2014

”Provet diskriminerar studiemotiverade”

2014-02-09 Dagens Nyheter

I ett inlägg på DN Debatt skriver Peshwas Farik Saadon, juridikstudent och författare, om kvoten studenter som antas via högskoleprovet. En kvot som han anser alllt för hög. Han hänvisar till forskning av bland andra Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN. "Givet att en person med lägre betyg och högre resultat på högskoleprovet antas i stället för en person som enbart söker med sina betyg, kan man enligt Jonas Vlachos, ur forskningen läsa att det generellt sett dröjer längre tid för denna att erhålla examen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se