2014

Helheten saknas i asylpolitiken

2014-01-23 Barometern

Barnets bästa ges nu en tydligare vikt i asylprövningen, skriver Barometern i en ledarkommentar. Tidningen menar att asylpolitiken i vissa deklar görs alltmer generös men att lite görs för att fullfölja andra delar "som behövs för att helheten ska vara hållbar". Barometern fortsätter: "De gröna talar om öppna gränser och blundar för att en helt fri invandring kolliderar med välfärdsstaten, något som ekonomen Assar Lindbeck [IFN] nyligen uppmärksammade. Att en låglönesektor som saknar stöd i Sverige är en ofrånkomlig konsekvens av en obegränsad invandring talar för övrigt många rödgröna företrädare tyst om."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se