: När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Han svarar bland annat på frågan om varför NPM varit dåligt för skolan: "Förändringen genomfördes av goda skäl i statsförvaltningen, men blev allt för genomgripande. Lärarna har kommit att bli övervakade, har ålagts en stor administrativ börda och har mindre möjligheter att lägga upp arbetet efter eget huvud."


2014-08-28 ETC

I slutet av arbetslinjen

ETC publicerar ett utdrag ur en ny bok av Kent Werne som granskar Alliansens "politik för lönepress och sämre skyddsnät – där USA fungerar som inspiration". Werne som anser att "nationalekonomernas vurm för USA har försvunnit på senare år" skriver att Assar Lindbeck, IFN, vid mitten av 1990-talet "föreslog ett åtgärdspaket för att amerikanisera Sverige: Fler jobb i privat servicesektor, framdrivna genom sänkta arbetsgivaravgifter för 'lågproduktiva löntagare' och subventioner av hushållstjänster; men också mer 'hårdhänta' metoder som 'flexiblare relativlöner, mindre generösa arbetslöshetsunderstöd' och 'en urholkad lagstiftning om anställningstrygghet'”.


2014-08-27 Expressen

Experterna synar Åkessons svar

Flera experter synar nu SD:s föreslagna politik och partiledarens svar i utfrågningen, skriver Expressen och har med en kommentar av Tino Sanandaji, IFN: "Deras budget är spekulativt överdriven. De har varit giriga och blåst upp den".


2014-08-27 Ny Teknik

Piketty och de ojämlika förmögenheterna

Ny Teknik skriver om Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century. Tidningen hänvisar till ett SNS-seminarium där boken diskuterades. "Mycket mutter hördes från deltagarna. 'Svag analys. Boken hänger inte ihop' röt professor Assar Lindbeck, och tillade att Piketty tycktes sakna förmåga att knyta ihop teori och empiri."


2014-08-27 Expressen

Sanna och falska påståenden om skolan

Jonas Vlachos, affilierad IFN, är en av de forskare som i Expressen reder ut begreppen inför en utfrågning i SVT. Påstående: Det fria skolvalet har lett till ökad segregation och minskad likvärdighet. Svar från Vlachos: "Den mesta forskningen tyder på att det fria skolvalet har lett till en viss ökad social segregation. Men framför allt visar det att spridningen mellan skolorna har ökat. Det är en större spridning mellan högpresterande och lågpresterande skolor. Sedan är det en annan fråga om det är kopplat till den sociala segregationen, det är inte lika tydligt ..."


2014-08-27 Kristianstadsbladet m.fl.

SD är hotet mot svensk välfärd

I en ledare skriver Kristianstadsbladet, m.fl. att "det svenska samhället står sig starkt". Tidningen menar dock att SD utgör ett hot eftersom partiet attackerar "solidariteten och tilltron mellan människor". I detta sammanhang hänvisar skribenten till att Magnus Henreksonm, IFN, påekat att ”det gäller att privatisera på rätt sätt”.


2014-08-26 Magasinet Neo

”Borgerligheten ska passa sig för intressegrupper”

Sanna Rayman, ledarskribent SvD, intervjuas i Neo. Hon får en fråga med anledning av att Magnus Henrekson, IFN, varnat borgerligheten för att bli pro business i stället för pro market, det vill säga stödja företag snarare än marknadsekonomin som system. Sanna Rayman säger att "borgerligheten ska passa sig för är att knyta upp sig för mycket med intressegrupper".


2014-08-26 Magasinet Neo

Leder kvotering till ökad vinst?

Kvoteringsförespråkarna har medvind i Sverige, skriver Neo. Forskning av Johanna Möllerström, affilierad IFN, presenteras. Hon har i labbmiljö undersökte hur samarbete inom grupper påverkas av kvotering och kommit fram till att samarbetet försämras inom hela gruppen när någon kvoteras in. "Möllerströms studie gäller dock kvotering överlag, och inte bara av kön" skriver Neo och "forskar" vidare i ämnet.


2014-08-26 Skånskan, m.fl.

Knivigt med kvotering

I Skånskan m.fl. tidingar publiceras en ledare om forskning av Johanna Rickne som presenteras i en artikel i Statsvetenskaplig tidskrift (2014/2). "Johanna Rickne konstaterar att kvotering inte tycks inverka menligt på kvinnornas karriärvägar inom partierna, samt att kvinnorna i de partier som kvoterar tvärtom tycks ha något bättre möjligheter att nå toppositioner. Nackdelen av att vara kvinna är en tredjedel mindre i de rödgröna partierna än i de borgerliga."


2014-08-26 Magasinet Neo

Självklart

I Neo skriver Thomas Gür om en intervju med Magnus Henrekson, IFN, i ett tidigare nummer av tidningen: "Största behållningen är Henreksons bejakande av möjligheten till kunskap: ”'Det handlar i första hand om rätt eller fel, sant eller falskt, inte om vilka konsekvenser det ena eller andra kan få för opinionen'. Inga akademiska kryphål om att det beror på hur man definierar begreppen. Inget post-modernistiskt fluffigt om att 'det finns olika sanningar för olika aktörer”. Det är så självklart att det är kontroversiellt.'"


2014-08-26 Realtid.se

Arbetslinjen rår inte på improduktiv arbetskraft

Tino Sanandaji, IFN, är ny krönikör i Realtid.se – en nättidning för finansbranschen. I sin första krönika skriver han om Alliansregeringen arbetslinje. Han resonerar kring frågan om varför arbetslinjen inte fungerade bättre bland marginella grupper. Ett svar kan vara ”negativ-produktivitetsarbetare”, som förklaras i krönikan. Tino Sanandaji avslutar: "Borgerligheten måste kanske gräva djupare än nationalekonomiska standardmodeller för att hitta effektiva lösningar mot det nya utanförskapet."
 


2014-08-26 SVT Rapport

Val 2014: SD:s budget

Rapport presenterar den budget som SD lagt fram inför valet. Här förklaras att 152 miljarder kronor ska sparas genom minskad anhöriginvandring och asyl. Tino Sanandaji, IFN, kommenterar och förklarar att SD:s resonemang rör sig om "spekulationer och överdrifter". Han säger att även om man sparar på flyktingmottagning så går det inte att spara så snabbt [som SD räknar med].


2014-08-26 Svenska Dagbladet

Kommentar och svar angående New Public Management

I SvD:s ledarblogg publiceras en kommentar av Johan Wennström, IFN, till en Op-Ed skriven av Stefan Fölster. Ämnet är New Public Management (NPM) som Fölster menar förbättrar offentliga välfärdsorganisationer. Wennström skriver att "Fölsters uttalanden ligger inte i linje med bevisen han anför". Fölster å sin sida svarar att "den hätska debatten om NPM i Sverige verkar snarare handla om ryckig politisk detaljstyrning".


2014-08-25 Skolvärlden

”Staten kan inte garantera höjda löner”

"Flera partier har gått ut och lovat höjda lärarlöner. Men i praktiken finns det många hinder för att genomföra detta" konstaterar Skolvärlden. Jonas Vlachos, affilierad IFN, förklarar att "staten har väldigt svårt, inom ramen för dagens decentraliserade system, att påverka sådana här saker. Det är möjligt att Miljöpartiet har en smart teknisk lösning men jag har lite svårt att se hur den skulle se ut".


2014-08-25 Svenska Dagbladet

Electrolux plockar ut Piketty ur kylskåpet

"De senaste decenniernas storaffärer har till stora delar haft som mål att "konsolidera" olika branscher, läs minska konkurrensen, vilket ger stöd till Pikettys kontroversiella tes att kapitalägarna över tid tar över en allt större del av förädlingsvärdet" skriver Per Lindvall, SvD Näringsliv. Han påpekar dock "att Pikettys statistik har fått utstå skarp kritik, från svenskt håll från bland annat nationalekonominestorn Assar Lindbeck [IFN]".


2014-08-25 Vetenskapsradion Forum

Om riskerna med barnmat och om läraryrkets minskade status

Vetenskapsradion presenterar den nya boken Lärare utan frihet författad av Johan Wennström, IFN. I boken beskrivs "hur politiker från både höger och vänster har medverkat till att lärarkåren och läraryrket har nedvärderats". Skolforskaren Jonas Vlachos, affilierad IFN, och Skolverkets generaldirektör Anna Ekström intervjuas också – båda deltog i det IFN-seminarium där boken presenterades.


2014-08-25 SVT Forum

Samtal i valrörelsen

Ann-Britt Ryd Pettersson samtalar med Magnus Henrekson, IFN, och statsvetaren Cecilia Garme om vad som händer i valrörelsen. Henrekson förklarar om ekonomin att det under Alliansregeringen gått bra med statsfinanserna: "[oppositionen] kan inte säga att det gått uruselt och att [regeringen] lånat till skattesänkningar".


2014-08-25 Vestmanlands Läns Tidning

Dubbelstöten mot lärarna och skolan

VLT publicerar en ledare om Johan Wennströms, IFN, nya bok Lärare utan frihet. Tidningen förklarar att "även om det finns invändningar mot delar av Wennströms resonemang har han framför allt en oerhört viktig poäng ... Dagens situation är resultatet av många olyckliga beslut, fattade av politiker från både höger och vänster, som inte sällan har lanserats alldeles för snabbt och utan ordentliga konsekvensanalyser".


2014-08-24 SVT Agenda

Genusprofessor sågar Fi:s vallöfte

I ett inslag tittar Agenda närmare på Fi:s ekonomiska politik. Intervjuad är bland andra Magnus Henrekson, IFN. Han konstaterar att Fi:s förslag "är en så gigantisk önskelista, så det är fascinerande". Henrekson undrar "hur ska det ekonomiska systemet fungera om man vidtar alla de här åtgärderna? Han säger att "det kommer att bli väldigt stora problem. Det här är betydligt mer långtgående än Vänsterpartiets program".


2014-08-22 Nya Wermland-Tidningen

Pensionärer betalar inte mer

I ett debattinlägg skriver Mikael Svensson, docent i nationalekonomi, att pensionärer inte betalar högre skatt än löntagare. Skribenten hänvisar till forskning av Daniel Waldenström, affilierad till IFN, för att klargöra att för löntagare betalas även arbetsgivaravgift. Här "vältras kostnaden över på löntagare i form av minskat löneutrymme".


2014-08-22 Dagens Industri

Reinfeldts flyktingutspel rör upp känslor

Statsminister Fredrik Reinfeldt vädjar till svenska folket att öppna sina hjärtan och bland de kommuner som tar emot flest flyktingar pyr missnöjet, skriver DI. Andreas Bergh, IFN, intervjuas. Han förklarar att situationen är knivig för kommunerna "eftersom de inte har fullständig bestämmanderätt över hur många Sverige tar emot ... samtidigt har kommunerna inte så stort inflytande över arbetsmarknadspolitiken."


2014-08-22 Arbetet

Klen effekt av sänkt bolagsskatt

Forskning av Åsa Hansson, IFN, nämns i en artikel i Arbetet om effekterna av sänkt bolagskatt. Karin Olofsdotter intervjuas om studier av henne och Åsa Hansson om bolagsskatter inom EU. Olofsdotter förklarar att bolagsskatten är viktigare för de nya medlemsländerna, än för de gamla. Detta kan bero på att andra faktorer än bolagsskatten är viktiga för hur företagen väljer att lokalisera sig.


2014-08-21 Expressen

Åkessons siffertrick sågas av experterna

Expressen skriver att Sverigedemokraterna vill spara nästan 152 miljarder kronor på invandringen de kommande fyra åren. En av de experter som kommenterar förslaget är Tino Sanandaji, IFN, som pekar på problemet att "statsbudgeten inkluderar egentligen bara kostnaderna de första åren, när invandrare är i asylsystemet. Kostnader eller eventuella vinster längre fram budgeteras inte".


2014-08-21 Sveriges Radio - Radio Romano

Za cera sikavne ande adjesutne shkoli

Det brukade vara ett privilegium att vara lärare. Bara de skickligaste kunde komma i fråga. I dag råder ett radikalt annorlunda synsätt, förklarar Johan Wennström, IFN, i den nya boken Lärare utan frihet. Radio Romano intervjuar Johan Wennström och även Jonas Vlachos, affilierad IFN och Stockholms universitet, om läraryrket i dagens skola. Lärarna är det viktigaste framgångsfaktorn i skolan, förklarar Wennström.


2014-08-21 Dagens Samhälle

Flyktingström tvingar fram nytänkande

"Om arbetslösheten ska minska och integrationen öka, så måste nästa regering våga beröra politiska och fackliga tabun" skriver Mats Edman i Dagens Samhälle. Han hänvisar till forskning av Andreas Bergh, IFN, som presenteras i Ekonomisk Debatt: Länder där utrikesfödda har högre arbetslöshet än inrikesfödda kännetecknas av omfattande kollektivavtal och generösa bidragssystem.


2014-08-21 Barometern

Utan frihet till höger som till vänster

I en ledare skriver Barometern om Johan Wennströms, IFN, nya bok Lärare utan frihet: när vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Tidningen skriver att "med sitt konservativa perspektiv är boken en välkommen påminnelse om att det finns en borgerlig syn på skola och bildning som inte alls är den marknadsliberala".


2014-08-21 Sydsvenskan

Det är kvaliteten som räknas

Genom att bara se till kvaliteten, avveckla det som inte fungerar, kan välfärden utvecklas, oavsett utförare, skriver Sydsvenskan i en huvudledare. Skribenten hänvisar till en IFN-studie av Henrik Jordahl och Jannis Angelis. "Ett intressant resultat från undersökningen är att de verksamheter som styrdes och leddes bäst i stor utsträckning – 84 procent – var konkurrensutsatta. Konkurrens tycks alltså leda till högre kvalitet, i både offentligt och privat driven verksamhet."


2014-08-20 Skolvärlden

Skolvalsforskaren: ”Vår undersökning bara en av pusselbitarna”

Det fria skolvalet har inte påverkat utsatta samhällsgrupper negativt, slog en rapport från Institutet för näringslivsforskning fast i juni, förklarar Skolvärlden. Karin Edmark, IFN, förklarar att "vårt resultat ger i alla fall inget stöd för hypotesen att införandet av det fria skolvalet har skadat elever från de grupper i samhället som vi studerat".


2014-08-20 Radio Sweden

Should teachers be more like Florence Nightingale?

Ska fler lärare låta sig inspireras av Florence Nightingale, dvs. att se sitt arbete som ett kall, undrar Radio Sweden med anledning av en bok som Johan Wennström, IFN, nyligen presenterat. Journalisten frågar om detta inte innebär lägre lön. Wennström svarar nej, det är ett missförstånd att man inte både kan se sitt arbete som ett kall och samtidigt ha bra lön.


2014-08-20 Västerbottens-Kuriren m.fl.

Hur läraryrket kidnappades

Susanne Nyström skriver om boken Lärare utan frihet av Johan Wennström, IFN. Hon sammanfattar: "68-vänstern påbörjade kidnappningen av lärarprofessionen. Bildt-regeringen fullbordade den." Nyström menar att dagens skola "är resultatet av många olyckliga beslut, fattade av politiker från både höger och vänster ... Om båda blocken erkänner sin skuld har politiker från alla partier en reell chans att gräva ner stridsyxan med hedern i behåll."


2014-08-20 Radio Sweden på svenska

1968 var starten för den svenska skolkrisen

"Det har skett en attack på kunskapslinjen och fria lärare under 40 års tid från både vänster och höger, men jag tror att många blir förvånade eftersom vår partipolitik och offentliga debatt är väldigt historielös", säger Johan Wennström, IFN, i en intervju för Radios Sweden på svenska.Han "menar att skolkrisen beror på de reformer som genomförts sedan 1968 då synen på lärarna förändrades".


2014-08-20 Dagens Nyheter

Experimenten som exploderade

I en ledare skriver DN om Johan Wennströms, IFN, nya bok Lärare utan frihet. "Man måste inte hålla med Johan Wennström om att det finns en motsättning mellan att vara en skicklig lärare och att se jobbet som en profession eller karriärbana ... Däremot är det uppenbart att skoldebatten de senaste 50 åren hade mått bra av fler röster som Wennströms, konservativa i bemärkelsen djupt skeptiska till yviga experiment från vänster såväl som höger".


2014-08-19 Lärarnas Nyheter

Ny rapport avfärdar negativ skolvalseffekt

Det fria skolvalet har inte missgynnat elever med svag socioekonomisk bakgrund – i vart fall inte när det gäller betygen i nian fram till 2006. Den slutsatsen drar bland andra Karin Edmark, IFN, i en studie. "Slutsatsen är att effekterna av skolvalsreformen varit i stort sett lika små för alla elevgrupper. Om något har elever från svagare familjebakgrund tjänat en aning betygsmässigt på möjligheten att välja skola."


2014-08-19 Skolvärlden

”Lärarkall och hög lön är ingen motsättning”

Skolvärlden skriver att i boken ”Lärare utan frihet” förklarar författaren Johan Wennström [IFN] att skulden för dåliga svenska skolresultat är delad mellan vänster och höger. Han menar att det  "är viktigt om både vänstern och högern kan erkänna att de haft skuld i den svenska skolans kunskapsras, att de minskat lärarnas autonomi och underminerat deras yrkesstolthet. Då kan man kanske hitta gemensamma lösningar på skolans problem".


2014-08-19 Expressen

Björklund borde skylla på "Bildts flumskola"

Jan Björklund skyller PISA-resultatet på Socialdemokraterna – men i själva verket var det regeringen Bildts läroplan som gällde, säger Johan Wennström, IFN, till Expressen med anledning av hans nya bok Lärare utan frihet: När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Wennström menar att Carl Bildts läroplan har väldigt många inslag som inte alls rimmar med Björklunds linje i skolpolitiken.


2014-08-19 Dagens Nyheter

”Högern och vänstern lika skyldiga till läraryrkets ras”

Det brukade vara ett privilegium att vara lärare. Bara de skickligaste kunde komma i fråga. I dag råder ett radikalt annorlunda synsätt, förklarar Johan Wennström, IFN, på DN Debatt. Han skriver "att det inte längre anses vara fint eller ädelt att vara lärare har givetvis haft en kraftigt negativ inverkan på läraryrkets status och dess möjlighet att rekrytera rätt personer. Skulden för detta faller både till vänster och till höger."


2014-08-16 Sydsvenskan

Räkna med att kunna räkna

Heidi Avellan skriver i en signerad krönika om hur det nya läsåret, under ett valår, skapar stora frestelser: "Men vad skolan behöver är inte klåfingriga politiker, utan läslust, arbetsro – och höga förväntningar." Avellan menar att eleverna kommer undan med och slylle på "att kraven är för höga". Hon citerar Jonas Vlachos, IFN och Stockholms universitet, i en kommentar till att svenska elever ansträngde sig betydligt mindre än deltagare i andra länder, enligt DN: "Den negativa tolkningen är att eleverna behöver kraftig piska för att tycka att det är motiverat att anstränga sig”.


2014-08-14 Dagens Nyheter

Det nya Sverige

Fler asyl- och anhörig invandrare behöver komma i arbete för att vi ska klara att hålla ihop landet, skriver Håkan Boström i en ledar. Han menar att den svenska arbetsmarknadsmodellen med höga ingångslöner och starkt anställningsskydd  reser ovanligt höga murar för nyanlända. "Forskaren Andreas Bergh [IFN] argumenterar i senaste numret av Ekonomisk Debatt för att murarna måste sänkas. Det har han säkert rätt i. Dilemmat är att otryggare anställningsförhållanden och ökad lönespridning också riskerar att öka främlingsfientligheten."


2014-08-11 Ystads Allehanda

Hur ska invandrarna få arbete?

I en gästkrönika på ledarsidan skriver Nils-Eric Sandberg att "Sverige tar nu emot cirka 2000 invandrare i veckan. Men den svenska kulturen tillåter ingen diskussion om invandring. Minsta frågetecken, eller antydan om problem, leder till kritik om rasism". Sandberg hänvisar bland annat till en artikel i Ekonomisk Debatt av Andreas Bergh, IFN, om integration med förhinder.


2014-08-09 Svenska Dagbladet

Välfärden behöver kapitalismen

I en kolumn på ledarsidan i SvD går Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i polemik med den franske ekonomen Thomas Piketty som "blivit omåttligt populär inom svensk socialdemokrati". Bergh förklarar att välståndet i Sverige fördelats realativt jämnt med hjälp av den länge hemliga ingrediensen "en välfungerande kapitalism."


2014-08-08 Rapport och Aktuellt

Färre unga arbetslösa

Rapport och Aktuellt rapporterar att arbetslösheten sjunkit (till 7,7 procent), de nya jobben blivit fler samt att det ser särskilt ljust ut på arbetsmarknaden för unga. Magnus Henrekson, IFN, intervjuas och förklarar att "det är väldigt starka siffror givet utvecklingen runt om i världen".


2014-08-07 Dagens Industri

Våra reformer har lyft Sverige

Sverige har de senaste åren förbättrat sin position i OECD:s välståndsliga och ligger 2013 på plats sju, skriver finansminister Anders Borg i ett debattinlägg i DI. Borg pekar på att "... bland annat baserat på Lindbeckkommissionens [Assar Lindbeck, IFN] resultat genomfördes en rad viktiga strukturella reformer som stärkte Sveriges konkurrenskraft".


2014-08-04 Skolvärlden

"Minska lärarautonomin vid betygsättning"

Gymnasieläraren Linda Skantze skriver i ett inlägg i Skolvärlden att "det är vår unika svenska kombination av lärarautonomi, målrelaterade och subjektivt tolkningsbara mål och ett skolsystem med fritt skolval, där konkurrensutsatta skolor slåss om elevpengen, som varit förödande för kunskapsnivån i svensk skola". Hon refererar till svensk forskning av Magnus Henrekson och Jonas Vlachos (IFN), med flera.


