2014

”En enskild studie är inget alexanderhugg i skoldebatten”

2014-01-20 Dagens Nyheter

Professor emeritus Åke Sandberg, går i polemik med ett inlägg på DN Debatt av bland andra IFN-forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Sahlgren. De kritiserar med att Pisastudien använts för att tolka statistiska samband som orsakssamband. "Men för att driva sin tes refererar de samtidigt till en annan studie utan att berätta om den studiens speciella historiska bakgrund", skriver Sandberg.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se