2014

All makt utgår från…systemet?

2014-01-03 Svenska Dagbladet

Med anledning av en ledarkommentar av PM Nilsson i Dagens Industri skriver Sanna Rayman på SvD:s ledarblogg att Nilsson misstolkat debatten. Hon undrar, med anledning av Nilssons text, om det verkligen är "någon i nämnda debatter som har menat etnicitet när han eller hon talat om folket eller de svenska medborgarna?". I sammanhanget nämns (Tino) Sanandaji, IFN, som är en av de centrala debattörerna om migration och integration i Sverige.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se