2014

Inga experiment med svensk ekonomi

2014-02-08 Smålandsposten

Sverige toppar listan över utveckling i drygt 40 av världens största ekonomier. Det är det brittiska revisions- och konsultföretaget PWC, noterar Smålandsposten på ledarplats. Tidningen konsterarar vidare att det är förenat med vissa pedagogiska utmaningar att visa att Alliansens ekonomiska politik varit framgångsrik. "Andelen sysselsatta ligger kvar på samma nivå som 2006", förklarade Magnus Henrekson [IFN]. "Henrekson formulerar alliansens bedrift så här i den artikel han skrivit i senaste Axess Magasin: 'trots en snabbt stigande befolkning såväl totalt som i yrkesaktiv ålder har sysselsättningen hängt med befolkningsökningen'.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se