2014

Testa en friare hyressättning i Stockholm

2014-02-26 Aftonbladet

Riksdagsledamot Stefan Svanström (KD) skriver om marknadshyror i ett inlägg i Aftonbladet. Han hänvisar till Assar Lindbeck, IFN, om vad hyresregleringen inneburit: "... att byggandet av hyresrätter hållits tillbaka med bortåt 1,5 procent av BNP per år de senaste 20 åren".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se