2014

Privatiseringen varierar kraftigt

2014-01-07 TT

Med anledning av forskningsrapporten Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter, med Henrik Jordahl och Richard Öhrvall som två av författarna, har en rad tidningar publicerat en text från TT. "Privatiseringen av välfärdstjänster varierar starkt mellan kommunerna. Täby kommun har högst andel privatisering med 54 procent medan Pajala har minst med 1 procent" skriver bland andra Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Totalt publiceras TT-texten i närmare 50 media.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se