2014

Marknadshyror är mer rättvist

2014-01-23 Svenska Dagbladet

Maria Ludvigsson skriver på SvD:s  ledarsida om behovet av marknadshyror. Hon refererar till ett seminarium som arrangerats av den så kallade Bokriskommittén där även Assar Lindbeck, IFN, deltog: "Med pedagogiska diagram och exakta resonemang kunde Lindbeck beskriva vad bostadsbristen beror på liksom hur den skulle minska om prismekanismerna tilläts vägleda byggande och hyressättning."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se