2014

Dålig äldreomsorg ska inte löna sig

2014-02-20 Metro, m.fl.

En notis från TT om en debattartikel författad av bland andra Henrik Jordahl, IFN, publicerades i närmare 40 tidningar. I notisken kunde man bl.a. läsa att en återgång till offentligt monopol inom äldreomsorgen inte är en lösning. "Dagens system fungerar relativt väl men är långt ifrån färdigbyggt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se