2014-08-03 Arbetarbladet

De hoppas på basinkomst för alla

Förslaget om medborgarlön har fått liv igen, skriver Arbetarbladet. Tidningen intervjuar Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, som förklarar att det har gjorts en del försök med basinkomst, bland annat i USA, Han menar dock att det är svårt att dra några tydliga slutsatser: "Studierna spretar åt lite olika håll. Problemet är att experimenten skett under begränsad tid. Då vet folk om det och anpassar sina beteenden ..."


2014-08-02 Svenska Dagbladet

Hur svensk är den svenska modellen?

I en ledare skriver Per Gudmundson om hur "många ser EU som ett perfekt verktyg för att föra ut de svenska värderingarna till Europa. Mer överstatlighet, tycks de tro, kommer naturligen att leda till att EU utvecklas till ett slags Supersverige". Han hänvisar till forskning om tillit av Andreas Bergh, IFN: ”Trust, welfare states and income equality: Sorting out the causality” (European Journal of Political Economy).


2014-07-30 The Times

Private schools are good for the economy

The Times skriver om forskning av Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN. Tidningen förklarar att enligt en ny studie så skull den brittiska staten tjäna miljarder med pund ifall fler barn gick i privata skolor. Det är den ökade konkurrensen skolor emellan som skulle tvinga fram besparingar: "Gabriel H Sahlgren förklarar att konkurrens från fristående skolor har förbättrat testresultaten och att regeringen främja privatisering och konkurrens inom utbildningssystemet."


2014-07-29 The Telegraph

Britons would each be £6,000 better off if more children went to private school

En studie av Gabriel Heller Sahlgren, Institute of Economic Affairs i London och affilierad till IFN, presenteras i The Telegraph. Studien visade hur konkurrensen mellan Hollands fristående skolor hade lett till högre internationella provresultat, samtidigt som kostnaderna sjunkit. I rapporten rekommenderas en utbyggnad av antalet privata skolor i Storbritannien.


2014-07-25 DN

UD: Så ökar exporten med frihandelsavtal

I Dagens Nyheter kommenterar professor Henrik Horn, IFN, frihandels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, och vilka effekter detta kan ha på Sveriges län. Enligt en analys från Utrikesdepartementet skulle län som Blekinge och Kronoberg vinna på ett frihandelsavtal. "Jag fäster ingen vikt vid de här siffrorna. Denna typ av generella studier är inte meningsfulla att göra. Dessutom är ju effekten av avtalet för de olika länen även beroende av vad som händer med importen. Jag ser det här mer som en marknadsföring av frihandelsavtalet", säger Henrik Horn till DN.


2014-07-25 Smålandsposten

Man kan inte få allt

I en ledare i Smålandsposten uppmärksammas en artikel om sysselsättning bland nyanlända invandrare av Andreas Bergh, IFN, i tidskriften Ekonomisk Debatt. "Vad som enligt Bergh verkar spela roll för sysselsättningen bland nyanlända invandrare är lönespridningen samt andelen jobb som regleras av kollektivavtal. Nyanländ arbetskraft kan sällan konkurrera med kunskaper. Den måste i stället konkurrera med att till exempel jobba för lägre löner, eller på andra arbetstider", skriver Smp. 


2014-07-24 Norrköpings Tidningar

Ett skolhaveri med flera förklaringar

I en ledarartikel i Norrköpings Tidningar uppmärksammas IFN-forskaren Tino Sanandajis artikel om det svenska utbildningsystemet som publicerats i National Review Online. "Sanandaji ställer sig positiv till såväl friskolor som det fria skolvalet, men påpekar att de svenska politikerna och samhället var alldeles för naiva i utformandet av systemet, vilket han förmodligen har alldeles rätt i", skriver NT.

 


2014-07-23 Jönköpings-Posten

Bygg inga nya murar: Handelspolitik. EU. Export.

Jönköpings-Posten skriver i en ledare att det är "oroande att en protektionistisk politik kan skönjas även bland etablerade partier i såväl Sverige som övriga Europa". Tidningen refererar till IFN-studien "Utlandsägande och utländska uppköp: Vilken betydelse har huvudägarens hemvist? som bland annat slår fast att "andelen universitetsutbildade påverkas påfallande lite av utländska uppköp" och konstarerar "att bygga murar runt den egna ekonomin för att skydda sig mot den globala marknaden är fel väg att gå".


2014-07-23 Trelleborgs Allehanda m.fl.

Vissa företagare förstör

Trelleborgs Allehanda m. fl. skriver om att marknadsekonomi skapar välstånd och att liberaler därför behöver "ta avstånd från enskilda skurkaktiga företagare". Skribenten hänvisar till en intervju med Magnus Henrekson, IFN, i Neo.


2014-07-21 National Review Online

Sweden Has an Education Crisis, But It Wasn’t Caused by School Choice

Tino Sanandaji, IFN, skriver om skola och utbildning i den amerikanska tidskriften National Review Online. "Privata svenska skolor tillåts inte fullt ut att med sina pedagogiska metoder förnya där det behövs. Läroplanen och regler i klassrummet bestäms av staten, som också utbildar lärare i  kallade "moderna" pedagogiska teorier", förklarar Sanandaji.


2014-07-21 Svenska Dagbladet

Frihandeln allt mer ifrågasatt i Sverige

I en krönika i SvD Näringsliv uppmärksammar Love Strandberg IFN:s Policy Paper "Utlandsägande och utländska uppköp: Vilken betydelse har huvudägarens hemvist?", av Fredrik Heyman och Per-Johan Norbäck, från 2013.

Läs krönikan här.

Läs Policy Paper här.


2014-07-21 ttela.se

Politikerna i fullmäktige blir yngre

Mycket talar för att politikerna i Trollhättan och Vänersborgs fullmäktigeförsamlingar blir yngre efter höstens val. Och det bryter mot hur trenden har sett ut på nationell nivå, skriver lokaltidningen ttela i Trollhättan och Vänersborg. Richard Öhrvall, IFN och SCB, uttalar sig: "Pensionärer har länge varit en underrepresenterad grupp i kommunfullmäktige, men om några år kommer de troligen att bli överrepresenterade".


2014-07-19 Ystads Allehanda m.fl.

Vad har du nu hittat på?

Carolin Dahlman skriver en krönika i bland annat Ystads Allehanda där hon referar till och citerar Magnus Henrekson, IFN, i boken ”Position Sverige” (läs Magnus Henreksons kapitel i boken), som samlar ett antal röster som skriver om innovationsklimatet (Ekerlids juni 2014).


2014-07-18 SvD Brännpunkt

"Nya grepp krävs för att främja företagande"

"Statens utlåningsränta till nyföretagare borde vara lägre än hos en traditionell bank. Räntan bör sättas med hänsyn tagen till den samhällsnytta som en finansiering innebär", skriver professor Lars Oxelheim, IFN, och doktorand Pontus Engström.

Läs debattartikeln här.


2014-07-18 Expressen

Kärnkraftsavveckling negativt för klimatet

Erik Lundin och Thomas Tangerås, IFN, skrev i Expressen om effekten av nedläggning av kärnkraftverk. Lena Palm från SKGs-basindustrin och Jakob Eliasson från Villaägarna replöikerar och undrar "varför alls förtidstänga kärnkraftverken?"


2014-07-16 Kristianstadsbladet m.fl.

Sänkt skatt ska locka väljare

Tomas Eneroth (S) försäkras att Socialdemokraterna  kommer att ”ta bort pensionärsskatten och förbättra pensionssystemet”, skriver Caroline Dahlman i en ledare: "Faktum är att pensionärer betalar lägre skatt än de flesta löntagare, då de inte betalar arbetsgivaravgifter som till stor del är en ren skatt, menar ekonomen Daniel Waldenström", Uppsala universitet och affilierad IFN.


2014-07-15 Expressen Sidan 4

"Vi kan stänga två kärnkraftsreaktorer"

"Att stänga de två äldsta kärnkraftsreaktorerna skulle inte kosta mer än 320 kronor per år för en eluppvärmd villa", skriver docent Thomas Tangerås och Erik Lundin, IFN.

Läs debattartikeln här.


2014-07-15 Neo

Invandring är ingen gratislunch

Ivar Arpi försöker i Neo svara på vad som stämmer när det gäller invandring -- Vissa varnar för att invandringen leder till ökande kostnader, andra menar att den är lönsam. I detta sammanhang hänvisar han till forskning av Andreas Bergh, Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, alla tre forskare på IFN.


2014-07-15 Neo

Piketty, kapitalismen och en växande ojämlikhet

Den franske nationalekonom Thomas Piketty har blivit vänsterns hopp. Hur ska liberaler förhålla sig till Pikettys teorier om en växande ojämlikhet, undrar Tino Sanandaji, IFN, och Nima Sanandaji i tidskriften Neo. De förklarar att "det hade varit avsevärt svårare att kritisera Piketty om han hade skrivit boken 'Ojämlikhet i det 21:a århundradet'. I stället valde han att fokusera på kapital, där argumenten är betydligt mer skakiga."


2014-07-15 Mitt i Danderyd

Här är politikernas inkomst inte i topp

Svenska politikers medelinkomster slår folkets med hästlängder, skriver lokaltidningen Mitt i Danderyd. Richard Öhrvall, IFN och SCB, intervjuas. han förklarar utslaget bland annat att med att "de som tjänar mindre, unga och offentliganställda, är till exempel inte så vanliga inom politiken".


2014-07-05 Barometern

Valet om välfärden

Barometern skriver i en ledare att "Vänsterpartiets stora valfråga är att stoppa vinstuttag i välfärden". Tidningen refererar till en intervju med Magnus Henrekson  i Neo, där han påpekar att många borgerliga politiker har blandat ihop pro market med pro business. "Man har försvarat enskilda välfärdsföretag trots att de varit uppenbart usla ... Just därför kan Jonas Sjöstedt felaktigt framställa hela den privata välfärdssektorn som usel".


2014-07-03 SVT

Kommentar till tal av Reinfeldt i Almedalen

Johanna Rickne, IFN, kommenterade statsminister Fredrik Reinfeldts tal i Almedalen. Hon förklarade bland annat att det var ett brett och modigt tal. Det senare därför att Reinfeldt tog upp problemområden inom M:s kärnfrågor som balansen i ekonomin och utanförskapet.


2014-07-03 Dagens Samhälle

Chefer inom äldreomsorgen får gott betyg i pionjärstudie

"Styrningen av svenska äldreboenden är överlag god – men kan bli bättre". Så sammanfattar Dagens Samhälle forskningsrapporten Att styra och leda äldreomsorg författad av Henrik Jordahl och Jannis Angelis, IFN. Rapporten presenterades av SNS i Almedalen. Tidningen skriver även att rapporten får kritik och hänvisar främst till professor Mats Thorslund som menar att "det är snarare anarki där ute" vad gäller ledning inom svenska äldreboenden.


2014-07-03 SVT

Kommentarer till Reinfeldts presskonferens i Almedalen

Johanna Rickne, IFN, var med och kommenterade statminister Fredrik Reinfeldts presskonferens på torsdagen i Almedalen. Frågorna handlade bland annat om bostadsbyggande.


2014-07-03 Dagens Nyheter

33 månaders obruten uppgång på börsen

Börsen har fortsatt upp i år och kurserna har stigit i 33 månader i rad. Det är en av de längre uppgångarna under de senaste 30 åren, skriver Dagens Nyheter i en nyhetsartikel. Statistiken har tagits fram av fondbolaget Eturn för DN:s räkning. Tidningen förklarar vidare att det index som använts kommer från Affärsvärldens generalindex som bygger på forskning om räntor och aktieavkastning av Daniel Waldenström, IFN och Uppsala universitet.


2014-07-02 EFN tv

Ett samtal kring skatter

Magnus Henrekson, IFN, och Jon Åsberg, Affärsvärlden, var gäster hos Charlotte Stjerngren och diskuterade skatter. De kommenterade bland annat företagsskattekommitténs förslag. Magnus hwenrekson slog även ett slag för en omfattande reform av hela skattesystemet.


2014-07-02 SVT

Partigrillen: Anders Wallner (MP)

Magnus Henrekson, IFN, var med och "grillade" Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner. Henrekson frågade bland annat vad tillväxt betyder för MP. Övriga utfrågade var Peje Emilsson, Friskolornas riksförbund och Lina Palm, SKGS - Basindustrins energisamarbete.


2014-07-02 Vestmanlands Läns Tidning

Pensionärerna är inte straffbeskattade

Ovärdigt, sa Jimmie Åkesson. Orättfärdigt, sa Stefan Löfven. Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas retorik är till förvillelse lik inte bara när det gäller arbetskraftsinvandringen. Utan även när det kommer till skatten på pensioner, skriver VLT och hänvisar till forskning av Daniel Waldenström, affilierad IFN. Waldenström har skrivit på Ekonomistas "att pension inte beskattas hårdare än lön".


2014-07-01 SVT Gomorron Sverige

Varför lockar franska ekonomen Piketty?

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, deltog tillsammans med Katrine Kielos i ett samtal i Gomorron Sverige om den franske ekonomen Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century.


2014-07-01 Arbetet

Piketty: ”Svårt förstå att Sverige inte har arvsskatt”

Den franske stjärnekonomen Thomas Piketty förespråkar att Sverige återinför arvs- och förmögenhetsskatt. Sådana skatter behöver inte vara höga — det handlar framför allt om att hålla koll på rikedomarna, skriver Arbetet. Tidningen citerar Daniel Waldenström, affilierad IFN: "Vi vet för lite hur skadlig eller bra den svenska arvs- och förmögenhetsskatten var. Varför utesluter politikerna att återinföra dem när vi inte ens vet vilka effekter skatterna hade?


2014-07-01 Axess

"Flytta till Rosengård"

I Sveriges kommuner skapas strukturer som dämpar företagande, skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i Axess. Bergh förklarar att "det brokiga företagandet runt Möllevångstorget i Malmö har uppstått trots, inte tack vare, många av Sveriges formella institutioner". Han pläderar för "kommunala avregleringar för ökad företagsamhet".


2014-06-30 TT/Svenska Dagbladet m.fl.

Ekonomi Stjärnekonom vill höja svensk skatt

Den franske kändisekonomen Thomas Piketty förespråkar att Sverige återinför arvs- och förmögenhetsskatt, skriver TT i en artikel där Danile Waldenström, som är affilierad till IFN, intervjuas. TT skriver att Waldenström håller med Piketty om att skatterna borde återinföras: "Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen. Men vi behöver hitta sätt att beskatta kapital."


2014-06-30 Expressen

Skolvägen till helvetet

På Expressens kultursidor kan man läsa att "ankan läser en luftartikel om skolan i Svenska Dagbladet". Tidningen skriver att om man läser artikeln i SvD "visar det sig att rapporten inte motsäger att så mycket väl skulle kunna vara fallet. Författarna drar ingen annan slutsats än att man inte kan skylla de negativa effekterna enbart på det fria skolvalet."


2014-06-30 Hallandsposten

Håll gränsen!

Almedalen är en del av den pågående glidningen från politik till pr, skriver Hallandsposten och hänvisar till en intervju med Magnus Henrekson, IFN, i Neo. "Bäst har kritiken mot privata aktörers ökade politiska inflytande formulerats av den borgerliga nationalekonomen Magnus Henrekson. Henrekson lyfter fram den betydande skillnaden mellan att vara för en generell valfrihet i välfärden – pro market – och att förorda ekonomiska subventioner till enskilda företagare – pro business. Hans resonemang bör läsas av alla politiker och debattörer som i dagarna smörjer nätverken på Gotland."


2014-06-30 Norrköpings Tidningar

Politisk dragkamp om skolfrågan

"Skolan fortsätter att vara en av de mest populära frågor att uttala sig i" skriver NT om årets valkampanj. Tidningen förklarar att riva upp det fria skolvalet troligen inte är svaret på skolproblemen. "En ny rapport från Institutet för Näringslivsforskning (IFN) visar nämligen att det fria skolvalet inte har missgynnat de svaga eleverna, som politiska företrädare från oppositionen länge påstått." Rapporten är författad av bl.a. karin Edmark, IFN.


2014-06-30 Dagens Industri

Ekonomer varnar för kaos efter riksdagvalet

"Om oppositionen vinner valet riskerar privata bolag att åka ut ur välfärden" förklarar Magnus Henrekson i en intervju med Dagens Industri. På samma uppslag i tidningen refereras en debatt arrangerad av DI i Almedalen där Henrekson var en av paneldeltagarna. Där förklarade han bland annat att länders belåning kommer att vara ett centralt problem i framtiden.


2014-06-27 Lärarnas Tidning

Skolvalet påverkar inte resultaten

"Skolvalsreformen har inte påverkat kunskapsresultaten, varken positivt eller negativt, hos någon grupp elever. Det hävdas i en ny rapport från Institutet för näringslivsforskning." Det skriver Lärarnas Tidning i en notis.


2014-06-27 Skolvärlden

Skolvalet missgynnar inte utsatta grupper

Skolvärlden publicerar en notis som bygger på en artikel i SvD: "Enligt en ny studie har effekterna av 1992 års skolvalsreform på skolresultaten varit svagt positiva eller obefintliga, oavsett elevens bakgrund. Inte heller kriminell aktivitet, högre utbildning eller sysselsättning har påverkats enligt studien som publiceras av Institutet för näringslivsforskning den 27 juni".


2014-06-27 Smålandsposten, m fl

Ingen resultatpåverkan av skolval II

Det fria skolvalet har inte påverkat elevernas resultat i skolan eller försörjningsförmåga senare i livet, enligt en ny rapport från Institutet för näringslivsforskning, skriver TT som också intervjuat en av rapportförfattarna: Karin Edmark, IFN. "Utifrån våra studier verkar det fria skolvalet inte vara den stora boven i dramat".


2014-06-27 Dagens Nyheter, m.fl

Ingen resultatpåverkan av skolval

En TT-notis som bygger på en artikel i Svenska Dagbladet publiceras i en rad tidningar, bland annat Dagens Nyheter och Aftonbladet.


2014-06-27 Svenska Dagbladet

Skolvalet missgynnar inte de svaga

SvD skriver på förstasidan om en rapport av Karin Edmark, IFN, med flera, som publiceras i dag. "Den omdiskuterade skolvalsreformen har varken påverkat elevernas resultat i negativ eller positiv riktning, lyder slutsatsen i en ny rapport. Det gäller enligt forskarna för alla elever – oavsett familjebakgrund." Karin Edmark intervjuas och förklarar att "vi har varken funnit stöd för hypotesen att reformen slår mot dem från sämre förhållanden eller att den skulle leda till en förbättring av resultaten".


2014-06-15 Affärsvärlden

Invandringen kostar visst pengar

Erik Hörstadius skriver en krönika om kostnaden för invandring: "Professor Jan Ekberg menade att plus vändes till minus runt 1980." Hörstadius tillägger: Våra ledande nationalekonomer sitter tysta i frågan – med några pondusfyllda undantag. Professorerna Magnus Henrekson och Assar Lindbeck bedömer båda att påfrestningarna är stora ..."


2014-06-25 Sveriges Radio

Om att unna sig det goda - och låta någon annan göra jobbet

Henrik Jordahl, IFN, medverkar i programmet Om att unna sig det goda - och låta någon annan göra jobbet: "Man unnar sig om man har råd. Och många i Sverige har råd idag. Det säger Henrik Jordahl som forskar om tjänstesektorns ekonomi på Institutet för Näringslivsforskning, som också säger att fler och fler kommer att köpa personliga tjänster."


2014-06-25 Dagens Samhälle

Det här vill makthavarna inte prata om

Både kollektivavtal och nivån på socialbidragen innebär i praktiken att enklare arbeten rationaliserats bort. Det är problem som makthavarna inte gärna diskuterar öppet, skriver Peter Santesson i Dagens Samhälle. Han redogör för forskning av Andreas Bergh, IFN, som har jämfört länderskillnaderna i sysselsättning och arbetslöshet bland utrikes- och inrikesfödda. Bergh "sätter fingret på det verkliga dilemma som vi står inför i jobbintegrationen"... "I korthet tycks det vara när man samtidigt kombinerar tre ingredienser som jobbgapet mellan inrikes och utrikes födda uppstår: en omfattande asylinvandring, en arbetsmarknad som huvudsakligen täcks av kollektivavtal samt jämförelsevis höga ersättningsnivåer i socialbidragen (eller motsvarande skyddsnät)."


2014-06-23 Katrineholms-Kuriren

Stryp inte arbetskraftsinvandring

I en ledare skriver Katrineholms-Kuriren om forskning av Andreas Bergh: "Sist men inte minst är det värt att nämna att Andreas Berghs undersökning pekar på att länder där utrikes födda i stor utsträckning har jobb, är samma länder som har hög förvärvsfrekvens bland inrikes födda och vice versa. Därmed avlivas ännu en gång den seglivade myten att invandrare tar jobb från infödda." Tidningen menar att detta "tål att upprepas både en och två gånger, särskilt inför höstens riksdagsval".


2014-06-23 Svenska Dagbladet

Tänk mer, fritt och större, alliansen!

Visst går det att vinna riksdagsval med triangulering och ideologilöshet, skriver Benjamin Katzeff Silvberstein i en gästledare. Han fortsätter: "Men de dystra opinionsmätningarna tyder på att receptet inte räcker för ett tredje {[val]." Katzeff Silberstein skriver om forskning av Tino Sanandaji, IFN: "Trots Sveriges höga skattetryck och fördelningspolitik har 60 procent av våra miljardärer ärvt sina förmögenheter, medan siffran för ett land som USA är 30 procent".  Han frågar sig: Varför inte lansera den märkligt nog radikala tanken om att alla människor ska kunna arbeta sig rika, utan familjepengar?
 


2014-06-23 Sydsvenskan

Vårda valet om vården

Val till kommun och region förtjänar mer utrymme och gärna en egen valdag, skriver Sydsvenskan i en ledare. Tidningen hänvisar till forskning av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: ”Eftersom kommun- och regionskatt bakas ihop i skattetabellen framgår det inte hur hög regionskatten är” har Andreas Bergh tidigare förklarat i  Sydsvenskan.


