2014

Vinst ger bättre äldrevård

2014-02-21 Smålandsposten

På ledarplats konstarerar Smålandsposten att när Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO [Henrik Jordahl, IFN är en av författarna] betraktar privatiseringarna är slutsatsen "att äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar. Inget pekar på att privata aktörer snålar in på kvaliteten för att öka sin vinst. Snarare finns stöd för att påstå motsatsen".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se