2014

Strukturer som snuttefilt

2014-03-01 HelaGotland

"Om de borgerliga partierna stod fast vid den konservativa och klassiskt liberala tanken att individen har ett eget ansvar för sitt liv, att man måste anstränga sig för att komma någonstans, då skulle inte Alliansen laborera med nystartszoner, förorda normkritik och genuspedagogik i skolan eller hota med könskvotering till bolagsstyrelser. Sådana åtgärder bygger på vänsteridéer ..." skriver Marika Formgren på ledarplats i HelaGotland. Hon noterar att Magnus Henrekson, IFN, har påpekat att bristande icke-kognitiva egenskaper bidrar till att ungdomar har svårt att få jobb.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se