2014

Ökad produktivitet när LAS reformerades

2014-02-07 Entreprenör

"När turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd reformerades för småföretagare ledde det till att arbetsproduktiviteten ökade med 2,5 procent eller mer" skriver tidskriften Entreprenör. Uppgifterna kommer från Carl-Magnus Bjuggrens, IFN, avhandling Family Matters – Essays on Family Firms and Employment Protection.

Läs mer i Entreprenör nr 1–2014

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se