2014

Ny järnridå får Schweiz att stanna

2014-01-25 Aftonbladet

Staffan Heimerson skriver i Aftonbladet om att Schweiz planerar hårdare lagstiftning mot invandrare. Han tar olika europeiska länder som exempel på en trend, bland annat Sverige och citerar Assar Lindbeck, IFN. Han menar att Lindbecks resonemang innebär att  "slutsatsen (fast den sägs inte öppet) är: Stäng gränserna".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se