2014

Tyvärr Lindbeck, bostadsbristen lär bestå

2014-02-14 Östran

I en kolumn i Östran skriver Nils Fredrik Aurelius, tidigare riksdagsledamot M, att "i fråga om hyrorna har regeringen helt enkelt inte haft viljan och kraften. Ministern Attefall (KD) har på snart åtta år bara gjort det enklare att hyra ut bostaden i andra hand ... Snart kan det dock vara för sent – en eventuell röd-grön regering lär inte åstadkomma annat än skenåtgärder". Aurelius Så avslutar: "Assar Lindbeck, nestorn inom svensk nationalekonomi, får nog inte uppleva att hans förslag från sextiotalet blir verklighet. Bostadsbristen kommer med andra ord att bestå."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se