2014

Call to raise state pension age to 68 within next decade

2014-01-09 The Telegraph

Planer på att höja pensionsåldern till 68 måste genomföras långt tidigare är vad som var tänkt – från 2045 till 2023, menar Gabriel H. Sahlgren (affilierad till  till IFN) vid brittiska Institute of Economic Affairs (IEA) när han citeras i The Telegraph. Han förklarade att det statliga pensionssystemets ger incitament till förtidspension och anser att arbetsrätten behöver reformeras för att göra det lättare för äldre britter att få arbete.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se