2014

Så botas bostadsbristen enligt experten

2014-01-24 Dagens Industri

Assar Lindbeck, IFN, talade nyligen på ett seminarium om bostadskrisen. DI skriver: "Hans utgångspunkt är att en successiv avveckling av hyreskontrollen är nödvändig men inte tillräcklig för att skapa en fungerande bostadsmarknad". Lindbeck förklarade att det även måste skapas en övertygelse hos privata byggherrar och finansiärer att de nya reglerna består i framtiden.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se