2014

Trovärdigheten, S

2014-02-18 Uppsala Nya Tidning

Socialdemokraterna kritiseras för att vilja göra en icke-fråga till en valfråga. Det handlar naturligtvis om statens budgetunderskott, skriver UNT. Tidningen hänvisar till en intervju med Assar Lindbeck, IFN, i vilken han tog avstånd från S:s beskrivning av verkligheten: "Lindbeck sade: ”Det är oerhört starka statsfinanser och att kalla det något annat är att missa situationen.' Kask var inne på samma linje: 'Det är att lura väljarna, kan man säga, i Sverige har vi goda statsfinanser.' Han betecknade även underskottet som en 'icke-fråga'."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se