2014-06-23 Sydsvenskan

Rädda lärarna från föräldratryck med hjälp av systematiska kontroller

I ett debattinlägg skriver gymnasieläraren Lars-Erik Svensson skriver att betygssystemet känns "fullständigt rättsosäkert". Svensson hänvisar till forskning av Jonas Vlachos: "Hans uttalande när det gäller betygssättning, är att individens mål och samhällets mål står i tydlig motsättning till varandra. Hans slogan är att marknadsstyrning och konkurrens inte är någon bra modell för skolan."


2014-06-22 Vestmanlands Läns Tidning

Viktigt att värna rätten att ta jobb i Sverige

"Arbetskraftsinvandring gynnar både dem som kommer och de som redan bor i landet" skriver VLT i en ledare. Tidningen hänvisar till Andreas Bergh, IFN: "Arbetslösheten bland utrikes födda är mer än dubbelt så hög som bland inrikes födda". VLT drar slutsatsen att "de svenska kollektivavtalen och det förhållandevis höga socialbidraget håller uppe lönerna för okvalificerad arbetskraft, vilket gör att de som inte är tillräckligt produktiva för att nå upp till Sveriges internationellt sett höga lägstalöner stängs ute från arbetsmarknaden."


2014-06-20 Västerbottens-Kuriren

Seglivad myt om jobben

Västerbottens-Kuriren skriver  att "när statsminister Fredrik Reinfeldt sa att arbetslösheten är låg bland etniska svenskar mitt i livet blev det ramaskri. Det betyder inte att han inte har rätt." Tidningen hänvisar till en artikel i Ekonomisk Debatt av Andreas Bergh, IFN. Där visas att arbetslösheten bland utrikes födda är mer än dubbelt så hög än bland inrikes födda. Skillnaden förklaras med "små löneskillnader, strikt anställningstrygghet och ett relativt generöst socialt skyddsnät".


2014-06-18 Norra Skåne

Kollektivavtalens pris?

I( en ledare skriver Norra Skåne att "Sverige har en liberal asyl- och flyktingpolitik, och detta är i grunden bra". Skribenten hänvisar till en artikel i Ekonomisk Debatt skriven av Andreas Bergh, IFN, där han konstaterar "att arbetslösheten är mer än dubbelt så hög bland utrikesfödda som bland svenskfödda". Tidningen konstaterar att "som Bergh konstaterar pekar undersökningar på att Sverige har en liten främlingsfientlighet i ett internationellt perspektiv, samtidigt som sysselsättningsgapet är betydande".


2014-06-18 Entré

"Entreprenörskap är en social fråga för mig"

Shaker Zahra, 2014 års mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research (IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för priset), porträtteras i Entré. Tidningen berättar att han drivs av en social patos och en tro på entreprenörskapet som möjliggörare. Hans forskning sägs ha präglats av uppväxtåren i Kairos fattiga områden samt många internationella arbetsplatser. Zahra fäörklarar att för honom är entreprenörskap en social fråga.


2014-06-18 Barometern

Allt är inte kunskap

Skolans problem med att förmedla kunskap är väl kända — men tänk om det är ett ännu större problem att skolan inte förmår förmedla annat än kunskaper, skriver Barometern i en ledare. Tidningen menar att det bland ekonomer finns ett allt större intresse för icke-kognitiva färdigheter och refererar till en intervju i Neo med Magnus Henrekson. Därt förklarar han bl.a. att ”sådana egenskaper efterfrågas i arbetslivet, men skolan har blivit allt sämre på att lära ut dem.”


2014-06-17 Aftonbladet

Så säger experterna om cancerförslagen

Aftonbladet skriver: "Socialdemokraterna lovar fyraveckorsgaranti för cancervård. 'Bra', säger onkologichefen. 'Ohederligt', anser nationalekonomen." Den ekonom som intervjuats är Magnus Henrekson, IFN, och han säger att "det är populistiskt av politiker generellt att lova förbättring av en viss behjärtansvärd del av vården": "Man måste som politiker vara tydlig med att vården handlar om en helhet. Tar man resurser till en viss del blir det automatiskt mindre resurser till andra delar. Det är ohederligt att inte förklara det när man kommer med ett sådant här förslag".


 


2014-06-17 Aftonbladet

Läxfri skola kan ge klokare barn

I Hallstahammar har politikerna öppnat upp för att ta bort läxorna, skriver Aftonbladet. Tidningen refererar till forskning av Jonas Vlachos, affilierad till IFN:  Ju mer läxor eleverna får desto sämre verkar det gå för dem i skolan. "Orsakerna till detta är oklara. Det är uppenbart möjligt att ge läxor som förbättrar skolresultaten. Men det verkar också vara möjligt att göra helt fel. I Hallstahammar har de möjligtvis förstått att så länge inte skolan lyckas ge läxor som förbättrar skolresultaten, bör de kanske låta bli."


2014-06-16 Lärarnas Tidning

Svenska elever anstränger sig minst i Pisa

Bara 8,4 procent av de svenska eleverna ansträngde sig maximalt på Pisa-provet. Internationellt är siffran mer än dubbelt så hög, 17,2 procent, skriver Lärarnas Tidning. Jonas Vlachos citeras från DN: "Det skulle kunna tyda på att den inre motivationen för att prestera bra i Sverige är ganska låg. Å andra sidan skulle det kunna tyda på att eleverna är kritiskt tänkande och förstår vad som är viktigt och oviktigt."


2014-06-16 SVT Rapport

Industrijobb försvinner i snabb takt

Allt färre jobbar inom den svenska industrin, förklarade Rapport i ett inslag. Lars Persson, IFN, intervjuas och förklarar bland annat att "det finns en ganska snabb strukturomvandling som drivs både av en globalisering, man kan utlokalisera jobb utanför Sverige, samtidigt som vi ser en teknologiutveckling som gör att man kan jobba på med smarta robotar och liknande, vilket gör att de här stora industriföretagen snabbt ställer om".


2014-06-16 Dagens Nyheter

Så lite bryr sig svenska elever om Pisa-testet

Svenska elever ansträngde sig betydligt mindre på Pisa-provet än deltagare i andra länder. Det visar en datakörning som DN har gjort baserat på elevernas egna uppskattningar, skriver tidningen. En av de som kommenterar är Jonas Vlachos, affilierad till IFN. Han förklarar bland annat att  resultatet "skulle kunna tyda på att den inre motivationen för att prestera bra i Sverige är ganska låg. Å andra sidan skulle det kunna tyda på att eleverna är kritiskt tänkande och förstår vad som är viktigt och oviktigt."


2014-06-14 Sveriges Radio, Medierna i P1

Polislögner och havererade intervjuer

I programmet Medierna i P1 intervjuas Tino Sanandaji, IFN, om en invandringsundersökning som utförts i Sandvikens kommun. Det handlar om hur mycket kommunen tjänade på invandring. De lokala mediernamen men även riksmedierna hade rubriker som ”tjänar över en halv miljard på invandringen”. I programmet kritiserar Tino Sanandaji  beräkningarna och att rapporten publicerats i bl.a. Dagens Nyheter.


2014-06-14 Axess

Pikettys teori leder fel

Nima och Tino Sanandaji, den senare verksam vid IFN, skriver om Thomas Piketty och hans bok Capital in the Twenty-First Century. De menar att hans ideer fokuserar ensidigt på fördelning och inte skapandet av välstånd. De ifrågasätter Pikettys teorier om ägarkoncentration och skriver bland annat att det finns länder där ägarkoncentrationen inte ökat under långa perioder.


2014-06-13 Kommunalarbetaren

Det ojämställda jobbskatteavdraget

I en notis berättar Komunalarbetaren att Johanna Rickne, IFN, gjort en utvärdering för Svensk Kvinnolobby av "regeringens största och mest kostsamma satsning under sina åtta år vid makten - jobbskatteavdraget". Tidningen skriver att hon konstaterar "att män i genomsnitt fått 22 procent mer tillbaka av de 400 miljarder kronor som jobbskatteavdraget kostat".


2014-06-13 Realtid.se

Hård intern kritik mot skatteutredning

Realtid.se skriver att redan i betänkandet finns det en "flod av reservationer och kritik mot Företagsskattekommitténs betänkande". Realtid.se skriver: "Flera av kritikerna slår ner på att utredningen för ensidigt har arbetat med att täppa igen hål i skattelagstiftningen ..." denna kritik framför bl.a.a av Åsa Hansson, IFN. Magnus Henrekson IFN som varit expert i utredningen anser att förslaget, som försämrar värdet av befintliga underskottsavdrag, har karaktär av ett slags retroaktiv beskattning och riskerar att leda till allvarliga snedvridningar.


2014-06-12 Dagens Nyheter

”Företagsskattekommittén glömmer entreprenörerna”

Företagsskattekommitténs förslag är elegant men också radikalt. Därför bör reformen inte införas fullt ut den 1 januari 2016. Företagen bör i stället få välja mellan att gå in i det nya systemet direkt och att trappa av ränteavdragen stegvis, skriver bland andra Mikael Stenkula, IFN, i en replik på DN Debatt till Företagsskattekommitténs förslag. De menar att kommittén tagit fram ett förslag som kan lösa flera problem men att detta inte räcker, "införandet måste vara politiskt och praktiskt möjligt".


2014-06-12 Dagens Nyheter

”Bolagsvinster ska inte kunna flyttas ut till skatteparadis”

Företagsskattekommittén, där bl.a. Åsa Hansson, IFN, ingår skriver på DN Debatt att det  i dag "är skattemässigt lönsammare för företag att investera med lån än med eget kapital. Det är samhällsekonomiskt osunt. Vi föreslår en begränsad avdragsrätt för räntekostnader och att finansiering med lånat och eget kapital behandlas lika, skriver Företagsskattekommittén." de hoppas sätta stopp för "skattemässigt gynnande av lånefinansiering"  och att företag istället i större utsträckning "finansierar sig med eget kapital".


2014-06-12 Svenska Dagbladet

Efter Astra och Scania: Regeringen har fått nog

SvD skriver om ett möte där ministrarna Annie Lööf och Peter Norman hade samlat 13 näringslivstoppar med "målet att få fler företag att stanna i Sverige". En av deltagarna var Magnus Henrekson, IFN.


2014-06-11 Dagens Nyheter

Alla partiers huvudvärk

I en ledare skriver Dagens Nyheter om hur välfärdskoncernernas ägare ser på framtiden. ”Politisk osäkerhet” var den fras som upprepades i svaren, förklarar DN. Tidningen referar till en intervju med Magnus Henrekson, IFN, i tidskriften Neo.  Han sägs ha "uttalat en hård dom mot borgerlighetens misslyckande med förvaltandet av de omfattande förändringar som setts i skola och vård de senaste decennierna. Inte minst friskolereformen ... Problemet är inte vinsterna lika mycket som den slarvigt byggda och lika illa skötta strukturen".


2014-06-11 Barometern

Kalmar behöver specialisterna

Arbetskraftsinvandringen håller på att bli den specialistinvandring som en öppen ekonomi som Sverige så väl behöver, skriver Martin Tunström i Barometern. Han skriver att "det är viktigt att påpeka att denna arbetskraftsinvandring kommer hela ekonomin till godo". Han refererar tyill Magnus Henrekson, IFN: "Nya högkvalificerade jobb ger stora spridningseffekter och ger upphov till mer arbete enligt forskning som professorn i nationalekonomi Magnus Henrekson refererat till. Och därmed genereras tillväxt och skatteintäkter."


2014-06-10 Forskning och Framsteg

Politikerna har fel recept mot integrationsproblemen

Sverige har mycket hög arbetslöshet bland utrikesfödda, men politikernas lösningar i form av utbildningssatsningar och kampanjer mot diskriminering verkar inte fungera, skriver Forskning och Framsteg och hänvisar till en studie av Andreas Bergh som presenteras i senaste numret av Ekonomisk Debatt. Tiodningen frågar Andreas Bergh vilka politiska reformer han skulle föreslå: "Till att börja med att vara försiktig ... Men jag tror att kollektivavtalen kan vara problematiska – de gör arbetsmarknaden för oflexibel. Och det kommunala vårdnadsbidraget bör utredas. Som det är nu låser det in många invandrarkvinnor som får svårt att ta sig in på arbetsmarknaden."


2014-06-11 Axess

"Flytta till Rosengård"

I Sveriges kommuner skapas strukturer som dämpar företagande. Politiker måste förstå de lokala villkore, anser Andreas Bergh, IFN, i senaste numret av Axess. "Fall inte för frestelsen att lyssna på etablerade intresseorganisationer som säger sig tala för de mest utsatta i samhället. Facket är en intresseorganisation för människor som är anställda. Den som vill hjälpa de mest utsatta bör istället lyssna på människor som vill bli anställda – och naturligtvis på människor som vill anställa."


2014-06-09 Wall Street Journal

Want to Be CEO? Stand Tall.

Wall Street Journal skriver i en blogg om en studie, gjord av två forskare affilierade till IFN (Samuli Knupfer och Matti Keloharju), där man funnit att vd:ar får höga poäng vad gäller intelligens och mjuka färdigheter, och att de med högst poäng med stor sannolikhet leder stora företag. Men talang är inte den enda indiktorn på framgång. Vd:arna i studien tenderade dessutom att vara längre än genomsnittet,


2014-06-07 Svenska Dagbladet

Alarmsignalen som ingen lyssnade till

Mauricio Rojas skriver i en kolumn på SvD:s ledarsida om den utanförskapskarta som från början togs fram av FP och som nu uppdaterats av Tino Sanandaji för Den Nya Välfärden. "Han använde samma metod och underlag som vid tidigare kartor och kom fram till att utanförskapet ökat ...". Rojas anser att det mest klädsamma för FP hade varit att erkänna att borgerligheten inte har varit ett dugg bättre än S på detta område.  "Några timmar efter Sanandajis rapport kom Fp ut med en egen karta, som visade en helt annan bild: det hade inte alls blivit fler utanförskapsområden ... Förklaringen till detta är enkel: Fp gjorde några subtila metodologiska ändringar och simsalabim var misslyckandet åtminstone retuscherat".


2014-06-06 Expressen

Sverige är fortfarande ett paradis, Tavakoli

Sakine Madona skriver i Expressen att det "i debatten sägs att svensk välfärd är raserad och att samhället har 'gått sönder'. Någon måtta får det vara på överdrifterna: mer resurser än någonsin går till vård, skola, omsorg." Madona förklarar att de svenska välfärdsutgifterna närmar sig snittet bland OECD-länderna och att det beror på att andra länder ökar sina utgifter. I detta sammanhang citerar hon Andreas Bergh, IFN.


2014-06-06 SVT Nyheter

Trots vallöftet 2006 - lika många i utanförskap

Rapport frågar vad som hänt med utanförskapet sedan 2006. Att bryta utanförskapet var ju ett vallöfte inför maktskiftet för snart åtta år sedan. "Det är ungefär lika många som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Samtidigt har befolkningen ökat med en halv miljon ungefär. Givet det har man varit duktig på att hålla utanförskapet stången i absoluta tal" säger Magnus Henrekson, IFN.


2014-06-05 Expressen

Betygen är flummiga

I en ledare skriver Expressen om att Dagens Nyheter "efter att ha jämfört svenska elevers Pisa-resultat (usla) med resultaten på nationella prov (bättre)" förklasrar resultaten med att  "eleverna var provtrötta och omotiverade". Expressen skriver att DN:s tes inte övertygar utan att det nog är så dåligt ställt som vi trott. I sammanhanget hänvisar tidningen till Jonas Vlachos, affilierad till IFN, säger om det nya betygsystemet "att detta svär mot den logik som råder på högskolan och i arbetslivet."


2014-06-04 Sveriges Radio, P1 Nordegren & Epstein

Byta bana, Anckarströmrättegång och toppjobb till långa

I radioprogrammet Nordegren & Epstein presenteras forskning av bl.a. Matti Keloharju och Samuli Knüpfer som är affilierade till IFN. I undersökningen analyseras den roll som tre personliga egenskaper – kognitiv och icke-kognitiv förmåga samt kroppslängd – spelar för chansen att bli vd. Det visar sig bland annat att vd:ar är längre än genomsnittet. I programmet intervjuas en vd som är under medellängd.


2014-06-04 Financial Times

Chief executives – taller and cleverer

Forskarna Samuli Knupfer och Matti Keloharju är båda affilierade till IFN. De har med hjälp av svenska data studerat olika egenskaper som krävs för att bli vd och bland annat kommit fram till att längden spelar en roll. En storföretags-vd är i genom­snitt 183 centimeter, medan män i totalbefolkningen har medellängd på 179 centimeter.


2014-06-04 Dagens Nyheter

Lättare bli vd om man är lång

"Som vd vid ett svenskt storföretag ska man vara lång till växten. Kroppslängden spelar en väsentlig roll för vilka som utses till de högsta chefsjobben, enligt en unik undersökning från Institutet för näringslivsforskning" skriver DN om en ny studie författad av Renée Adams, Matti Keloharju och Samuli Knüpfer. De två senare är affilierade till IFN. "Förklaringar kan vara att en lång person får större auktoritet som chef, liksom att karriären underlättas om man syns bättre" säger Matti Keloharju till DN.


2014-06-04 Sveriges Radio, P1 Morgon

Både forskare och elever kritiska till de nya betygen

I dagarna går de första eleverna ut med bedömning enligt det nya betygsystemet som kritiseras av både elever och forskare eftersom en dålig prestation under ett enda enskilt prov kan dra ner hela slutbetyget. Det är helt enkelt det sämsta resultatet som väger tyngst när betyget sätts. I en diskussion om det nya betygssystemet deltar Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN.


2014-06-04 Västerbottens-Kuriren

Lars Kriss: Sverige behöver systemkritik

"De svenska anställningskostnaderna är högst i EU" skriver Lars Kriss i en krönika i VK. Han skriver att "Alliansregeringen hyllar kollektivavtal och i Europaparlamentet kämpar de svenska Socialdemokraterna för att motarbeta lagstiftade minimilöner". Kriss hänvisar till en artikel av Andreas bergh i Ekonomisk Debatt. "Höga ingångslöner och låg lönespridning bidrar till högre barriärer mellan olika socialgrupper." Kriss avslutar: "Så hellre en arbetsmarknad med större inkomstskillnader och fler utrikesfödda i sysselsättning än ett tudelat samhälle i vilket protektionism och populism dikterar villkoren. Främlingsfientlighet kan bara övervinnas om arbetslösheten sjunker..."


2014-06-04 Expressen

Sverige är redan Pikettys paradis

Med anledning av att Socialdemokraterna  hyrt in ekonomen Thomas Piketty till ett seminarium i Almedalen skriver Expressen i en ledare att Sverige redan är ett Piketty-paradis. "Och oavsett vad oppositionen säger så förblir Sverige ett av länderna med världens mest jämnt fördelade inkomster." Skribenten menar att det återstår att se ifall Pikettys teori om att ojämlikheten per automatik kommer att öka i framtiden. "För sedan 1970-talet har det inte skett någon större förändring av förmögenhetsfördelningen i Sverige, enligt de svenska nationalekonomerna Jesper Roine och Daniel Waldenström [affilierad till IFN] vars forskning Piketty har använt sig av."


2014-06-03 Expressen

Kapitalism för dumskallar

Patrik Kronqvist skriver i en ledarkommentar att "Alliansen gör både sig själva och marknadsekonomin en björntjänst när de gullar med enskilda företag". Han hänvisar till "en 17 000 tecken lång intervju med en borgerlig nationalekonom blev en oväntad nätsuccé härom veckan. Magasinet Neos samtal med professor Magnus Henrekson delades över två tusen gånger i sociala medier." Kronqvist tar fasta på att Magnus Henrekson i intervjun förklarar att man måste skilja på att vara pro market och pro business.


2014-06-03 Dagens Industri

AP-fondens kritik leder ingenstans

Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson riktade i en tidigare debattartikel skarp kritik mot rapporten "Vem ska styra de svenska företagen?". "Tyvärr är det svårt att se det svavelosande inlägget som en del av en konstruktiv debatt", svarar Magnus Henrekson (IFN), Ulf Jakobsson (tidigare vd IFN) och Daniel Wiberg. De skriver bland annat: "Mats Andersson avfärdar förslaget genom att peka på Enron-skandalen. Vi kan upplysa om att skandaler inträffar i alla system och att ledningsstyre är den dominerande styrformen för företag i USA och Storbritannien och att det trots allt även där vuxit fram en hel del framgångsrika företag. Kanske har några till och med letat sig in i Fjärde AP-fondens portfölj?"


2014-06-03 Barometern

Bevis som inte bär

Rapporten om Sandviken (publicerad i Dagens Nyheter 2014-05-31) visar sig vara ännu ett tillskott till vad som i dag är en hel genre, skriver Barometern, dvs. bevis för invandringens lönsamhet. "Problemet med dem är dock inte enbart att de sällan stämmer och därför inte övertygar någon utom de redan troende, utan att de bidrar till fördumning av debatten. Alla vuxna människor vet att intressen och värden ibland kolliderar; det är bara i liberala drömmerier som solidaritet och lönsamhet går hand i hand. I argumentationen i artikeln nämns beräkningar gjorda av Tino Sanandaji, IFN.
 


2014-06-03 Webfinanser

Forskarrapport om statligt riskkapital: Satsa mer resurser på Almi Invest

Webfinanser skriver om en rapport författad av Roger Svensson, IFN, och publicerad av Timbro. "Staten bör gå in i tidiga skeden tillsammans med privata finansiärer. Almi Invest är det enda exemplet inom det statliga riskkapitalet som arbetar på ett sätt som har stöd i forskningen. Därför bör mer resurser överföras dit." Webfinanser förklarar att Roger Svensson anser "att Almi Invest är det enda exemplet bland de statliga riskkapitalisterna som arbetar rätt sätt".


