2014

Hur rimmar det med ambitionen om att stå på de svagas sida?

2914-02-12 Helahelsingland.se

"Rasistiska arbetsgivare, för många invandrare eller för höga murar" frågar Eva Cooper i en ledare. Hon skriver: "Kanske det finns för många invandrare? Det är en annan vida spridd uppfattning om vad arbetsmarknadsgapet beror på. Forskaren Andreas Bergh [IFN] undersökte sådana typer av påståenden i en rapport publicerad av tankesmedjan Ecipe. Där visar han att vare sig andelen invandrare i befolkningen eller deras utbildningsnivå har betydelse för arbetsmarknadssegregationen. Länder med många invandrare har inte ett större utanförskap, och vice versa."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se