2014

Så kan äldreomsorgen utvecklas

2014-02-20 Svenska Dagbladet

Henrik Jordahl, IFN, skriver på Brännpunkt i SvD tillsammans med Mats Bergman, Södertörns högskola, om privatisering inom äldreomsorg: "Anekdotiska skräckexempel har använts som argument för att omsorgen borde bedrivas enbart i offentlig regi – eller i vart fall inte av vinstsyftande företag. Vår bedömning är dock att äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se