2014

Unga uppmanas flytta till storstäder

2014-02-12 SVT Nyheter

Med anledning av tv-programmet Rakt på skriver SVT Nyheter om urbanisering: Magnus Henrekson [IFN] menar att det också finns positiva sidor av en fortsatt urbanisering och att det inte är självklart att motarbeta den. "Ekologiskt är det fantastiskt. En människa som bor i en storstad gör av med oerhört mycket mindre energi och mycket mindre transportkoder. I och med att många bor tätt slås också kostnaderna ut på fler för infrastruktur, vatten och avlopp till exempel."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se