2014

Globaliseringen och hög avkastning på kapital gör de rika allt rikare

2014-03-03 Veckans Affärer

Veckans Affärer skriver: ”'För 100 år sedan skulle Ingvar Kamprad kanske blivit rikast i Småland. Nu är han en av de rikaste i världen', konstaterar Daniel Waldenström, som forskar kring ekonomisk ojämlikhet." Daniel Waldenström är verksam vid Uppsala universitet och affilierad till IFN. VA frågar honom bland annat i vilken utsträckning de växande klyftorna i Sverige förklaras av inhemska politiska faktorer respektive globala trender inom teknologi och ökad handel. Han svarar: ”En oerhört svår och viktig fråga. Tvingas jag gissa skulle jag säga ungefär hälftenhälften."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se