2014

Vad har hänt sedan ”Patientens pris”?

2014-02-17 Sjuhusläkaren.se

Journalisten Maciej Zaremba har hållit ett anförande under rubriken ”Hur får vi en bättre sjukvård?” på ett seminarium som arrangerades av ”Leading Healthcare”. Sjuhusläkaren.se återger delar av talet. Zaremba hänvisar till Magnus Henrekson, IFN, som han förklarar "har noterat att Sverige gjort en mental U-sväng när det gäller människosynen. På 70-talet antog de styrande att alla människor vägleddes av inre motivation. De skulle göra sitt bästa oavsett vilken lön de hade eller om någon brydde sig om resultatet. I dag är det rakt tvärtom.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se