2014

Kvotering lyfter kvinnor - hotar mediokra män

2014-02-13 Veckans Affärer

VA skriver: "Svenskt näringslivs ordförande Jens Spendrup hävdade att det saknades kompetenta kvinnor i näringslivet. Men forskare hävdar tvärtom att kvalificerade kvinnor får stå tillbaka för 'medelmåttiga män' - som inte ser problemet." Forskarna är bland andra Johanna Rickne och Olle Folke, IFN. Den senare förklarar att "könskvoteringen gjorde det svårare för medelmåttiga män att behålla sin position".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se