2014

Sverige är ett system mer än ett folk

2014-01-03 Dagens Industri

"I kölvattnet av den höga invandringen har det brutit ut en intressant debatt inom borgerligheten om rätten att invandra och rätten att reglera invandringen" skriver PM Nilsson på ledarplats i DI. Han förklarar att det var Tino Sanandaji, IFN, som på sin blogg drog igång debatten där han bl.a. skrev: "Att svenska medborgare har äganderätt över den svenska staten och beslutanderätt över migration är inte bara en löst grundad teori, det är vad Sveriges grundlag säger". PM Nilsson å sin sida anser att det är "bättre att betrakta det svenska mer som ett system än ett folk".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se