2014

Kvotering lyfter kvinnor – hotar mediokra män

2014-03-03 Veckans Affärer

"Jens Spendrup hävdade att det saknades kompetenta kvinnor. Men forskare hävdar tvärtom att kvalificerade kvinnor får stå tillbaka för medelmåttiga män" skriver Veckans Affärer och hänvisar till rapporten ”Könskvotering: den medelmåttige mannens kris” av Johanna Rickne och Olle Folke, IFN. "Forskarna kommer fram till att kvotering av kvinnor leder till högre kompetens – hos männen."
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se