2014

Generösa socialbidrag reser hinder för utrikes födda

2014-02-14 Gefle Dagblad

I en ledare skriver Gefle Dagblad om integration på arbetsmarknaden. Kommentaren bygger på forskning av Andreas Bergh, IFN, som i en debattartikel förklarat att "fackföreningarna bör fundera över varför de länder där facken genom kollektivavtalen är som starkast tycks vara de länder där utlandsfödda har svårast att få jobb. Rimmar det med ambitionen att facket ska stå på de svagas sida?" Det är en beklämmande fråga, skriver Gefle Dagblad och undrar ifall det verkligen finns en sådan ambition.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se