2014-06-02 Svenska Dagbladet

Ohederligt om utanförskap

Per Gudmundsson skriver om FP och den nya utanförskapets karta som presenterades i förra veckan. En karta som ser annorlunda ut jämfört med motsvarande uppföljning som Tino Sanandaji, IFN, har gjort för Den Nya Välfärden. Sanandajis karta är mer pessimistisk. Per Gudmundsson i SvD frågar sig hur skillnaderna mellan rapporterna förklaras och ger svaret: Folkpartiet har bytt metod. Resultatet är att FP säger att ökningen har ”planat ut”.  "Det är inte hederligt, och det förhindrar saklig debatt om hur vi ska komma tillrätta med utanförskapet" skriver Gudmundsson.


2014-06-02 Vetmanlands Länd Tidning

Sverige behöver mer systemkritik

De svenska anställningskostnaderna är högst i EU, skriver VLT i en ledare. Tidningen hänvisar till senaste numret av Ekonomisk Debatt och en artikel av Andreas Bergh, IFN: Höga ingångslöner bidrar till högre barriärer mellan olika socialgrupper [skriver Bergh] och konstaterar att Sverige är "dåligt på att integrera utlandsfödda svenskar på arbets- marknaden". VLT fortsätter: "Så hellre en arbetsmarknad med fler ingångar med lägre löner och fler utrikesfödda i syssel- sättning än ett tudelat samhälle i vilket protektionism och populism dikterar villkoren."


2014-06-02 Svenska Dagbladet

Överspelat överskottsmål

Det är ett problem när den underliggande premissen är att den som är bäst på att skapa överskott i de offentliga finanserna är också bäst lämpad som finansminister, skriver Andreas Bergh, IFN, i en kolumn på SvD.s ledarsida. "Rädslan att uppfattas som ekonomiskt oansvarig tycks vara finansministerkandidaternas främsta drivkraft. I själva verket var det länge sedan en svensk finansministers största utmaning var att få de offentliga finanserna under kontroll" skriver Bergh och avslutar: "Det mest oansvariga som både Borg och Andersson gör sig skyldiga till, är att de låtsas som om så fortfarande är fallet."


2014-05-31 Dagens Industri

Sveriges misslyckade experiment i ägande

En ny generation forskare försöker ta reda på vad som händer när klyftorna ökar i samhället, skriver DI i en ledare. "Att förmögenhetsskatten till sist lyftes av en borgerlig regering efter 50 år betydde väldigt lite för inkomstskillnaderna, men desto mer för framtidskalkylerna" skriver DI och avslutar: "Ekonomer som Daniel Waldenström [IFN], Jesper Roine, deras läromästare Thomas Piketty och andra som utforskar ett växande och allvarligt problem – vad världen behöver är nya lovande botemedel och inga gamla svenska döbelnsmediciner".


2014-05-31 Sydsvenskan

Hög tid för grön inspiration

Miljöpartiet slår nu fast sina gröna visioner inför valet. Tyvärr har alliansen inte mycket att kontra med, skriver Sydsvenskan i en ledare. Jobben är viktiga men det innebär inte att MP är helt fel ut (som vill höja miljöskatter) skriver tidningen: "Det gäller – som ekonomiprofessor Magnus Henrekson påpekar i nya numret av Neo – att skilja mellan att vara pro market och pro business. De styrande ska skapa goda ramar för företagen att verka inom, inte tänka i termer av vad som gynnar enskilda verksamheter."


2014-05-31 Kistianstadsbladet

Välfärdsvinster

I en ledare signerad Mattias Karlsson är utgångspunkten en intervju med Magnus Henrekson, IFN, i tidskiften Neo. Karlsson skriver att "Henrekson är mest orolig över nu är en ny motreaktion, fast denna gång från vänster. Den kan drabba borgerligheten om inte man får ordning på marknaderna inom välfärden". Hasn menar att det "är som Magnus Henrekson beskriver det viktigt att skilja på att vara pro market eller pro business, det vill säga att försvara fria och rätt reglerade marknader eller att försvara enskilda företagsintressen."


2014-05-30 Laholms Tidning

Skattereform för ett nytt århundrade

Laholms Tidning skriver i en ledare att om det finns något som svenska väljare är vana vid så är det politiker som bråkar om skattesatser. I ledaren hänvisas till en artikel i senaste numret av Ekonomisk Debatt skriven av Åsa Hansson, IFN.  Hon anser att tiden nu är mogen för en ny skattereform med blocköverskridande förankring.


2014-05-30 Barometern

Fortsatt utanför

Barometern kommenterar i en ledare forskning om  utanförskap och två rapporter , bl.a. av Tino Sanandaji, IFN, som visar olika resultat. Men, skriver tidningen,  "ingen hävdar att utvecklingen har brutits".  barometern fortsätter: "Som ekonomen Andreas Bergh [IFN] påpekar är partiernas vanligaste förslag att höja utbildningsnivån och att bekämpa rasismen, trots att Sverige inte i dag utmärker sig negativt i någotdera avseendet. Mer radikala tankar — en arbetsmarknad för outsiders likaväl som för insiders, till exempel — lyser däremot med sin frånvaro."


2014-05-30 Dagens Industri

Vänstervinden hotar ett bättre ägarklimat

Torun Nilsson skriver i en ledare "att en modern ägardebatt handlar inte om att stoppa kapitalister eller utlänningar utan om att söka platser som aktörer bland alla hundratusentals globala ägare". Det centrala är kompetensen att driva företag, förklarar hon och hänvisar till en ESO-rapport författad av Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, båda IFN. De beskriver "hur inte ens borgerliga politiker har förstått behovet av att ändra på ägarskatter för att gynna entreprenörskap".


2014-05-29 Norra Skåne

Hotet mot marknadsekonomin

I en ledare skriver Norra Skåne: "I en intressant intervju med IFN:s VD Magnus Henrekson varnar han för att det nuvarande tonläget i debatten kring vinst i välfärden kan bli ett hot mot kapitalismens existensberättigande, om borgerligheten inte skärper sig." Tidningen menar att Magnus Henrekson har rätt i att: "debatten om vinst i välfärden handlar inte längre om vad som fungerar eller ens vad som är sant, utan vem som bäst kan marknadsföra sin ståndpunkt. Av det blir det ingen diskussion utan mest en skrikmatch och det är en brist för båda sidor."


2014-05-29 Dagens Nyheter

Diskriminering är en återvändsgränd

I en ledare citerar DN  forskning av Andreas Bergh, IFN, som publicerats i Ekonomisk Debatt. "I en jämförelse mellan OECD-länderna framkommer i stället att det är hög inkomstspridning och färre regleringar på arbetsmarknaden som förenar de länder där invandrare arbetar i liknande utsträckning som befolkningen i övrigt." DN avslutar: "I ett politiskt klimat där alla partier kämpar om att vara den svenska modellens främsta försvarare finns heller ingen vilja att utmana facken. Men när valrörelsen är över måste ansvarsfulla politiker våga utmana det system som håller stora grupper utanför arbetsmarknaden."


2015-05-29 Svenska Dagbladet

Därför är Sverige sämst på integration

I en ledare skriver Per Gudmundson om att Sverige är bland de sämsta av alla länder i OECD på att få in invandrare på arbetsmarknaden. Han citerar en artikel i Ekonomisk Debatt skriven av Andreas Bergh, IFN, som undrar vad de politiska partierna göra för att minska gapet? "När Bergh granskar de politiska programmen finner han att de förslag som är populärast bland politikerna, är de som har minst effekt. De vanligaste förslagen är att bekämpa rasism och främlingsfientlighet samt höja de utlandsföddas utbildningsnivå. Bägge kan förstås vara lovvärda på andra plan, men tycks inte ha någon effekt på sysselsättningsklyftan."

 


2014-05-28 Svenska Dagbladet

Företag bör inte ges stöd utan krav

Brännpunkt skriver Malin Sahlén, Timbro, att pengar okritiskt delas ut till företag, utan krav på prestation. Hon menar att företagare bör omfattas av regeringens arbetslinje. Artikeln bygger på en forskningsrapport författad av Roger Svensson, IFN: Statlig finansiering till småföretag? Han förklarar att majoriteten av de stöd som finns är felriktade och synnerligen ineffektiva, och anser att Fouriertransform och Inlandsinnovation bör avvecklas eftersom de är rena företagsbidrag snarare än lösningar på något marknadsmisslyckande.


2014-05-27 MedieVärlden

Kan Dagens Samhälle fortsätta kampanja för vinster i välfärden?

"Kan Dagens Samhälle fortsätta vara kamporgan för vinstdrivande bolag i välfärden om majoriteten i Sveriges kommuner och landsting förändras efter valet" undrar professor Åke Sandberg, Stockholms universitet. Han menar att DS är ett "kampanjorgan för vinstdrivande bolag, inte bara i opinionsmaterial utan också i nyhetsrapporteringen". Han efterfrågar en " balanserad presentation med kommentarer från båda håll" och anser att denna obalans förekommit bl.a. i material med kommentarer av  Jonas Vlachos som är affilierad till IFN.


2014-05-26 Dagens Nyheter

De röstade fram Feministiskt initiativ

Unga välutbildade storstadskvinnor tog Feministiskt initiativ (Fi) till en skrällseger i EU-valet, skriver Dagens Nyheter i en nyhetsartikel. Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, är en av de som intervjuas. Han menar att "det verkar finnas ett samband mellan utbildningsnivå och vilka som lägger sin röst på partiet".


2014-05-26 Aftonbladet

Expert: En förlorarstämpel

Richard Öhrvall, IFN och doktorand i statsvetenskap, säger till Aftonbladet att "M har gjort ett oväntat dåligt resultat även om opinionsmätningarna pekat mot ett sämre resultat än tidigare. Man har helt klart gjort ett sämre val än man själva väntat sig, kanske framför allt i Stockholm där det intressanta nu är att MP är klart största partiet".


2014-05-26 Ny Teknik

Experterna: Självgodhet farligare än utländskt ägande

"Den svenska självbilden som attraktiv forskningsnation är farligare för utvecklingsjobben än ökat utländskt ägande. Det menar flera experter" skriver Ny Teknik som intervjuat ett antal experter med anledning av utländska bolags intresse för Scania och Astra Zeneca. Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, hänvisar till en rapport från IFN. Enligt rapporten Utlands­ägande och utländska uppköp: Vilken betydelse har huvudägarens hemvist? så har utländska uppköp av svenska multinationella företag nästan inga effekter på andel högskoleutbildade.


2014-05-25 Svenska Dagbladet

Dagens företagskatter gynnar de rika och passiva

Den stora skattereformen 1990/91 var överlag en framgång men misslyckades med beskattningen av företag. I stället för att främja nyföretagande gynnar dagens svenska skattesystem den redan rike, den passive och den försiktige, skriver Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, både IFN, på SvD Brännpunkt. De menar, med utgångpunkt i en nya ESO-rapport, att för att flerväxande företag ska skapar behöver "skatter vara låga för dem som försöker skapa nytt kapital genom företagande".


2014-05-23 Neo

Magnus Henrekson: "Delar av borgerligheten missförstår marknadsekonomi"

Vinsterna är inte problemet. Men reglerna på välfärdsmarknaden måste förändras – annars hotar en motrörelse från vänster, förklarar Magnus Henrekson, IFN, för tidskriften Neo. Paulina Neuding, chefredaktör, har intervjuat och diskuterat klassresor, betygsinflation samt privata förskolor med Magnus Henrekson. Han presenteras som "en av borgerlighetens främsta ekonomer".


2014-05-21 Svenska Dagbladet

Professorn som bygger global kunskap i Mölle

SvD Näringsliv publicerar ett porträtt av Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, på en helsida. Ingressen lyder: "Med fem dagar kvar till EU-valet samlades i går svenska och utländska ekonomer och EU-forskare till sin årliga konferens i Mölle. Mötets motor är den mångsidige ekonomiprofessorn Lars Oxelheim." I artikeln beskrivs han som "globalt resande forskare, föreläsare, debattör och internationellt citerad skribent". På årets konferens deltar ett antal forskare från IFN.


2014-05-21 Forskning och Framsteg

Demokratisering utan ekonomisk tillväxt

Indonesiens gradvisa demokratisering ledde inte till några snabba ekonomiska effekter, skriver Forskning och Framsteg och hänvisar till forskning av Fredrik Sjöholm som är affilierad till IFN. "Det kanske dröjer en generation innan tillväxten tar fart, säger Fredrik Sjöholm till tidningen. Det kan också rör sig om att de röstande premierar andra saker, exempelvis sociala skyddsnät. "Sedan har ju demokrati ett värde i sig" säger han.


2014-05-20 Helsingborgs Dagblad

Mölle spelplats för ekonomiskt forum

HD förklarar att Mölle i dagarna samlar "150 svenska och internationella politiker, diplomater, företagsledare och forskare. De är här för att skärskåda europeisk ekonomi ur en rad perspektiv." Tidningen förklarar att Lars Oxelheim "är ansvarig för det nätverk som står bakom den internationella konferensen i Mölle. I år ordnades arrangemanget för sextonde gången".


2014-05-20 Dagens Nyheter

Förtidsröstningen pekar mot rekordval

DN skriver i en nyhetsartikel att det är populärt att förtidsrösta till EU-parlamentet: "Över  en halv miljon har redan lagt sin röst, över 20 procent fler än inför förra valet." Tidningen intervjuar Richard Öhrvall, IFN, som förklarar att "antalet förtidsröstande har ökat de senaste valen, men nu ser ökningen ut att vara så stor att det faktiskt kommer att landa i ett högre valdeltagande än vid förra valet". Han säger vidare att "förmodligen är ökningen ännu större för att rapporteringen in till Valmyndigheten har varit sisådär".


2014-05-20 Dagens Arena

Förtidsröstningen ökar valdeltagandet

Dagensarena.se plockar upp en text som publicerats i Dagens Nyheter. DN skriver i en nyhetsartikel att det är populärt att förtidsrösta till EU-parlamentet och har intervjuat Richard Öhrvall, IFN.


2014-05-19 Foreign Affairs

Stockholm Syndrome: How Immigrants Are Changing Sweden's Welfare State

Tino Sanandaji, IFN, är en av de som intervjuas i Foreign Affairs om invandringens effekter på det svenska samhället. Han förklarar att "med invandring har Sverige  importerat en rad sociala och ekonomiska problem som bara delvis fanns tidigare", Tino Sanandaji sade i en intervju med utrikesfrågor, och tillade att "för ett antal skäl - en lång period av fred, en homogen befolkning - Sverige har haft en unik kombination av välfärd, tillväxt och jämlikhet Denna idyll är till viss del över ". Foreign Affairs ges ut av Council on Foreign Relations som är en oberoende amerikansk organisation och tankesmedja som grundades 1921.


2014-05-19 Skolvärlden

Satsning på mindre klasser ett slag i luften

Både S och M satsar miljarder på att minska klasstorlekarna. Men nu visar siffror från Skolverket att klasserna inte är så stora, skriver Skolvärlden, Lärarnas Riksförbund. Tidningen har talat med Jonas Vlachos som är affilierad till IFN. Han är skeptisk till reformförslagen: " Istället kunde man införa ett tak på antal elever per klass. Dessutom är det rent tekniskt inte möjligt att säkerställa att pengarna verkligen går till att minska klasstorleken."


2014-05-15 Europaportalen.se

Centern försöker väcka död eurofråga

"Partierna i riksdagen har lovat att Sverige inte kommer gå med i valutasamarbetet innan en ny folkomröstning kommer med ett motsatt besked" skriver Europaportalen och citerar bland andra Danile Waldenström, som är affilierad till IFN: "Alla har fattat att rent politiskt så är det en helt annan sak, så i realiteten finns det ingenting som tvingar oss in i euron."


2014-05-15 Svenska Dagbladet

En liten fläkt av Sovjet i Stockholm

Johanna Möllerström som är affilierad till IFN skriver i en op-ed på SvD:s ledarsida om bristen på marknadsreglerade hyror i Stockholm: "Det finns en enda anledning till att det är så lätt att skaffa en hyreslägenhet i Washington DC och så svårt i Stockholm. I USA har man marknadshyror. I Sverige har man det inte."


2014-05-15 Dagens Nyheter

Inte särskilt klyftigt

I en ledare i Dagens Nyheter skriver tidningen att "jobbskatteavdraget har banat väg för ökade inkomster i alla skikt, och minskade ekonomiska skillnader. Ändå går det att säga att den 'relativa fattigdomen' ökat." I argumentationen för de problem som skribenten anser att den svenska ekonomin dras med nämns dels Magnus Henrekson, IFN, som "har beskrivit hur Sverige kommit att bli 'ett skatteparadis för de redan rika'." Dels förklaras att Andreas Bergh, IFN, i en artikel i Svenska Dagbladet pekar på "ett problem i den andra änden av spektrumet: Rörligheten uppåt bland dem med lägst inkomster tycks ha minskat under senare år".


2014-05-14 Dagens Nyheter

”Fokusera på resultat enda sättet att få en skärpning”

I en slutreplik på DN Debatt skriver Mats Alvesson, Lunds universitet, att i dagen skola "dominerar input-styrning, standardisering och ritualism samt att det ska se bra ut när skolor granskas i termer av god pappersexercis och formalism. Bättre vore att betona output i stället." Han svarar bland andra Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN och var replik publicerades 2014-05-08. Alvesson menar att Vlachos "håller i huvudsak med men betonar svårigheter i mätning"


2014-05-14 Svenska Dagbladet

”Föraktfullt tro att unga inte orkar rösta”

Inte ens varannan svensk röstar i valet till EU-parlamentet, skriver SvD och för E-röstning på tal: "Men forskarna dömer ut val på nätet som osäkra och utan effekt på deltagandet." Richard Öhrvall, doktorand i statsvetenskap, IFN-forskare och valbloggare på SvD.se, förklarar att e-val har prövats i flera länder, bland annat i ett antal kommuner i Norge och Finland. I båda våra grannländer uppstod problem. Hur är det då med valdeltagandet? Enligt Richard Öhrvall visar forskningen att den inte ökar genom e-val – inte heller i yngre generationer.


2014-05-13 Skolvärlden

Flest friskolor i socioekonomiskt starka områden

Det är betydligt vanligare att friskolor etablerar sig i ekonomiskt välmående områden. Det säger nationalekonomen Jonas Vlachos till Skolvärlden. Vlachos är verksam vid Stockholms universitet och affilierad till IFN. Tidningen skriver: "Jonas Vlachos lyfter fram två möjliga förklaringar till att det ser ut så. Dels att efterfrågan från familjerna är större i socioekonomiskt starka områden och dels att det är mer ekonomiskt lönsamt att driva skolor där."


2014-05-13 Aftonbladet

Din bostadsort avgör när du dör

I en ledarkrönika skriver Eva Franchell om inkomst och hälsoskillnader mellan olika bostadsområden i Stockholm. Hin citerar Daniel Waldenström som är affilierad till IFN: "Topprocenten, den rikaste hundradelen, tjänar ungefär en tiondel av alla inkomster som tjänas av den vuxna befolkningen, säger professor Daniel Waldenström".


2014-05-12 Ekonomi- och FinansNyheterna (EFN-tv)

Högerekonom: ”Piketty kommer få Nobelpriset”

”Jag blir överraskad om han inte får Nobelpriset”, säger Tino Sanandaji, IFN, om den franske ekonomen Thomas Piketty. Han intervjuas tillsammans med Leif Pagrotsky (S) om Pikettys omtalade bok ”Kapitalet i det 21:a århundradet”. "Boken fokuserar på att ojämlikheten i det ekonomiska samhället har ökat och att det nu är dags att göra något åt det" menar EFN.

 


2014-05-12 Sveriges Radio/Vetandets värld

Det fria skolvalet förstärker uppdelning

Vetandets värld ska granska svenska skolan i fyra program. I det första programmet avhandlas det fria skolvalet. Vetandets värld förklarar att "katastrofresultaten från Pisa" exempelvis kan förklaras med "det fria skolvalet, kommunaliseringen och lärarrollen". Man undrar vad forskningen säger om skolan och de dåliga resultaten? En av de forskare som medverkar i programmet är Karin Edmark, IFN. Hon säger att "man inte har på fötterna om man säger att nedgången i de svenska skolresultaten beror på det fria skolvalet".


2014-05-12 SVT chatt

Hur stora klyftor tål Sverige?

Skillnaderna mellan rika och fattiga ökar i Sverige och hela västvärlden. Varför har det blivit så? Efter Vetenskapens värld som sändes 2014-05-12 deltog en grupp ekonomer i en chatt på SVT på nätet. En av dessa var Tino Sanandaji, IFN. Han fick bland annat frågan om det finns några fördelar med en ökning mellan rika och fattiga i Sverige: "På sätt och vis. Om ojämlikhet hålls nere genom politik som skadar ekonomin (tex. höga skatter) så kan det vara bra för ekonomin att skatter sänks och ojämlikheten ökar..."


2014-05-12 Hudiksvalls Tidning/Helahelsingland.se

Anpassning tvingas fram

Som del av en serie artiklar inför EU-valet intervjuas bland andra Henrik Horn, IFN, handelspolitik. Tidningen skriver: "Inom näringslivet talas det varmt om EU... Men fri handel går i båda riktningar och tvingar industrin att anpassa sig." Henrik Horn förklarar att man mot problemet med att enas om exempelvis tullar ska ställas "väldiga fördelar av EU-integrationen. Bland annat har administrativa hinder avvecklats, vi har en fri rörlighet och handelsflödena har blivit enklare i båda riktningarna."


2014-05-12 P1-morgon

Forskare kritiserar EU-satsning

Jannis Angelis är forskare på KTH och IFN men samtidigt ingår han i en granskningskommitté i Bryssel som bedömer vilka forskningsprojekt som ska få pengar från EU:s forskningssatsning Horisont 2020. Under sju år – fram till 2020 – ska 80 miljarder euro fördelas till olika forskningsprojekt. Jannis Angelis förklarar att ansökningar ofta är dåligt skrivna vilket innebär att det är svårt att bedöma vad forskningen kommer att kunna bidra med.


