2014

Fritt val = fritt fall?

2014-03-05 Lärarnas Tidning

Lärarförbundets tidning menar att  "valfrihetsreformerna har ökat kunskapsklyftorna. Men frågan är om de också ligger bakom de försämrade resultaten i Pisa." Tidningen skriver om rapporten Välfärdstjänster i privat regi med Henrik Jordahl, IFN, som redaktör. Till Lärarnas Tidning säger han bland annat att det är långsökt att valfrihetsreformerna skulle vara en orsak till Sveriges ras i Pisa. "Det finns inte stöd för det. Om något ser man en liten positiv vinst på elevernas resultat."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se