2014

”Det är konkurrensen i sig som ger bättre resultat”

2014-01-21 Dagens Nyheter

I en slutreplik skriver Gabriel Heller Sahlgren, och Henrik Jordahl, IFN, samt Philip Booth att huvudpoängen i deras resonemang "är att det tycks vara konkurrensen mellan olika skolor, inte de fristående huvudmännens motiv, som ger bättre skolresultat".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se