2014

Bostadsbyggandets ickefråga

2014-03-06 Byggindustrin

I en ledare skriver Byggindustrin om de olika utredningar om byggbrist som gjorts under innevarande mandatperiod. Skribenten förklarar att Assar Lindbeck, IFN, utredde orsakerna till 1960-talets bostadsbrist och redan då föreslog att regleringen skulle tas bort. Men så skedde inte: "Facit av detta ser vi tydligt. Vi kommer att se det ännu tydligare nu när vi är på väg att lösa alla de mindre problemen kring bostadsbyggandet. Hyresregleringen och dess konsekvenser kommer att stå mitt i landskapet som en bergtopp."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se