2014

”Regeringens skolreformer kommer inte få några effekter”

2014-02-11 Dagens Arena

”Jag har svårt att se hur regeringen ska kunna vända utvecklingen i skolan”, säger Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN, till Dagens Arena. Jonas Vlachos förklarar bland annat att "staten abdikerade starkt från sina uppgifter. Göran Perssons idé om hur decentraliseringen skulle gå till efterlevdes inte alls. Alla styrmedel, med riktade pengar från staten till skolan och tydliga behörighetsregler för lärare och uppföljning av resultat, struntade man i".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se