2014-05-12 Sydsvenskan

Inkomstskillnaderna ökar i Sverige

Daniel Waldenström, som är affilierad till IFN, har intervjuats i Rapport om inkomstskillnader. Sydvenskan skriver i en nyhetsnotis: "Topprocenten, den rikaste hundradelen, tjänar ungefär en tiondel av alla inkomster som tjänas av den vuxna befolkningen, säger Daniel Waldenström ... Vi har haft liknande nivåer under 2000-talet men annars får vi gå tillbaks till 1947. Då tjänar den rikaste hundradelen nästan exakt lika mycket som de gör i dag."


2014-05-12 Östgöta Correspondenten

Ett överbeskattat folk

I en ledare undrar Östgöta Corren "Bör överskottsmålet slopas? Vänsterpartiet tycker det. Men också en rad tunga nationalekonomer som Lars Calmfors och Assar Lindbeck [IFN]. Även Svenskt näringsliv har stämt in i kritiken." Tidningen avslutar: "Det offentliga plockar in ungefär 1600 miljarder kronor från svenska folket i skatt, endast en tredjedel går till vård, skola och omsorg. Är det då verkligen okej att staten ska lägga massor av våra pengar på hög och att politikerna inte förmår prioritera bättre bland utgifterna så att skattebördan kan lättas?"


2014-05-11 Rapport

Inkomstklyftor: Rika blir rikare

I ett längre inslag i Rapport, om dem ökande inkomstklyftorna i det svenska samhället intervjuas Daniel Waldenström, som är affilierad till IFN. Han förklarar bland annat att inkomstojämlikheten ökat sedan 1980-talet. De ökade inkomsterna har visserligen tillfallit alla, säger Waldenström, men varit störst i toppen.


2014-05-11 SVT

De rikaste drar iväg

"De allra rikaste tjänar en allt större del av inkomsterna. De utgör en hundradel av befolkningen men tjänar nära en tiondel av alla inkomster. Situationen i dag är densamma som den var 1947, enligt ny forskning" skriver SVT.se. Daniel Waldenström, affilierad till IFN, svarar for forskningen tillsammans med Jesper Roine. "Vi kan se att den långa trend av omfördelning och utjämning som ägde rum under efterkrigstiden avstannade någon gång i början på 80-talet" säger Daniel Waldenström till SVT.


2014-05-09 Fokus

Familjen framför allt

"Wallenberg säljer Scania och pressas om Astra Zeneca. Ändå anser Svenskt näringsliv att familjen är den främsta modellen för att behålla storbolagen i Sverige" skriver tidskriften Fokus. I artikeln redogörs för rapporten  "Vem ska styra de svenska företagen?" som författats av docent Ulf Jakobsson, tidigare vd för IFN, och ekonomie doktor Daniel Wiberg som har varit verksam vid IFN för att skriva rapporten. Fokus förklarar att "rapporten lär bli omdebatterad".


2014-05-08 Dagens Nyheter

Ny rapport: Skydda den svenska ägaren

Dagens Nyheter ekonomi skriver om rapporten "Vem ska styra de svenska företagen?" som författats av docent Ulf Jakobsson, tidigare vd för IFN, och ekonomie doktor Daniel Wiberg som har varit verksam vid IFN för att skriva rapporten. "Skydda den svenska modellen för styrning av svenska företag, där privata ägare tar på sig ansvar och kontroll. Det är budksapet i en rapport från svenskt näringsliv" skriver DN.


2014-05-08 Dagens Nyheter

”Bara få av skolans mål är möjliga att mäta”

I en replik på DN Debatt skriver Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN, att problemen är många med att fokusera på resultatstyrning i skolan. Vlachos skriver: "Visst vore det bra om det gick att fokusera på skolornas resultat och kvalitet snarare än att detaljreglera vad skolorna gör. Att säga detta är emellertid betydligt lättare än att skapa ett system som faktiskt så gör."


2014-05-06 SPRF tidningen

God äldreomsorg ska löna sig

Sveriges pensionärers riksförbunds tidning skriver om den ESO-rapporten om äldreomsorg som författad av bland andra Henrik Jordahl, IFN. Alla organisationsformer bör finnas och ska konkurrera med varandra. Bäst vore att ha äldreomsorg i offentlig, ideell och privat regi, skriver tidningen. Henrik Jordahl förklarar: "God kvalitet ska löna sig, men det krävs kontroll".


2014-05-02 Dagens Industri

Borgs seger mot skattetrixarna

DI skriver: "Regeringens hårdare tag mot så kallade räntesnurror tycks ha haft effekt, rapporterar Sveriges Radio. Samtidigt varnar en forskare för att skattepolitiken ligger steget efter." Tidningen hänvisar till forskning av Åsa Hansson, IFN: ”Det känns lite som att skattepolitiken ligger ett steg efter och att det kommer att uppstå nya problem helt säkert inom närmsta åren där företag anpassar sitt beteende efter de nya villkoren som gäller i ett nytt skattesystem”.


2014-05-02 Svenska Dagbladet

Entreprenörskap som en svensk framgångssaga

I ett ledarstick skriver SvD om en bok författad av Tino och Nima Sanandaji, den förre forskare på IFN. Det handlar om superentreprenörer: "Författarna varnar för att blanda ihop dessa entreprenörers behov med vanliga småföretagares. Det är självklart bra om fler kan försörja sig på eget företagande, men när man utformar näringspolitiken är det viktigt att se skillnaden mellan superentreprenören och hårfrisörskan. I själva verket gör politiker bäst i att hålla fingrarna borta om de nu inte kan sänka skatter och förenkla regler."


2014-04-30 Dagens Eko

Bolagsskatten kan behöva sänkas

Trots att bolagsskatten sänktes från och med förra året, så kan den behöva sänkas igen förklarar Åsa Hansson, IFN, för Ekot. Hon säger att trenden i omvärlden är tydlig. "Den här kapplöpningen mot noll kommer inte att avstanna här, redan i år är det ju flera lände som har sänkt sin bolagsskatt, bland annat Finland, Danmark, Norge, Storbritannien."


2014-04-30 Dagens Nyheter

”Konkurrens är ingen universallösning”

I en slutreplik på DN Debatt skriver Sten Widmalm, Frida Widmalm och Thomas Persson "att det behövs kontrollmekanismer men att utvärderingarna inom många områden ... har gått för långt". De hänvisar i sin argumentation att konkurrens inte är en universallösning till IFN-forskning: "Redan för fem år sedan visade exempelvis forskare från Institutet för näringslivsforskning här på DN Debatt (2009-08-17) att mellan 1997 och 2007 ökade 'andelen elever som gick ut gymnasiet med MVG i alla ämnen /…/ med 28 gånger'".


2014-04-30 Eskilstuna-Kuriren

Förverkliga idén om ett gott boende för alla

I ett debattinlägg skriver Lars Holm, Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna, att "en fri marknad har ett intresse i sig att behålla bostadsbristen" annars kan man inte "ta ut höga hyror för att höja vinsterna i företagen". Han menar att fastighetsägarna i första hand stödjer sin argumentation för marknadshyror på "en gammal skrift från 60-talet skriven av Assar Lindbeck [IFN] i sitt ivrande för marknadshyror. Det vi är mest förtjänta av i dag är att lämna den här förlegade diskussionen."


2014-04-29 Veckans Affärer

Därför blir de rika bara rikare

I en analys skriver VA om de ökande ekonomiska klyftor mellan rika och fattiga i de flesta av världens länder. Daniel Waldenström, Uppsala universitet och affilierad till IFN, intervjuas. han förklarar bland annat att "stora ekonomiska klyftor i kombination med avgiftsbaserade utbildningar och avgiftsbaserad sjukvård leder till långtgående generationsöverföringar av ojämlikhet. "


2014-04-29 View

Nu vill alla satsa på kvalitet i välfärden

Revisionsföretaget KPMG:s tidning View menar att "kvalitet är det nya honnörsordet i debatten om välfärd". En av de som intervjuas i ämnet är Henrik Jordahl, IFN. Han förklarar bland annat att "det behövs en kombination av flera mekanismer för att upprätthålla god kvalitet: förhandsgranskning, myndighetstillsyn, kommunal uppföljning och brukarinflytande". Tidningen berättar även om det för IFN och SNS gemensamma projektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.


2014-04-28 The Telegraph

Entrepreneurs power the best economies

Boken SuperEntrepreneurs, and how your country can get them, författad av Nima och Tino Sanandaji, den senare forskar på IFN, presenteras i dag av Londonbaserade Centre for Policy Studies.  Nima Sanandaji skriver i The Telegraph om hur många politiker, akademiker och analytiker, förväxlar egenföretagande med entreprenörskap. "I realiteten är de två är helt olika – och strategier för att uppmuntra den ena gynnar inte nödvändigtvis den andra gruppen."


2014-04-28 EFN tv

Sanningen om välfärden

I EFN:s Veckomagasinet diskuteras den svenska välfärden. Har välfärden förändrats märkbart under alliansens snart åttaåriga regeringstid? Vart är den svenska välfärdsmodellen på väg? En av de som diskuterar frågan är Andreas Bergh, IFN.


2014-04-27 Aftonbladet

Välkommen till de rikas värld

I en artikel intervjuar Peter Kadhammar Anders Wall och Abbe Bonnier. Han inleder: "Konjunkturen går upp och ner, moden växlar, regeringar kommer och går. Bara Svenskt Tenn består. Men under den stillastående smaken och bakom de tunga stenfasaderna rör det sig.  Allt är som vanligt, och ändå är allt förändrat." Anders Wall citeras bland annat sägande: "Under 2000-talet har girigheten slagit igenom." En tredje intervjuad är Professor Daniel Waldenström som är affilierad till IFN. Han förklarar att "teknologirevolutionen bidrog till att bryta utvecklingen mot ökad jämlikhet". Peter Kadhammar skriver: "Högutbildade gynnades av den teknologiska revolutionen. Aktiemäklare. Bankpersonal. Företagare. Lika positiv blev inte utvecklingen för de som bara hade sina muskler att erbjuda. De ersattes av robotar och arbetare i låglöneländer och fick söka sig till nya yrken, ofta inom servicesektorn där ersättningarna är låga."


2014-04-27 Blekinge Läns Tidning

Det är i våra företag det börjar

För artonde året i rad har seminariedagen "Europaperspektiv" hållits i Malmö. "Splittring och problem med tillväxten gör det svårt för EU att spela en stor roll utomlands. Därför borde EU:s beslutsfattare spetsa öronen lite extra för att lyssna på Tino Sanandajis [IFN] inspel till Europaperspektivdagen" skriver BLT i en ledare. Tidningen konstaterar att Tino Sanandaji tillsammans med Magnus Henrekson, IFN, har analyserat företagsamhet och entreprenörskap i världen: "Och där ligger EU efter."


2014-04-26 Arbetarbladet

De visionslösa

Dokument Inifrån med titeln ”Politiker utan mål” behandlade "dagens politikers brist på framtidsvisioner – och den gemensamma dystopiska bilden av framtiden" skriver Arbetarbladet. Tidningen fortsätter: "Intressant nog gav forskarna och Reinfeldt/Löfven helt olika bilder av framtiden." Vad gäller bilden av det demografiska hot som en åldrande befolkning sägs utgöra har funnits länge, konstarerar tidningen och citerar Magnus Henrekson, IFN: ”Vi har ropat på vargen i 25 år men den har inte kommit”.


2014-04-26 Svenska Dagbladet

Skillnaderna ökar, dynamiken saknas

Inkomstskillnaderna ökar i Sverige. Det har de gjort sedan 1980, skriver Andreas Bergh, IFN, i en kolumn på SvD:s ledarsida. Hans skriver om sunda och problematiska inkomstskillnader och menar att "de ökade inkomstskillnaderna tycks alltså inte bero på att Sverige fått en mer dynamisk ekonomi. Rörligheten uppåt har minskat, i synnerhet bland ungdomar och utrikes födda. Det är dåliga nyheter. Kan det vara så att något i alliansens arbetslinje inte fungerar som avsett?"


2014-04-25 Forskning & Framsteg

Skatterna har sjunkit sedan millennieskiftet

IFN: historiska skatteprojekt är avslutat, vilket noteras av Forskning & Framsteg. I en notis citerar tidningen Mikael Stenkula, IFN: "Fram till 1960-talet följde de svenska skatterna de internationella trenderna. Men sedan fick vi världens högsta skatter på 1970-talet och början av 1980-talet."


2014-04-25 Dalarnas Tidningar och HelaGotland

"Tillfällig höjning" blir permanent

I en ledare från Liberala Nyhetsbyrån, publicerad i Dalarnas Tidningar och HelaGotland, skriver Lars Kriss att "Alliansens stora bedrift ... är att regeringen har lyckats vända 100 år av skattehöjningar". Tidningen noterar att "IFN visar hur tillfälliga skattehöjningar tenderar att bli permanenta." Kriss anser att "... skattenivåerna är på väg att bli riktigt bekväma för finansspekulanter, fastighetsägare och familjearvingar. Däremot ökar inkomstklyftorna och med ett skattetryck på strax över 44 procent förblir lönearbete hårdbeskattat." Han efterfrågar ett parti som vill "håll gränserna öppna, anpassa infrastrukturen efter arbetsmarknaden och låt normalinkomsttagare få behålla mer av lönen".


2014-04-24 Sveriges televison

Politiker utan mål

Professor Magnus Henrekson, IFN, är en av de som intervjuas i SVT:s Dokument inifrån med rubriken Politiker utan mål. Temat är välfärdsstaten och huruvida vi med en växande åldrande befolkning kommer att kunna behålla välfärden även i framtiden. I programmet konstateras att "politiker ensidigt lyft fram pressimistiska secenier" medan experter som Magnus Henrekson menar att "det finns anledning att fundera ett varv till". han påpekar att under de sensate 20-25 åren sänkt skatterna utan att det ogffentliga fått finansieringsproblem.  


2014-04-24 Svenska Dagbladet

Låt föräldrar vara individer

I en op-ed i Svenska Dagbladet anser Johanna Möllerström, som är affilierad till IFN, att föräldraförsäkringen bör individualiseras. Hon jämför samförsäkringen för föräldrar med sambeskattning av makar. "En individualisering skulle öka jämställdheten på arbetsmarknaden och därigenom minska kvinnors beroende och ofrihet. Men framförallt skulle det vara ett tydligt ställningstagande om att vi vill leva i ett samhälle som är uppbyggt av individer och inte av godtyckliga, politiskt sanktionerade kollektiv. Ett samhälle där barn har rätt till båda sina föräldrar och där även föräldrar får vara individer."


2014-04-24 Metro

Få möter döden med värdighet

I en kolumn i Metro skriver Johan Norberg om fartygskatastrofer och att kaptenen sällan tycks vara den som sist lämnar skeppet. Han berättar om forskning av Mikael Elinder och Oscar Erixson, IFN. Norberg skriver att de kommit fram till ett mönster: "Kaptenerna är påfallande duktiga på att hitta till livbåtarna och i den genomsnittliga olyckan har besättningen dubbelt så stor chans att överleva som passagerarna. Många hjälper varandra vid olyckor, men få möter döden med stor värdighet."


2014-04-24 Miljömagasinet

Grönt förval

Att ändra förvalet på alla skrivare till dubbelsidig utskrift skulle få stora positiva effekter för miljön, samtidigt som användaren påverkas minimalt, visar forskning av Johan Egebark (affilierad till IFN) och Mathias Ekström, skriver Miljömagasinet. Forskningen redovisas i sensate numret av Ekonomisk Debatt.


2014-04-23 Sydsvenskan

Lär av historien

I ett ledarstick skriver Sydsvenskan  om den kartläggning av Sveriges skattesystem som gjorts inom ramen för ett IFN-projekt. En slutsats är att tillfälliga skatter sällan blir tillfälliga i praktiken. Sydsvenskan skriver om värnskatten som skulle vara temporär, men finns kvar. "Enligt flera experter gör värnskatten mer skada än nytta, men det är ändå politiskt svårt att avskaffa den. Här finns lärdom att dra av historien: löften om att skatter ska bli tillfälliga bör väljare ta med en rejäl nypa salt."


2014-04-23 Länstidningen Södertälje

Expert: ”Uppköp kan innebära positiv förändring”

Vad händer när ett utländskt multinationellt företag köper upp företag i Sverige, frågar Länstidningen Södertälje och fortsätter "Inte alltid vad folk tror, enligt Fredrik Heyman, IFN." I artikeln berättar Fredrik Heyman att uppköp sällan får så stora konekvenser som det först kan se ut som. Det kan till och med innebära en positiv förändring: "Det kan vara så att det finns kunskap från utlandet som sprids in till det egna landet och lokalt in i Sverige."


2014-04-21 Blekinge Läns Tidning

Det här måste ändras!

I en ledare skriver BLT att "en hög chef i landstinget haft en bisyssla under flera års tid, utan att förvaltningschefen vetat om det". Tidningen förklarar att den aktuella chefens bolag "fick uppdrag för landstinget och under hela processen ägde han sitt bolag". Tidningen hänvisar till forskning om upphandlingens värde av bland andra Richard Öhrvall, IFN.


2014-04-15 Gefle Dagblad

Sanningen bakom statistiken

I en ledarkommentar skriver Gefle Dagblad om sysselsättningspolitik. "Professor Magnus Henrekson [IFN] har förklarat Alliansens sysselsättningspolitik enligt följande: Såväl 2006 som 2013 stod ungefär 1,1 miljoner utanför den reguljära arbetsmarknaden, medan Sveriges befolkning sedan 2002 har växt med 700 000 i form av invandring och födelseöverskott." Gefle Dagblad skriver att "sysselsättningen har alltså hängt med befolkningsökningen, men utanförskapet är oförändrat – och skillnaden mellan att jobba och att inte jobba har blivit större".


2014-04-10 Dagens Industri

Banvallar bättre än skyddsvallar

I en ledare skriver Dagens Industri om vårpropositionen och "att den finanspolitiska debatten domineras av behovet av att spara".  Tidningen hänvisar till att "en lång rad namnkunniga nationalekonomer som Lars Calmfors, Assar Lindbeck [IFN], Magnus Henrekson [IFN] och Lars Jonung förordar att Sverige lämnar målet om en procent överskott och övergår till ett balanskrav. Det skulle frigöra cirka 40 miljarder kronor om året ...".


2014-04-09 HelaGotland

Många myter om riskkapitalbolag

I en ledare skriver Gustav Åhlén, ordförande CUF Gotland, att enligt forskning är det en myt att rikskapitalisterna enbart ger sig in på välfärdens marknad för att de är giriga egoister och vill tjäna pengar på medborgarnas välfärd. Han hänvisar bland annat till forskning från IFN som visar "att anställda inte drabbas negativt ifall deras arbetsgivare blir uppköpt av riskkapitalbolag ... Henrik Jordahl som är docent på IFN, hävdar att det är en myt att riskkapitalbolagen enbart satsar kortsiktigt".


2014-04-06 Svenska Dagbladet

Nya Moderaternas nya berättelse

Maria Ludvigsson skriver på SvD:s ledarsida från ett seminarium på moderaternas Sverigemöte i Göteborg. Hon citerade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ”Det bästa med svensk välfärdspolitik är inte de relativt små inkomstskillnaderna, utan löftet om social rörlighet.”) och förklarade att välfärdsforskare Andreas Bergh, IFN, beskrev hur den sociala rörligheten ser ut. Ledaren avslutas: "Social rörlighet är berättelsen och skolan är den viktigaste politiska skyddsfaktorn. Den politiska formeln är större utrymme för människor att påverka sin egen situation."


2014-04-05 Sydsvenskan

Stör inte! Låt stå!

I Sydsvenskans huvudledare akriver Heidi Avellan om den senaste Pisa-studien som visar att svenska elever "inte bra på problemlösning. Heller." Ändå, menar hon, måste politikerna ha is i magenoch skriver: "En syndabock som dyker upp varje gång PISA pekar på läget i svenska skolor är invandringen. Fel, visar nationalekonomen Jonas Vlachos [IFN] (Ekonomistas.se 13/6 2012): Att räkna bort elever med utländskt ursprung ger bara en förbättring på ca 0,05 standardavvikelser – medan skillnaden till Finland är drygt 0,4 standardavvikelser."


2014-04-04 TT/Dagens Industri, m.fl.

Kommuner vet inte vart skolpengen går

"Än så länge ställs inga krav på friskolorna att redovisa hur pengarna används," skriver TT i en artikel som publiceras i ett stort antal tidningar. Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN. Han förklarar varför friskolor bör redovisa hur de använder skolpengen: "Det kan vara viktigt för de myndigheter som granskar verksamheten, men även för de familjer som ska välja skola och för dem som vill lära sig av hur verksamheten bedrivs på olika skolor".


2014-04-02 Dalarnas Tidningar

"Solidarisk lönepolitik" är osolidarisk med arbetslösa

"Att olönsamma svenska företag slogs ut av sina lönekostnader sågs länge som klokt, rent av önskvärt," skriver Dalarnas Tidningar i en ledare och fortsätter: "Men allt fler inser att 'den solidariska lönepolitiken' är kontraproduktiv för jobben." Tidningen påpekar att stödet för denna politik bland LO-medlemmar har fallit från 75 till 50 procent på två decennier och att "landets två ledande nationalekonomer, Assar Lindbeck [IFN] och Lars Calmfors, pekar ut ingångslönerna som ett allvarligt problem".


2014-04-01 Dagens Samhälle

Ohållbara tillståndsregler styr välfärdens tjänster

Martin Ärnlöv, vd för Bräcke Diakoni, skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle att "orimlig hantering av tillståndsfrågor för privata utförare, som döms efter en helt annan måttstock än offentliga utförare, som vi nu ser exempel på leder till otydligheter för medborgarna och en missriktad användning av samhällets resurser". Artikeln bygger till stor del på IFN/SNS-rapporten Tillstånd, tillsyn och uppföljning av välfärdstjänster.


