2014

S välkomnar skolkommission

2014-01-14 Sveriges Radio

Ett nyhetsinslag i Dagens Eko handlar om att  Ibrahim Baylan (S) välkomnar den skolkommission som utbildningsminister Jan Björklund tagit initiativ till för att höja kvaliteten i  skolan. I inslaget intervjuas Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, om att  OECD som gör PISA-undersökningen på regeringens begäran ska tillsätta kommissionen. Gabriel Sahlgren är skeptisk till denna tågordning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se