2014

Pengarna till välfärden går ofta till löner

2014-01-18 Dagens Nyheter

Det pågår en strid om resurserna till skola, vård och omsorg, skriver DN och menar "att en stor förklaring till resurstillskottet inom grundskolan i själva verket är ökade kostnader för löner". Jonas Vlachos, affilierad till IFN, intervjuas och säger bland annat att "alla utgiftsmått går att manipulera på olika sätt ... I skolans fall kan personaltäthet vara ett rättvist mått att använda och där har utvecklingen inte gått uppåt".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se