2014-04-01 Entré

Småföretag gynnas av LAS-reformen

Tidskriften Entré har intervjuat Carl-Magnus Bjuggren, IFN, om forskning han presenterar i sin avhandling. Entré skriver bl.a. om den artikel i avhandlingen som handlar om hur anställningsskyddet påverkar företagens arbetsproduktivitet. "Studien visar att lättnaderna i turordnings reglerna ökade arbetsproduktiviteten med runt 2,5 procent i de små företagen, jämfört med en kontrollgrupp av lite större företag" förklarar Carl-Magnus Bjuggren.


2014-03-30 Svenska Dagbladet

Som Ljungby röstar, röstar inte Sverige

Richard Öhrvall, IFN och SCB, skriver statistikbloggen Trehundratolv i SvD. Den senaste texten publicerades även i papperstidningen. Richard Öhrvall skriver att ser man till resultatet i valet 2010 så är det med hjälp av Kalmar kommun som man eventuellt skulle kunna förutspå resultatet i årets riksdagsval. Öhrvall skriver att han själv "litar ... hellre på traditionella opinionsmätningar".


2014-03-28 Byggindustrin

Höghastighetståg eller hästskjuts?

Nils-Eric Sandberg, tidigare ledarskribent på DN, skriver i en krönika i Byggindustrin om dagens problem med tågtrafiken. Han refererar till uppsatsen "Locomotives of Local growth: The Short- and Long-Term Impact of Railroads in Sweden" författad av Thor Berger och Kerstin Enflo, Lunds universitet. Uppsatsen presenterades tidigare i år på ett seminarium på IFN.


2014-03-27 Dagens Nyheter

”Undermålig rapport motar inte främlingsfientligheten”

Tino Sanandaji, IFN, skriver en replik på DN Debatt om invandring. "I en artikel på DN Debatt (21/3) menar nätverket 'Oss alla' att reella samhällsproblem i själva verket är myter. Men främlingsfientlighet bekämpas knappast på det sättet. Vilket samhällsproblem har lösts av att det sopas under mattan" skriver Tino Sanandaji. Han hänvisar till andra forskare och nationalekonomer, bland andra Assar Lindbeck.


2014-03-27 Dagens Samhälle

Tuffa regler slår mot privata välfärdsbolag

I dag ställs högre krav på privata utförare i välfärden än på offentliga aktörer, skriver Eva Hagbjer, i en rapport som nyligen publicerats inom ramen för ett gemensamt projekt mellan IFN och SNS.  Dessutom, menar hon, är kvalitetsuppföljningen dålig och kraven på utförarna skiljer sig kraftigt åt, beroende på om det är en privat aktör eller om verksamheten drivs i offentlig regi. Rapporten är den första systematiska kartläggningen av regelverken för välfärdstjänstutförare, hur kvalitetsuppföljningen ser ut och hur reglerna skiljer sig för offentliga och privata utförare.

 


2014-03-27 Barometern

Arbetets DNA

I en ledare skriver Barometern om lärlingsutbildning. Tidningen konstaterar att "många decenniers propaganda för teoretisk utbildning och nedvärdering av praktisk kunskap har bidragit till att skapa dagens stora diskrepans mellan utbildningsval och vad som de facto efterfrågas och belönas, som ekonomen Magnus Henrekson [IFN] har skrivit. Att bygga upp ett lärlingssystem kan således visa sig vara den enkla delen. Den svåra, men helt avgörande, är att förändra attityder till arbete och utbildning som har odlats under decennier."


2014-03-27 Västervikstidningen

Beröm bostadspartiet

Västervikstidningen skriver i en ledare, med anledning av att KD håller kommun- och landstingsdagar med start på fredag, bostadspolitik. Tidningen hänvisar till att "trots insatser för småhusägare går nybyggnationen trögt och faktum är att den släpat efter befolkningsökningen ..." Västervikstidningen fortsätter: "Många borgerliga företrädare menar att bostadskrisens lösning istället ligger i att avreglera hyresmarknaden. Förslaget får stöd av den prominente (och tidigare socialdemokratiske) ekonomiprofessorn Assar Lindbeck [IFN]."


2014-03-26 Motivation.se

Treenigheten som gör oss produktiva

Ola Andersson, IFN, intervjuas  av Motivation.se om matchning mellan person, organisationskultur och incitament och förklarar att med rätt kombination så skjuter produktiviteten i höjden. "Nationalekonomen Ola Andersson har i en ny uppsats lagt fram empiriska bevis för att prosociala personer blir betydligt mer produktiva om de matchas med en prosocial kultur, medan individualistiska personer istället blir mindre produktiva. 'Vi finner att treenigheten person, organisation och incitament är extra viktig', säger Ola Andersson".


2014-03-26 Sveriges Radio, P1

Magasin Moral, plikt och friare tid - samtal om basinkomst

Andreas Bergh, IFN, är en av deltagarna i en diskussion om vad som händer med oss om vi inte behövde jobba för vår överlevnad? Vad skulle hända med samhället och solidariteten om arbetsplikten lyftes ifrån oss? Diskussionen förs i P1 OBS. Deltar gör även Cecilia Paulsson, Roland Paulsen, Åke Pettersson och Anna Lyrenäs.


2014-03-24 Svenska Dagbladet

Betyg fick skolor att rycka upp sig

Den 19 mars var Iftikan Hussain på IFN och presenterade sin senaste forskning: "Not Just Test Scores: Parents' Demand Response to School Quality Information". I detta sammanhang intervjuades han av Svenska Dagbladet. I intervjun framkommer det att det svenska och engelska utvärderingsystemen i skolan inte kan jämföras rakt av.  Iftikan Hussain förklarar bland annat att det i England varit viktigt att skolinspektioner sedan 2005 betygsatt skolor, vilket lett till att skolor med dåliga resultat tappar elever.


2014-03-23 Uppsala Nya Tidning

När alla vill ha mer

Nu kräver allt fler kräver allt mer i lön, men räcker skattepengarna till? undrar UNT i en nyhetsartikel. Henrik Jordahl, IFN, är en av de som intervjuas. Han håller med om att om vården fortsätter finansieras på samma sätt som den finansieras i dag kommer det skapa problem. Han förklarar dock att "höjda skatterna innebär också problem. Det kommer behövas andra typer av reformer".


2014-03-22 Svenska Dagbladet

”Därför är statistik viktigt i valrörelsen”

Under valåret kommer Richard Öhrvall, SCB och IFN, att skriva en statistikblogg på SvD:s webbplats. Bloggen lanserades med en intervju med Richard Öhrvall där man förklarar att han i bloggen kommer att svara på "alla statistiska frågor om supervalåret". Han får frågan hur svenska politiker förhåller sig till statistik och svarar: "Sådär. Man använder ofta den siffra som ger stöd för den egna politiken, så är det. Och ibland en siffra som kanske inte är den mest intressanta. Det gör det svårt för väljarna."


2104-03-22 Barometern

Etik är större än ekonomi

Det finns  problem med det antirasistiskanätverket "Oss alls" ambition att försvara en generös flyktinginvandring i ekonomiska termer, skriver Barometern i en ledare. Tidningen hänvisar bland annat till Assar Lindbeck och Magnus Henrekson, IFN, och skriver: "... försvaret för ett generöst och reglerat asylmottagande måste präglas av moraliska ställningstaganden och inte av ekonomiska. I annat fall kommer man långt från kärnfrågan: Nämligen att man ska öppna dörren för den förföljde som är på flykt".


2014-03-20 P4 Stockholms Nytt

Forskare ska undersöka politikeravhopp

Nu ska forskare ta reda på varför människor engagerar sig politiskt och vad som får dem att hoppa av, berättar P4 Stockholm. Richard Öhrvall, som är affilierad till IFN, berättar om ett nytt forskningsprojekt där politiker kontaktas redan innan de valts: "Sedan ska vi följa dem under mandatperioden för att se om deras uppfattningar bekräftas eller om de upptäcker att det är helt annorlunda än vad de hade tänkt sig."


2014-03-20 Dagens Nyheter

”Volkswagens bud kan inte klassas som fientligt”

Fientliga bud som verktyg för strukturomvandling fungerar inte, skriver Sophie Nachemson-Ekwall på DN Debatt den 18/3. Daniel Wiberg, gästforskare på IFN, replikerar och skriver: "Förutom att Volkswagens bud på Scania troligen inte kan klassas som fientligt tycks en viss förvirring råda kring både de svenska och de utländska ägarnas ansvar och intresse i Scania."


2014-03-18 Svenska Dagbladet

Replikskifte om pensionsprognoser

Andreas Bergh, IFN, skrev i en krönika i SvD att Pensionsmyndigheten bättre borde informera om att ökad tillväxt ge högre pensioner. I tidningen ledarblogg publiceras en replik från Pensionsmyndigheten samt svar från Andreas Bergh.


2014-03-17 Svenska Dagbladet

Vad det orangea kuvertet inte berättar

I en krönika på ledarsidan skriver Andreas Bergh, IFN, om att svenska skattebetalare borde få bättre information om tillväxten i ekonomin för att bättre förstå förutsättningarna för deras pension. "Sverige har ett pensionssystem där ekonomisk tillväxt spelar en avgörande roll ... Ska inte Pensionsmyndigheten informera om detta?" undrar Andreas Bergh och skriver:  "Politik som främjar arbete, utbildning, innovationer och investeringar, kan genom ökad tillväxt ge högre pensioner. Om kommunikatörerna på Pensionsmyndigheten inte tror sig kunna förklara detta på ett begripligt sätt, har de tyvärr inkompetensförklarat sig själva."


2014-03-17 Smålandsposten

Unga har en framtid utanför storstäderna

"För Centerpartiet är det en självklarhet att unga ska kunna jobba oavsett var i Sverige de bor och det borde vara alla politikers ambition" skriver Andreas Håkansson, (C) i Växjö.  Han hänvisar till tv-programmet Rakt på där bland andra Magnus Henrekson, IFN, intervjuas. Håkansson argumenterar mot att man, enligt honom, i programmet uppmuntrade ungdomar att lämna landsbygden.


2014-03-17 Smålandsposten

Dags att inför LOV i Tingsryd

I ett debattinlägg i Smålandsposten skriver Marie Sohlberg (M), kommunlapåolitiker i Tingsryd, att "det är dags att avliva myterna och osanningarna om LOV. Politikerna har fortsatt kontroll över skattemedlen, i avtalen kan politiken ställa tydliga krav och företagen har sedan ansvar för att leva upp till dem". Hon hänvisar till forskning från IFN: " Enligt IFN har kommuner och landsting möjlighet att sänka kostnaderna med 6-12 procent genom att släppa in privata företag i välfärden."


2014-03-16 Göteborg-Posten

Alliansen knappar in

Chansen finns om valrörelsens tyngdpunkt blir ekonomi, valfrihet och skatter, skriver GP i en ledare.Tidningen menar att Magdalena Andersson (S) gjorde bort sig grundligt när hon kritiserade regeringen för att ha spenderat i lågkonjunktur. "Den av alla högt respekterade nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN] kallade Anderssons utspel för "skämtlynne".


2014-03-13 Barometern

Långsökt med lönepress

Lönedumpning är ofta snarare en farhåga än en realitet – i en aktuell studie visades till exempel att den fria rörligheten inom EU inte har inneburit den låglönekonkurrens många har varnat för, skriver Barometern i en ledare. Tidningen hänvisar till en artikel i Axess av Magnus Henrekson, IFN, och menar att det finns "skäl att ifrågasätta idéerna om arbetskraftsinvandring som styr dagens regelverk. Någon generell brist på arbetskraft råder det knappast ..."


2014-03-12 Dagens Industri

Skolan mår bra av triangulering

PM Nilsson skriver i en ledare i DI att triangulering också kan beskrivas som ökad samsyn, och att skolan är ett område där detta behövs. Han välkomnar den växande samsynen i skolpolitiken bland annat vad gäller storleken på klasser. Han hänvisar till forskning av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som "menar att det finns ett gediget forskarstöd för att mindre klasser leder till bättre resultat".


2014-03-11 Affärsvärlden

Fyra år av ensamhet

Allt pekar på att nästa statsminister heter Stefan Löfven. Men det blir ingen lätt uppgift att få ihop en fungerande koalition, skriver Affärsvärlden. Magnus Henrekson, IFN, intervjuas om inrikespolitiska utmaningar. Han förklarar att vad Sverige behöver är bland annat sänkt ägarbeskattning som öppnar för fler entreprenörer samt reformer för en fungerande bygg- och bostadsmarknad.


2014-03-10 Uppsala Nya Tidning

Familjeföretag har ljus framtid

Tre fjärdedelar av alla företag i Sverige är familjeföretag och antalet ökar, skriver UNT och intervjuar bland andra Carl-Magnus Bjuggren, IFN. Han menar att familjeföretag anses vara mer långsiktiga och något mer försiktiga än andra typer av företag, skriver tidningen. "Det kan göra att familjeföretag har lättare att bygga långsiktiga relationer med exempelvis finansiärer, anställda och kunder. Samma egenskaper kan också bidra till att de följer en något långsammare tillväxttakt, åtminstone på kort sikt" säger Bjuggren.


2014-03-10 Dagens Nyheter

”Slutsats om lägre vinst för kvinnlig vd saknar grund”

I en replik på DN-debatt skriver Johanna Rickne, IFN, Karl Wennberg HHS och Ratio samt Tomas Hjelström, HHS, att den pm som Elisabeth Thand Ringqvist, vd för organisationen Företagarna bygger sitt debattinlägg på är "behäftad med så många felaktigheter att ett sådant uttalande inte har någon grund". Rickne, Wennberg och Hjelström påpekar bland annat "svårigheten att slå fast ett orsakssamband med den metod som används". De menar att det är "viktigt att statistiska analyser är väl genomarbetade så att vi inte felaktigt tillskriver skillnader i olika företags prestanda till ledningens könstillhörighet".

 


2014-03-08 Ekonomiekot

Vad efterfrågas på framtidens arbetsmarknad?

Magnus Henrekson, IFN, är en av de intervjuade i Ekonomiekots lördagsintervju om framtidens arbetsmarknad. Vad är det egentligen som efterfrågas på arbetsmarknaden, och hur väl stämmer det överens med ungdomars framtidsdrömmar, frågar programledaren Pär Ivarsson.


2014-03-08 Dagens Industri

Svenska löner inte jämställda

I en nyhetsartikel skriver DI att enligt färsk EU-statistik är det över tio länder som är före Sverige i löneligan, bland dem Norge och Slovenien. Daniel Waldenström, Uppsala universitet och affilierad till IFN, intervjuas och förklarar bland annat att man bör vara försiktig med att dra för höga växlar på EU-statistiken. Han menar att det inte är helt klart vad som döljer sig bakom siffrorna.


2014-03-06 Byggindustrin

Bostadsbyggandets ickefråga

I en ledare skriver Byggindustrin om de olika utredningar om byggbrist som gjorts under innevarande mandatperiod. Skribenten förklarar att Assar Lindbeck, IFN, utredde orsakerna till 1960-talets bostadsbrist och redan då föreslog att regleringen skulle tas bort. Men så skedde inte: "Facit av detta ser vi tydligt. Vi kommer att se det ännu tydligare nu när vi är på väg att lösa alla de mindre problemen kring bostadsbyggandet. Hyresregleringen och dess konsekvenser kommer att stå mitt i landskapet som en bergtopp."


2014-03-06 Lärarnas Nyheter

Skoljämförelser får kritik

"En ny sajt som ska underlätta skolvalet vilseleder" skriver Lärarnas Nyheter som bland andra talat med Konas Vlachos, som är affilierad till IFN. Det handlar om hemsidan grund­skolekvalitet.se  som lanserats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Friskolornas Riksförbund och Svenskt Näringsliv för att hjälpa i valet mellan skolor. Vlachos påpekar "att de skolor som är hårda i rättningen av nationella prov och i betygsättningen missgynnas i en sådan här jämförelse".


2014-03-06 Dagens Arena

Vinstdrivande äldreboenden i USA en katastrof

I ett debattinlägg skriver Fil. dr Stig Tegle att vården blir både dyrare och sämre med vinstdrivande företag. Han hänvisar till en amerikansk studie i ett inlägg som är ett svar på en ESO-rapport om äldreomsorg av Henrik Jordahl, IFN, och Mats Bergman som nyligen publicerades. Jordahl och Bergman menar att äldreomsorgen lämpar sig relativt väl för privatiseringar.


2014-03-05 Lärarnas Tidning

Fritt val = fritt fall?

Lärarförbundets tidning menar att  "valfrihetsreformerna har ökat kunskapsklyftorna. Men frågan är om de också ligger bakom de försämrade resultaten i Pisa." Tidningen skriver om rapporten Välfärdstjänster i privat regi med Henrik Jordahl, IFN, som redaktör. Till Lärarnas Tidning säger han bland annat att det är långsökt att valfrihetsreformerna skulle vara en orsak till Sveriges ras i Pisa. "Det finns inte stöd för det. Om något ser man en liten positiv vinst på elevernas resultat."


2014-03-03 Veckans Affärer

Kvotering lyfter kvinnor – hotar mediokra män

"Jens Spendrup hävdade att det saknades kompetenta kvinnor. Men forskare hävdar tvärtom att kvalificerade kvinnor får stå tillbaka för medelmåttiga män" skriver Veckans Affärer och hänvisar till rapporten ”Könskvotering: den medelmåttige mannens kris” av Johanna Rickne och Olle Folke, IFN. "Forskarna kommer fram till att kvotering av kvinnor leder till högre kompetens – hos männen."
 


2014-03-03 Veckans Affärer

Globaliseringen och hög avkastning på kapital gör de rika allt rikare

Veckans Affärer skriver: ”'För 100 år sedan skulle Ingvar Kamprad kanske blivit rikast i Småland. Nu är han en av de rikaste i världen', konstaterar Daniel Waldenström, som forskar kring ekonomisk ojämlikhet." Daniel Waldenström är verksam vid Uppsala universitet och affilierad till IFN. VA frågar honom bland annat i vilken utsträckning de växande klyftorna i Sverige förklaras av inhemska politiska faktorer respektive globala trender inom teknologi och ökad handel. Han svarar: ”En oerhört svår och viktig fråga. Tvingas jag gissa skulle jag säga ungefär hälftenhälften."


2014-03-02 Dagens Nyheter

Peter Wolodarski: Göran Persson ­vågar säga det som alla tiger om

Peter Wolodarski skriver i en krönika om politikern och akademikern Bertil Ohlin. Han använder Assar Lindbecks memoarer som utgångspunkt:  Lindbeck hade utrett och föreslog att S-regeringen skulle ta bort prisregleringar, tullar och andra handelshinder. Analysen  väckte stort motstånd från bönder. "FP-ledaren Bertil Ohlin, vars mål var att bilda regering med Centerpartiet, blev orolig. Han ringde upp Assar Lindbecks chef på Industriens utrednings­institut och försökte stoppa en planerad bok av Lindbeck om jordbrukspolitiken, eftersom den skulle störa relationerna med Centerpartiet” inför valet 1968".


2014-03-01 HelaGotland

Strukturer som snuttefilt

"Om de borgerliga partierna stod fast vid den konservativa och klassiskt liberala tanken att individen har ett eget ansvar för sitt liv, att man måste anstränga sig för att komma någonstans, då skulle inte Alliansen laborera med nystartszoner, förorda normkritik och genuspedagogik i skolan eller hota med könskvotering till bolagsstyrelser. Sådana åtgärder bygger på vänsteridéer ..." skriver Marika Formgren på ledarplats i HelaGotland. Hon noterar att Magnus Henrekson, IFN, har påpekat att bristande icke-kognitiva egenskaper bidrar till att ungdomar har svårt att få jobb.


2014-02-27 Dagens Samhälle

Nationalekonomerna har tagit makten

"Ingen expert- och proffstyckargrupp är starkare opinionsbildare och rådgivare än landets national- och chefekonomer. För om statsvetarna kommenterar politiken så är nationaekonomerna med och utformar den" skriver Dagens Samhälle.


2014-02-26 Aftonbladet

Testa en friare hyressättning i Stockholm

Riksdagsledamot Stefan Svanström (KD) skriver om marknadshyror i ett inlägg i Aftonbladet. Han hänvisar till Assar Lindbeck, IFN, om vad hyresregleringen inneburit: "... att byggandet av hyresrätter hållits tillbaka med bortåt 1,5 procent av BNP per år de senaste 20 åren".


2014-02-24 Expressen

Alliansen duckar om bostadskrisen

Vad gör en regering när den har ett växande problem på halsen som den inte vågar presentera en lösning på? Jo, den begraver frågan i en utredning - allrahelst med ett leveransdatum långt bortom valdagen, skiver Expressen i en ledare. Kommentaren avslutas: "Assar Lindbeck [IFN] har träffande kallat bostadspolitiken för 'en 70 år lång katastrof'. Det är bedrövligt att inte ens en borgerlig regering vågar ändra på den saken."


2014-02-24 Europaportalen.se

Liknar inte Silicon Valley det minsta bortsett från vädret

Ekonomijournalisten Cecilia Garme är gästkrönikör på Europaportalen.se och skriver om boken Europaperspektiv – om EU och de globala obalanserna. Hon förklarar att IFN-forskarna, och författare till ett kapitel i boken, Magnus Henrekson och Tino Sanandaji ger "intressanta råd till Europas politiker. Satsa på superentreprenörerna ...!" 

Europaperspektiv –om EU och de globala obalansernaEuropaperspektiv –om EU och de globala obalanserna

2014-02-22 Avisen.dk

Svenske ældre har det godt med privat pleje

Danska Avisen skriver om den ESO-rapport om äldreomsorg, författad av Henrik Jordahl, IFN, och Mats Bergman, som presenterades den 20 februari. Slutsatsen av deras studie är, skriver tidningen, "at der ikke er "systematisk" belæg for, at privatiseringen af ældreplejen har ført til lavere kvalitet i plejen af de ældre".


