2014

Konkurrens lyfter äldreomsorgen

2014-02-21 Entreprenör

Tidningen Entreprenör skriver om den ESO-rapport om privatisering av äldreomsorg som Henrik Jordahl, IFN, är av författarna till: "Äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatisering. Enligt de flesta tillgängliga kvalitetsmåtten i äldreomsorgen levererar privata aktörer något bättre än kommunala aktörer, men personaltätheten är något högre hos kommunala aktörer. Diskussionen landar i vilka kvalitetsmått som ska värderas högst" säger Henrik Jordahl till tidningen.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se