2014-02-21 Entreprenör

Konkurrens lyfter äldreomsorgen

Tidningen Entreprenör skriver om den ESO-rapport om privatisering av äldreomsorg som Henrik Jordahl, IFN, är av författarna till: "Äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatisering. Enligt de flesta tillgängliga kvalitetsmåtten i äldreomsorgen levererar privata aktörer något bättre än kommunala aktörer, men personaltätheten är något högre hos kommunala aktörer. Diskussionen landar i vilka kvalitetsmått som ska värderas högst" säger Henrik Jordahl till tidningen.


2014-02-21 Smålandsposten

Vinst ger bättre äldrevård

På ledarplats konstarerar Smålandsposten att när Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO [Henrik Jordahl, IFN är en av författarna] betraktar privatiseringarna är slutsatsen "att äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar. Inget pekar på att privata aktörer snålar in på kvaliteten för att öka sin vinst. Snarare finns stöd för att påstå motsatsen".


2014-01-21 Östersunds-Posten

Negativ bild av landsbygden

Östersunds-Posten skriver att "de åsikter Arbetsförmedlingens tillförordnade generaldirektör, Clas Olsson, framför i SVT:s program "Rakt på" sliter isär Sverige". Tidningen förklarar att Olsson uppmanar unga att flytta från landsbygden till större städer: "Magnus Henrekson, IFN, menar dessutom att det är ekologiskt bättre att avfolka landsbygden och i stället bygga ut storstadsregionerna."


2014-02-20 Metro, m.fl.

Dålig äldreomsorg ska inte löna sig

En notis från TT om en debattartikel författad av bland andra Henrik Jordahl, IFN, publicerades i närmare 40 tidningar. I notisken kunde man bl.a. läsa att en återgång till offentligt monopol inom äldreomsorgen inte är en lösning. "Dagens system fungerar relativt väl men är långt ifrån färdigbyggt."


2014-02-20 Bohuslänningen

Ledare Personval som medel mot partimygel

I senaste numret av Ekonomisk debatt (1/2014) skriver Olle Folke och Johanna Rickne, IFN, samt Torsten Persson om personval. I en ledare kommenterar Bohuslänningen och konstaterar att forskarna kommit fram till att partierna på kommunal nivå är lyhörda för personvalsresultatet. Tidningen avslutar med ett förslag: Inom alla partier förekommer mygel och manipulation när listor sätts och uppdrag fördelas. Det byggs allianser mellan personer och grupperingar. Mer genomslag för personvalet skulle kunna motverka detta, då det leder till större öppen konkurrens mellan kandidaterna.


2014-02-20 The Standard

Entrepreneurial spirit not a numbers game

The Standards som ges ut i Hong Kong skriver om den studie hur man bäst mäter entreprenörskap som publicerats av Magnus Henrekson och Tino Sanadaji, IFN. Tidningen skriver att deras studie visar att: "some economies - despite being very open and competitive - nevertheless appear to be less entrepreneurial than less-developed ones. In fact, from 1996 to 2007, adjusted on a per-capita basis, Hong Kong has created more self-made billionaires than any other place. The free market is where opportunities are to be found. But the more competitive and robust the market is, the harder one needs to fight and the rewards are also much bigger."


2014-02-20 Veteranen

“Inför hårdare kvalitetsprövning av äldreomsorgen”

Pensionärsorganisationen SPF:s tidning Veteranen skriver om den debattartikel av Henrik Jordahl, IFN, m fl som publicerades i SvD 2014-02-20. "Upprätthåll en överkapacitet i omsorgen, och placera äldre där kvaliteten är högst, inte där det finns plats" refererar tidningen debattinlägget. rännpunkt. Veteranen låter Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, kommentera diskussionen om kvalitet i omsorgen.


2014-02-20 Hufvudstadsbladet

Valet avgörande för EU:s roll som global aktör

"Mycket står på spel när europeerna håller val till Europaparlamentet den 22-25 maj 2014" skriver Lars Oxelheim, IFN, tillsammans med tre andra akademiskt verksamma. Med utvecklingen i Ukraina som ett exempel pekar de på vikten av en gemensam utrikespolitik för EU:s medlemsländer.


2014-02-20 Svenska Dagbladet

Så kan äldreomsorgen utvecklas

Henrik Jordahl, IFN, skriver på Brännpunkt i SvD tillsammans med Mats Bergman, Södertörns högskola, om privatisering inom äldreomsorg: "Anekdotiska skräckexempel har använts som argument för att omsorgen borde bedrivas enbart i offentlig regi – eller i vart fall inte av vinstsyftande företag. Vår bedömning är dock att äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar."


2014-02-19 Svenska Dagbladet

Önsketänkande att staten fixar billigt boende

I ett debattinlägg på Brännpunkt skriver riksdagsledamoten Stefan Svanström (KD) om hyresmarknaden. "Expertisen är ... allt mer enig om att det inte finns något alternativ till att lätta på hyresregleringen så att privata investerare får den avkastning de kräver för att investera i fler hyresrätter. Enligt nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN] kan det handla om bortåt 1,5 procent av BNP – cirka 50 miljarder kronor per år – som underinvesterats i hyresbostäder de senaste 20 åren."


2014-02-19 Sydsvenskan

Reinfeldt och Borg fegar för framtiden

Den överdrivna budgetoron är kanske, men bara kanske, bra för Moderaterna. Men ängslig kamrerspolitik kan bli förödande för Sverige, skriver Sydsvenskan i en huvudledare. Tidningern fortsätter: "Men är underskottet ett stort problem för Sverige? Nej, det är det inte. Häromdagen satt den ansedde ekonomiprofessorn Assar Lindbeck [IFN] i TV och kluckade av skratt över att S jämfört underskottet i Sverige med budgeteländet i Grekland och Italien."


2014-02-18 Barometern

Angrepp utan mål

Barometern skriver i en ledare att I stället för genomtänkta och koncentrerade angrepp ägnar sig socialdemokraterna åt "ett osystematiskt skjutande på alla möjliga angreppsmål, verkliga såväl som inbillade". Tidningen förklarar att de svenska stats­finansernas styrka ignoreras av S. "Istället antyds att Sverige är på väg åt samma håll som Grekland. Som Assar Lindbeck [IFN] påpekade häromdagen är dock denna tolkning närmast humoristisk i sin felaktighet. Detta är ju oerhört starka statsfinanser, och att kalla det någonting annat är att missa situationen”, sa han till SVT."


2014-02-18 Arbetarbladet

Taktik i stället för politik

Arbetarbladet skriver att "Moderaterna har studerat opinionen, och torde ha kommit fram till att det här med skattesänkningar inte är något som man kommer kunna vinna valet 2014 på." Därför, menar tidningen, har Anders Borg sagt att det nog kan bli tal om skattehöjningar framöver. S kritik av regeringens att tidigare skattesänkningar är ofinansierade är "ett område som riskerar bli till ett Socialdemokratiskt problem, eftersom bland annat ekonomen Assar Lindbeck [IFN] nu hårt kritiserar Socialdemokraterna för att vilseleda väljarna när man angriper regeringen rörande budgetunderskottet".


2014-02-18 Dagens Nyheter

Samma gamla nya M

I en ledare skriver DN om Moderaterna och deras förslag att höja vissa skatter. "Socialdemokraternas bullriga retorik om att Sverige ligger i farozonen för att bli Europas nästa Grekland är redan hårt ansträngd. Ordvalet har fått intern kritik, och i en intervju i helgen kallade professor Assar Lindbeck [IFN] S-kampanjen mot regeringens ekonomiska politik för ett skämt ... Vad som återstår att se är dels om Socialdemokraternas aggressiva strategi står pall fram till valet, dels om nya Moderaternas modell för trovärdighet har hunnit bli förbrukad."


2014-02-18 Uppsala Nya Tidning

Trovärdigheten, S

Socialdemokraterna kritiseras för att vilja göra en icke-fråga till en valfråga. Det handlar naturligtvis om statens budgetunderskott, skriver UNT. Tidningen hänvisar till en intervju med Assar Lindbeck, IFN, i vilken han tog avstånd från S:s beskrivning av verkligheten: "Lindbeck sade: ”Det är oerhört starka statsfinanser och att kalla det något annat är att missa situationen.' Kask var inne på samma linje: 'Det är att lura väljarna, kan man säga, i Sverige har vi goda statsfinanser.' Han betecknade även underskottet som en 'icke-fråga'."


2014-02-18 Helahälsingland.se

Opinionskris när C åker störtlopp

I en ledare kommenterar Helahälsingland.se den senaste tidens opinionssiffror. Tidningen lägger in en brasklapp: "Nu ska man ha i minnet att det var innan nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN] kallade S-retoriken om det "katastrofala budgetunderskottet" för stor humor och avfärdade partiets skrämselpropaganda med att Sverige har sunda finanser. Mätningen gjordes också innan partiledare Stefan Löfven blev svaret skyldig i söndagens Agenda ..."


2014-02-18 Dagens Industri

Budgethökarna förminskar Sverige

I en ledare skriver PM Nilsson om landets ekonomiska politik: "I går kom skiftet. Anders Borg och Fredrik Reinfeldt meddelade att Sverige nu går mot ljusare tider och att det därmed är slut på stimulanspolitiken." DI skriver: "I sak har regeringens stimulanspolitik varit riktig under den långa internationella lågkonjunkturen. Socialdemokraternas kritik har varit orimlig, eller ”humoristisk” som Assar Lindbeck sa i söndags."


2014-02-17 Sydsvenskan

”M till val på höjda skatter”

Moderaterna vill inte sänka några skatter under hela nästa mandatperiod, noterar Sydsvenskan i en ledare. Tidningen skriver: "I helgen fick Moderaterna dessutom tungt stöd för sin politik från nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN]. Han slog fast att regeringen gjort helt rätt som budgeterade med underskott under de dåliga åren."


2014-02-17 TT/ Borås Tidning, m.fl.

Tjänade 411 miljoner - på ett år

De 50 bäst betalda näringslivstopparna tjänar i snitt 46 gånger mer än en industriarbetare, skriver TT i en nyhetsartikel. Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, intervjuas om att klyftorna både vad gäller löner och sammanlagda inkomster har ökat i Sverige sedan 1980-talet: "Det har det gjort i alla länder i västvärlden men procentuellt sett har det ökat mer i Sverige. Vi började dock på en mycket låg nivå när de låg som lägst runt 1980."


2014-02-17 Sjuhusläkaren.se

Vad har hänt sedan ”Patientens pris”?

Journalisten Maciej Zaremba har hållit ett anförande under rubriken ”Hur får vi en bättre sjukvård?” på ett seminarium som arrangerades av ”Leading Healthcare”. Sjuhusläkaren.se återger delar av talet. Zaremba hänvisar till Magnus Henrekson, IFN, som han förklarar "har noterat att Sverige gjort en mental U-sväng när det gäller människosynen. På 70-talet antog de styrande att alla människor vägleddes av inre motivation. De skulle göra sitt bästa oavsett vilken lön de hade eller om någon brydde sig om resultatet. I dag är det rakt tvärtom.


2014-02-17 Länstidningen Östersund

Landet slits isär

I ett debattinlägg i Länstidningen Östersund skriver Terese Bengard (S), Kommunalråd, och Anders Ljung, ordf. Fors Företagarförening, om flytten från landsbygden. Deras utgångpunkt är tv-programmet Rakt på där Magnus Henrekson, IFN, deltog: "Ett fungerande inland avlastar trycket på storstadsregionerna. Det är många som har svårt att hålla med Magnus Henrekson om den ekologiska urbaniseringen. Infarkten i stockolmstrafiken talar sitt tydliga språk."


2014-02-16 Aktuellt

S får kritik för sin kritik av regeringen

Socialdemokraterna får hård kritik för sin attacker på regeringen att denna ska ha misskött de offentliga finanserna, förklarar SVT. Assar Lindbeck, IFN, kommenterar och säger att Sverige tvärtom har "oerhört starka statsfinanser" och "ett mycket lågt budgetunderskott".


2014-02-16 Sydsvenskan

”Full Metall Jacket”

I en huvudledare skriver Sydsvenskan om LO som ett nytt parti, som kan bli en kvarnsten kring Löfvens hals: "När LO kastat sig in i politiken har det ofta följts av socialdemokratiska valnederlag," skriver Peter T. Ohlsson. Han påminner bland annat om löntagarfondsstriden: "Meidner hade undantagit mindre företag. Det ville LO inte höra talas om. LO-kongressen 1976 beslutade att alla företag skulle omfattas av fondsystemet. Vettlösa angrepp riktades mot socialdemokrater som var kritiska till fonderna, främst nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN]; i ordvändningar som hämtade från en kinesisk revolutionstribunal stämplades han som ”arbetarklassens gissel”."


2014-02-14 Arbetaren

Barn utan makt

I en ledare i Arbetet skriver Jona Elings om att barn borde ha mer makt över sina liv. Han beklagar konsumtionssamhällets makt över barnen. I detta sammanhang går han i polemik med Magnus Henrekson: "Barnen är förresten lata de med. Det är därför ungdomar är arbetslösa, för att de ligger och softar. Inte för att det inte finns jobb. Sveriges tyngsta ekonomiforskare enligt Svenska Dagbladet, Magnus Henrekson, förklarar den galopperande ungdomsarbetslösheten med att ”vanan att kavla upp ärmarna saknas”.


2014-02-14 Skövde Nyheter

"Kommunala jippon ger ingen välfärd"

I ett debattinlägg i Skövde Nyheter skriver PRO Skövde att kommunen "borde satsa mer på äldreomsorgen och mindre på jippon". Man hänvisar till en kolumn av Andreas Bergh, IFN, i Svenska Dagbladet.


2014-02-14 Gefle Dagblad

Generösa socialbidrag reser hinder för utrikes födda

I en ledare skriver Gefle Dagblad om integration på arbetsmarknaden. Kommentaren bygger på forskning av Andreas Bergh, IFN, som i en debattartikel förklarat att "fackföreningarna bör fundera över varför de länder där facken genom kollektivavtalen är som starkast tycks vara de länder där utlandsfödda har svårast att få jobb. Rimmar det med ambitionen att facket ska stå på de svagas sida?" Det är en beklämmande fråga, skriver Gefle Dagblad och undrar ifall det verkligen finns en sådan ambition.


2014-02-14 Östran

Tyvärr Lindbeck, bostadsbristen lär bestå

I en kolumn i Östran skriver Nils Fredrik Aurelius, tidigare riksdagsledamot M, att "i fråga om hyrorna har regeringen helt enkelt inte haft viljan och kraften. Ministern Attefall (KD) har på snart åtta år bara gjort det enklare att hyra ut bostaden i andra hand ... Snart kan det dock vara för sent – en eventuell röd-grön regering lär inte åstadkomma annat än skenåtgärder". Aurelius Så avslutar: "Assar Lindbeck, nestorn inom svensk nationalekonomi, får nog inte uppleva att hans förslag från sextiotalet blir verklighet. Bostadsbristen kommer med andra ord att bestå."


2014-02-13 Veckans Affärer

Kvotering lyfter kvinnor - hotar mediokra män

VA skriver: "Svenskt näringslivs ordförande Jens Spendrup hävdade att det saknades kompetenta kvinnor i näringslivet. Men forskare hävdar tvärtom att kvalificerade kvinnor får stå tillbaka för 'medelmåttiga män' - som inte ser problemet." Forskarna är bland andra Johanna Rickne och Olle Folke, IFN. Den senare förklarar att "könskvoteringen gjorde det svårare för medelmåttiga män att behålla sin position".


2014-02-13 Länstidningen Östersund

Tung sågning av dyr satsning

"Regeringen vill sänka arbetsgivaravgiften ännu mer för ungdomar under 23 år. Vi vet sedan tidigare att hamburgerkedjan Max:s vd tillhör supportrarna. Men i övrigt? Hur stort är stödet bland myndigheter och forskare? undrar Länstidningen Östersund i en ledare. Tidningen hänvisar bland annat till en IFAU-studie och citerar Johan Egebark som är affilierad till IFN. Han säger att "tidigare forskning visar små eller inga effekter av sådana här sänkningar".


2014-02-12 Axess TV

Från Idyll till idéer

Axess TV sänder, i tre delar, ett seminarium som arragerades av Axess magasin i början av februari 2014. Professor Magnus Henrekson, IFN, talar om utanförskap i det andra programmet, sänds vid ett flertal tillfällen.


2014-02-12 SVT Nyheter

Unga uppmanas flytta till storstäder

Med anledning av tv-programmet Rakt på skriver SVT Nyheter om urbanisering: Magnus Henrekson [IFN] menar att det också finns positiva sidor av en fortsatt urbanisering och att det inte är självklart att motarbeta den. "Ekologiskt är det fantastiskt. En människa som bor i en storstad gör av med oerhört mycket mindre energi och mycket mindre transportkoder. I och med att många bor tätt slås också kostnaderna ut på fler för infrastruktur, vatten och avlopp till exempel."


2014-02-12 Dagens Samhälle

Rekordintäkter till välfärden

Välfärden får mer resurser än någonsin. Men det räcker ändå inte - kostnadskrisen är på väg eftersom kraven och välfärdskostnaderna ökar snabbare än skatteunderlaget, skriver dagens Samhälle som låtit ekonomireporter Måns Wikstrand djupdyka i siffrorna. Han har bland annat talat med Andreas Bergh, IFN, som förklarar att "De svenska välfärdsutgifterna närmar sig snittet bland OECD-länderna, Sverige är inte längre lika enastående, vi ligger i klungan nu. Men det beror mest på att snittet ökar me­dan Sverige står still".


2014-02-12 Sveriges television

Rakt på med Mats Knutsson

Magnus Henrekson i samtal om arbetslöshet, sysselsättning och utbildning i programmet Rakt på med Mats Knutson. Även Clas Olsson, tf generaldirektör Arbetsförmedlingen, deltog i diskussionen.


2914-02-12 Helahelsingland.se

Hur rimmar det med ambitionen om att stå på de svagas sida?

"Rasistiska arbetsgivare, för många invandrare eller för höga murar" frågar Eva Cooper i en ledare. Hon skriver: "Kanske det finns för många invandrare? Det är en annan vida spridd uppfattning om vad arbetsmarknadsgapet beror på. Forskaren Andreas Bergh [IFN] undersökte sådana typer av påståenden i en rapport publicerad av tankesmedjan Ecipe. Där visar han att vare sig andelen invandrare i befolkningen eller deras utbildningsnivå har betydelse för arbetsmarknadssegregationen. Länder med många invandrare har inte ett större utanförskap, och vice versa."


2014-02-11 Dagens Arena

”Regeringens skolreformer kommer inte få några effekter”

”Jag har svårt att se hur regeringen ska kunna vända utvecklingen i skolan”, säger Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN, till Dagens Arena. Jonas Vlachos förklarar bland annat att "staten abdikerade starkt från sina uppgifter. Göran Perssons idé om hur decentraliseringen skulle gå till efterlevdes inte alls. Alla styrmedel, med riktade pengar från staten till skolan och tydliga behörighetsregler för lärare och uppföljning av resultat, struntade man i".


2014-02-10 Bohuslänningen

Maktens homogenitet går igen

Bohuslänningen skriver i en ledare om det pågår nomineringsarbetet i partierna inför kommunvalet. Forskning från IFN nämns och Olle Folke, affilierad till IFN, citeras från en intervju i Ingenjören. Tidningen skriver: "En av forskarna Olle Folke intervjuades i tidningen Ingenjören nyligen och sammanfattade saken på följande dråpliga sätt: Könskvoteringen gjorde det svårare för medelmåttiga män att behålla sin position. Om man är en medioker ledare behöver man omge sig med sådana som är likadana för att överleva som ledare i gruppen".


2014-02-09 Dagens Nyheter

”Provet diskriminerar studiemotiverade”

I ett inlägg på DN Debatt skriver Peshwas Farik Saadon, juridikstudent och författare, om kvoten studenter som antas via högskoleprovet. En kvot som han anser alllt för hög. Han hänvisar till forskning av bland andra Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN. "Givet att en person med lägre betyg och högre resultat på högskoleprovet antas i stället för en person som enbart söker med sina betyg, kan man enligt Jonas Vlachos, ur forskningen läsa att det generellt sett dröjer längre tid för denna att erhålla examen."


2014-02-08 Smålandsposten

Inga experiment med svensk ekonomi

Sverige toppar listan över utveckling i drygt 40 av världens största ekonomier. Det är det brittiska revisions- och konsultföretaget PWC, noterar Smålandsposten på ledarplats. Tidningen konsterarar vidare att det är förenat med vissa pedagogiska utmaningar att visa att Alliansens ekonomiska politik varit framgångsrik. "Andelen sysselsatta ligger kvar på samma nivå som 2006", förklarade Magnus Henrekson [IFN]. "Henrekson formulerar alliansens bedrift så här i den artikel han skrivit i senaste Axess Magasin: 'trots en snabbt stigande befolkning såväl totalt som i yrkesaktiv ålder har sysselsättningen hängt med befolkningsökningen'.”


2014-02-07 Svenska Dagbladet

Kommunal popsång ger ingen välfärd

Andreas Bergh, IFN, skriver i en kolumn i Svenska Dagbladet om risken med att kommuner gör "reklam" för sig själva: "Åtgärder för effektiv och opartisk kommunal byråkrati ger sannolikt inte samma omedelbara mediegenomslag som när exempelvis Katrineholm tog fram en kommunal popsång. Institutionell kvalitet känns onekligen en smula abstrakt i jämförelse med exempelvis Storsjöodjurscenter i Svenstavik där kameror riggats upp för att visa Storsjöns vattenliv live. Men på lite sikt gör det betydligt större nytta för kommuninvånarnas välfärd."


2014-02-07 Entreprenör

Ökad produktivitet när LAS reformerades

"När turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd reformerades för småföretagare ledde det till att arbetsproduktiviteten ökade med 2,5 procent eller mer" skriver tidskriften Entreprenör. Uppgifterna kommer från Carl-Magnus Bjuggrens, IFN, avhandling Family Matters – Essays on Family Firms and Employment Protection.


2014-02-07 Folkbladet

Alliansen har slut på energi

I en ledare skriver Widar Andersson om regeringens sysselsättningspolitik och har som utgångspunkt en artikel av Magnus Henrekson, IFN, i senaste numret av magasinet Axess. Henrekson skriver bland annat, förklarar Folkbladet, att "alliansens bedrift" är att ha hållit uppe sysselsättningen. Trots att befolkningen ökat med 700 000 personer under det senaste decenniet så är andelen sysselsatta som andel av totalbefolkningen lika stor (45,7 procent) nu som vad den var 2006.


2014-02-06 Dagens Nyheter

Könskvotering leder till högre kompetens hos män

DN Ekonomi skriver om forskning av Johanna Rickne och Olle Folke, IFN. "Könskvotering leder till högre kompetens hos män medan kvinnornas kompetens består. En förklaring är att kvoteringen gör det svårare för medelmåttiga män att behålla sin position". DN citerar Olle Folke i tidningen Ingenjören: "Könskvoteringen gjorde det svårare för medelmåttiga män att behålla sin position. Om man är en medioker ledare behöver man omge sig med sådana som är likadan för att överleva som ledare i gruppen".


2014-02-05 Ingenjören

Kvotering ger mer kompetenta män

Kvotering av kvinnor leder till högre kompetens hos männen, skriver Ingenjören och hänvisar till forskning av Johanna Ricken, IFN och Olle Folke, affilierad till IFN. Olle Folke berättar för tidningen om studien och forskningsresultaten.


2014-02-01 Agenda

Blod och affärer -- om familjeföretagens lysande framtid

I PWC:s kundtidning Agenda nr 1 - 2014 intervjuas Carl-Magnus Bjuggren, som nyligen doktorerat, om familjeföretag. Han förklarar att "långsiktigheten och den känslomässiga relationen till företagandet tror jag ofta skiljer familjeföretagen från kollegorna med spritt ägande".


2014-01-30 Svenska Dagbladet

Moderaterna har tagit efter vänsterns feminism

"Att Moderaterna i dag kan tala om problemen med att människor delas upp i kön är mycket positivt. Men det är synd att man bara ser politiska lösningar" skriver Johanna Möllerström [affilierad till IFN] och Carolin Dahlman på Brännpunkt i SvD. De menar "att man kan vara feminist och ändå inte ge uttryck för detta via en enda lag eller skattesubvention".


2014-01-29 Metro

Johan Norberg: Värnplikten var tvångsarbete

I en krönika i Metro skriver Johan Norberg att det börjar resas krav på återinförande av någon slags värnplikt. Han menar dock att värnplikt var dyrt för samhället: "Som ekonomen Niclas Berggren [IFN] skrev i en ledare i Ekonomisk Debatt är det kostsamt att ta alla unga män från utbildningar och arbetsmarknad precis när de behöver bygga sin kompetens. Studier visar att avskaffad värnplikt ökar tillväxttakten per arbetare med upp till en halv procentenhet. Man kan köpa många JAS-plan och stridsvagn 122 för de pengarna. "


2014-01-28 Axess magasin

Utbilda för arbete

Magnus Henrekson, IFN, skriver om utbildning och utanförskap i Axess magasin nr 1 2014. Han förklarar att det inte finns något alexabderhugg i form av en särskild åtgärd som drastiskt minskar utanförskapet, men menar att ett första steg är att komma bort från utbildningsalarmismen.Han siar om hur Sverige kommer att se ut om 20 år: "Mitt grundtips är tyvärr att utanförskapet kommer att bestå i åtminstone nuvarande omfattning och ses som något normalt. Var och en får lära sig att hantera dess praktiska konsekvenser efter bästa förmåga. Tillvänjningen går snabbare än vad de flesta vill erkänna.


2014-01-28 Axess magasin

Sluta med propagandan

Marika Formgren skriver i Axess magasin att "det galna kvartsseklets radikaler misslyckades med att avskaffa det personliga ägandet och förstatliga företagen. Men i den kulturella sfären står deras idéer fortfarande starka. Normbildningen blev också förstatligad under vänstervågen, och det har ingen senare regering försökt ändra på. Hon förklarar att integrationsminister Erik Ullenhag sagt att sju av tio jobb som tillkommit sedan 2006 har gått till invandrare. "Han blev kraftigt ifrågasatt av tunga bloggare" skriver Marika Formgren och namnger Tino Sanandaji, IFN.


2014-01-28 Byggindustrin

"Skrotad hyresreglering sätter fart på byggandet"

Byggindustrin skriver i nr 3 2014 om hyresregleringen som enligt Assar Lindbeck, IFN, stegvis behöver avvecklas under ordnade former och med speciella stöd till låginkomsttagare. Byggindustrin fortsätter: "Men det räcker inte [enligt Assar Lindbeck]. Nyproduktionen av hyresrätter måste mångdubblas".


2014-01-28 Expressen

Efter 33 år slår de igen lanthandeln i Hörja

Expressen skriver om att allt fler svenska lanthandlare tvingas lägga ner. Tidningen citerar en artikel som tidigare publicerats i Dagens Nyheter. "Trenden ser likadan ut internationellt, i Storbritannien satsar livsmedelskedjan Tesco mer på de mellanstora mer centrala butikerna. Likadant gör amerikanska jätten Walmart."

'De har arbetat med mindre butikskoncept som Walmart Neighborhood Market eller Walmart Express och Sverige följer den trenden" förklarar Matilda Orth, IFN, i de båda artiklarna.


2014-01-27 Forskning & Framsteg

Svenskar röstar trots regn

"Till skillnad från i amerikanska val påverkas inte valdeltagandet i Sverige av dåligt väder" skriver Forskning & Framsteg. En av forskarna bakom denna slutsats är Richard Öhrvall, IFN och SCB. Han förklarar: "Valdagen i USA är en vardag, vilket gör att många har mindre tid att gå till vallokalen och om det då regnar kan det påverka beslutet om att rösta eller inte. I Sverige och andra länder där valdagen infaller på en helgdag är det lättare att vänta några timmar om det skulle vräka ned."


2014-01-26 Sydsvenskan

Tänk på procenten

I en krönika skriver Peter T Ohlson om att århundradets skattereform hackats sönder av mer än 500 olika ändringar. Han förklarar att "det hittills tyngsta inlägget i den diskussionen [om skatterna] är en antologi som utgavs i onsdags: En skattereform för 2000-talet. Två IFN-forskare är medförfattare: Åsa Hansson och Magnus Henrekson. Peter T Ohlson argumenterar för en brett politiskt förankrad skattereform.


2014-01-25 Aftonbladet

Ny järnridå får Schweiz att stanna

Staffan Heimerson skriver i Aftonbladet om att Schweiz planerar hårdare lagstiftning mot invandrare. Han tar olika europeiska länder som exempel på en trend, bland annat Sverige och citerar Assar Lindbeck, IFN. Han menar att Lindbecks resonemang innebär att  "slutsatsen (fast den sägs inte öppet) är: Stäng gränserna".


2014-01-24 Svenska Dagbladet

Ett myrsteg i rätt riktning

I en ledare kommenterar SvD att bostadsminister Stefan Attefall vill öka andrahandsuthyrning av bostäder.  Ledarskribenten fortsätter: "Det tycks inte spela någon roll hur många gånger ... Assar Lindbeck [IFN] upprepar att dagens hyresreglering inte fungerar och att den endast infördes som åtgärd under brinnande krig. De rödgröna partierna fortsätter envist att kämpa emot. Och detsamma gör Hyresgästföreningen."


2014-01-24 Kvällsposten

S-förslaget riskerar att höja elpriset i Malmö

I Kvällsposten har förts en debatt om elområden och elpriser. Pär Holmberg, IFN, skriver i ett inlägg att (S) valt en "mer populistisk linje" som innebär att elområden Malmö och Stockholm bör slås ihop. Holmberg menar att en "bättre och mindre äventyrlig lösning är i stället att kompensera elkonsumenter i södra Sverige genom att justera stamnätstarifferna".


2014-01-24 Dagens Industri

Så botas bostadsbristen enligt experten

Assar Lindbeck, IFN, talade nyligen på ett seminarium om bostadskrisen. DI skriver: "Hans utgångspunkt är att en successiv avveckling av hyreskontrollen är nödvändig men inte tillräcklig för att skapa en fungerande bostadsmarknad". Lindbeck förklarade att det även måste skapas en övertygelse hos privata byggherrar och finansiärer att de nya reglerna består i framtiden.


2014-01-23 Svenska Dagbladet

Marknadshyror är mer rättvist

Maria Ludvigsson skriver på SvD:s  ledarsida om behovet av marknadshyror. Hon refererar till ett seminarium som arrangerats av den så kallade Bokriskommittén där även Assar Lindbeck, IFN, deltog: "Med pedagogiska diagram och exakta resonemang kunde Lindbeck beskriva vad bostadsbristen beror på liksom hur den skulle minska om prismekanismerna tilläts vägleda byggande och hyressättning."


2014-01-23 Barometern

Helheten saknas i asylpolitiken

Barnets bästa ges nu en tydligare vikt i asylprövningen, skriver Barometern i en ledarkommentar. Tidningen menar att asylpolitiken i vissa deklar görs alltmer generös men att lite görs för att fullfölja andra delar "som behövs för att helheten ska vara hållbar". Barometern fortsätter: "De gröna talar om öppna gränser och blundar för att en helt fri invandring kolliderar med välfärdsstaten, något som ekonomen Assar Lindbeck [IFN] nyligen uppmärksammade. Att en låglönesektor som saknar stöd i Sverige är en ofrånkomlig konsekvens av en obegränsad invandring talar för övrigt många rödgröna företrädare tyst om."


2014-01-22 Dagens Industri

Blytunga experter: Återinför fastighetsskatten

Dagens Industri skriver om antologin "En skattereform för 2000-talet" och menar att  "en blytung panel står enad bakom två kontroversiella förslag: Återinför fastighetsskatten och höj matmomsen". Tidningen citerar bland andra Åsa Hansson, IFN, och skriver att hon kallar en enhetlig momssats med en högre moms på mat för en ”nobrainer”. Med andra ord ett av de mer självklara inslagen i en skattereform.


2014-01-22 Dagens Nyheter

Åsbrink vill slopa statsskatten

Med anledning av att antologin "En skattereform för 2000-talet" presenterades skriver DN Ekonomi om att förre finansministern Erik Åsbrink bland annat vill återinföra en "rimlig" fastighetsskatt. Tidningen förklarar att Magnus Henrekson var "rätt ljum inför kravet". Vid bokpresentationen förklarade han att "fastighetsskatten motsvarade bara en procent av BNP".


2014-01-22 Råd & Rön

Runda banken – ragga pengarna!

Säger banken nej till att låna ut pengar? Då kan du via nätet be människor över hela världen att finansiera ditt projekt, skriver tidningen Råd & Rön nr 1, 2014. En av de som intervjuas i ämnet är Joacim Tåg, IFN. Han berättar bland annat om USA där det finns särskilda webbplatser där man på detta sätt investerar direkt i företag: "Det har varit mycket debatt om detta. I USA ger man i vissa fall till och med ränta på insatta pengar, och då börjar man verkligen närma sig bankverksamhet."


2014-01-22 Dagens Opinion

Elva tungviktare släpper bok om ny skattereform

Dagens Opinion förklarar att boken "En skattereform för 2000-talet" med bland andra Magnus henrekson och Åsa Hansson, IFN, som medförfattare initierats av fackförbundet Sveriges Ingenjörer, Industrivärlden och Carl Bennet AB, "som står bakom projektet och har anlitat redaktören Mats Bergstrand, tidigare redaktör för DN Debatt".
 


2014-01-22 Dagens Nyheter

”Skattesystemet ett lappverk – en ny stor reform behövs”

23 år efter ”århundradets skattereform” har över 500 ändringar gjorts i skattesystemet. Höga marginalskatter är tillbaka, liksom osunda skatteskillnader mellan arbete och kapital. Därför behövs en rejäl skattereform, skriver Magnus Henrekson och Åsa Hansson, IFN, tillsammans med nio andra experter som författat kapitel i en nyutkommen bok.


2014-01-21 Dagens Nyheter

”Det är konkurrensen i sig som ger bättre resultat”

I en slutreplik skriver Gabriel Heller Sahlgren, och Henrik Jordahl, IFN, samt Philip Booth att huvudpoängen i deras resonemang "är att det tycks vara konkurrensen mellan olika skolor, inte de fristående huvudmännens motiv, som ger bättre skolresultat".


2014-01-20 Folkbladet

Välfärdsstatens behov av gräns

"När ett stort antal mer eller mindre 'utfattiga' och i många fall lågutbildade människor kommer till en rik välfärdsstat så utsätts samhällssystemet för stress och besvärliga vägval" skriver Widar Andersson i en ledare. Han hänvisar till en intervju med Assar Lindbeck i tidskriften Neo. Widar Andersson menar att "Det gäller att hålla fast vid den reglerade invandringen".


2014-01-20 Dagens Nyheter

”En enskild studie är inget alexanderhugg i skoldebatten”

Professor emeritus Åke Sandberg, går i polemik med ett inlägg på DN Debatt av bland andra IFN-forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Sahlgren. De kritiserar med att Pisastudien använts för att tolka statistiska samband som orsakssamband. "Men för att driva sin tes refererar de samtidigt till en annan studie utan att berätta om den studiens speciella historiska bakgrund", skriver Sandberg.


2014-01-18 Dagens Nyheter

Pengarna till välfärden går ofta till löner

Det pågår en strid om resurserna till skola, vård och omsorg, skriver DN och menar "att en stor förklaring till resurstillskottet inom grundskolan i själva verket är ökade kostnader för löner". Jonas Vlachos, affilierad till IFN, intervjuas och säger bland annat att "alla utgiftsmått går att manipulera på olika sätt ... I skolans fall kan personaltäthet vara ett rättvist mått att använda och där har utvecklingen inte gått uppåt".


2014-01-17 Värmlands Folkblad

Det blev fel – nu vi gör om

Åke Sandberg, ekonom och sociolog, prof.em. skriver i ett debattinlägg om den artikel i DN tidigare i veckan som bl.a. Gabriel Sahlgren och Henrik Jordahl, IFN, författat. Sandberg menar att en studie som, som i artikeln, sägs förbättrar länders prestationer "inte presenterar på ett sätt som gör att läsaren kan göra en egen bedömning av huruvida just de tres tolkning av samband är den riktiga eller ens rimlig. (Andra skolforskare har uttryckt stor tveksamhet till den refererade studien.)


2014-01-16 Arbetet

Desperat argumentation för det fria skolvalet

I en ledare kommenterar Arbetet den debattartikel av bl.a. Gabriel Sahlgren och Henrik Jordahl, IFN, som publicerades i Dagens Nyheter tidigare i veckan. Tidningen menar att deras argumentationen är desperat men förståelig: "Det fria skolvalet och de vinstmaximerande friskolorna är ryggraden i det system som gör det möjligt för privata huvudmän att lägga skattepengar i egen ficka i stället för att lägga dem på utbildning."

 


2014-01-16 Dagens Nyheter

Stormarknad får vika när vi ställer bilen

DN skriver om att livsmedelskedjorna i dag satsar på mellanstora butiker i växande städer, efter flera år då köpladorna vuxit runt städerna. Nu vill kunderna slippa köra bil till matbutiken. En av de som intervjuas är Matilda Orth, IFN. Hon förklarar att detta är en internationell trend och exemplifierar med amerikanska Walmart som arbetar med flera mindre butikskoncept.


2014-01-15 SVT Nyheter

Forskning ska rädda skolan

Regeringen ska låta internationell forskningsexpertis granska svenska skolan. Det är på tiden tycker svenska forskare som dock är kritiska till att OECD ska leda en granskning baserad på egna rapporter, skriver SVT Nyheter. En av de forskare som intervjuas är Henrik Jordahl, IFN. Han är osäker på ifall det är vettigt att just OECD ska leda granskningen: "OECD:s rapporter bygger i för lite utsträckning på publicerad forskning."


2014-01-14 Sveriges Radio

S välkomnar skolkommission

Ett nyhetsinslag i Dagens Eko handlar om att  Ibrahim Baylan (S) välkomnar den skolkommission som utbildningsminister Jan Björklund tagit initiativ till för att höja kvaliteten i  skolan. I inslaget intervjuas Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, om att  OECD som gör PISA-undersökningen på regeringens begäran ska tillsätta kommissionen. Gabriel Sahlgren är skeptisk till denna tågordning.


2014-01-13 Lärarnas Nyheter

Forskare kritiserar tolkning av Pisa

Lärarnas Nyheter skriver om den debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter 2014-01-13, med Henrik Jordahl, IFN, Gabriel heller Sahlgren, afflierad till IFN, och Philip Booth som författare. De menar att man inte ska basera en skolpolitik på Pisa-rapportens tolkningar av de deltagande ländernas kunskapsresultat.


2014-01-13 Dagens Nyheter

"Pisarapporten säger inget om vad som fungerar väl"

"Pisastudien [om utbildning] är ett fyrverkeri av korrelationer som i slutändan inte säger någonting om de bakomliggande orsakssambanden" anser Henrik Jordahl, IFN, Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN samt Philip Booth, professor, Cass Business School i London i ett inlägg på DN Debatt. De menar "att basera politik på rapporten är ... ett steg ut i det okända och kan faktiskt vara direkt skadligt för resultaten".


2014-01-10 HelaGotland

Ett nytt hot mot Alliansen

I en ledarkommentar skriver HelaGotland om det nya politiska partiet Kristet värdparti som utmanar KD. Tidningen förklarar att regeringen givit kommunerna rätt att införa vårdnadsbidrag. "På Gotland har de borgerliga partierna inte ställt upp för Allianskollegerna men på andra håll har bidraget införts. Och cementerat könsroller, låst in invandrarkvinnor och motverkat arbetslinjen." Skribenten citerar Andreas Bergh, IFN, i Svenska Dagbladet.


2014-01-09 The Telegraph

Call to raise state pension age to 68 within next decade

Planer på att höja pensionsåldern till 68 måste genomföras långt tidigare är vad som var tänkt – från 2045 till 2023, menar Gabriel H. Sahlgren (affilierad till  till IFN) vid brittiska Institute of Economic Affairs (IEA) när han citeras i The Telegraph. Han förklarade att det statliga pensionssystemets ger incitament till förtidspension och anser att arbetsrätten behöver reformeras för att göra det lättare för äldre britter att få arbete.


2014-01-08 Hotellrevyn

Få jobb av sänkta arbetsgivaravgifter

Hotellrevyn skriver om en forskningsrapport med Johan Egebark, affilierad till IFN, som medförfattare. I artikeln säger Egebark att om man jämför med "den genomsnittliga anställningskostnaden för 19–25-åringar, som är omkring en fjärdedel så stor. Gör man den jämförelsen framstår det som dyrt att använda sänkta arbetsgivaravgifter som en åtgärd för att skapa jobb".


2014-01-07 TT

Privatiseringen varierar kraftigt

Med anledning av forskningsrapporten Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter, med Henrik Jordahl och Richard Öhrvall som två av författarna, har en rad tidningar publicerat en text från TT. "Privatiseringen av välfärdstjänster varierar starkt mellan kommunerna. Täby kommun har högst andel privatisering med 54 procent medan Pajala har minst med 1 procent" skriver bland andra Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Totalt publiceras TT-texten i närmare 50 media.


2014-01-04 Bohuslänningen

Ungdomsarbetslösheten är ett fiasko

Riksdagsledamot Jan-Olof Larsson (S) skriver i ett debattinlägg om ungdomsarbetslöshet och den sänkta arbetsgivaravgiften för alla under 26 år. Han hänvisar till en forskningsrapport författad av Johan Egebark (affilierad till IFN) med flera. Larsson skriver: "Utslaget per jobb blir kostnaden skyhög. Varje nytt arbetstillfälle kostar skattebetalarna 1,0–1,6 miljoner kronor. 'Det är väldigt mycket pengar', konstaterar Johan Egebark, en av forskarna bakom rapporten."


2014-01-03 Svenska Dagbladet

All makt utgår från…systemet?

Med anledning av en ledarkommentar av PM Nilsson i Dagens Industri skriver Sanna Rayman på SvD:s ledarblogg att Nilsson misstolkat debatten. Hon undrar, med anledning av Nilssons text, om det verkligen är "någon i nämnda debatter som har menat etnicitet när han eller hon talat om folket eller de svenska medborgarna?". I sammanhanget nämns (Tino) Sanandaji, IFN, som är en av de centrala debattörerna om migration och integration i Sverige.


2014-01-03 Dagens Industri

Sverige är ett system mer än ett folk

"I kölvattnet av den höga invandringen har det brutit ut en intressant debatt inom borgerligheten om rätten att invandra och rätten att reglera invandringen" skriver PM Nilsson på ledarplats i DI. Han förklarar att det var Tino Sanandaji, IFN, som på sin blogg drog igång debatten där han bl.a. skrev: "Att svenska medborgare har äganderätt över den svenska staten och beslutanderätt över migration är inte bara en löst grundad teori, det är vad Sveriges grundlag säger". PM Nilsson å sin sida anser att det är "bättre att betrakta det svenska mer som ett system än ett folk".


2014-01-02 Folkbladet

Utan klassresor stannar Sverige

Widar Andersson skriver i en ledare "att människor känner sig inlåsta i sina utanförskap utgör sannolikt det mest allvarliga hotet mot tilliten i det nya Sverige". Anderssons utgångspunkt är programmet Filosofiska Rummet i P1 där tillitens politiska dimensioner diskuterades. En av deltagarna var Andreas Bergh, IFN.

 


2015-02-02 Dagens Samhälle

Debattsvepet

Under vinjetten Debattsvepet hänvisar Dagens Samhälle till en debattartikel i Dagens Industri. Artikeln är författad av Johan Wennström och Özge Öner, IFN. Titeln är "Flyktingar placeras där arbetslösheten är högst".


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se