2014

”Slutsats om lägre vinst för kvinnlig vd saknar grund”

2014-03-10 Dagens Nyheter

I en replik på DN-debatt skriver Johanna Rickne, IFN, Karl Wennberg HHS och Ratio samt Tomas Hjelström, HHS, att den pm som Elisabeth Thand Ringqvist, vd för organisationen Företagarna bygger sitt debattinlägg på är "behäftad med så många felaktigheter att ett sådant uttalande inte har någon grund". Rickne, Wennberg och Hjelström påpekar bland annat "svårigheten att slå fast ett orsakssamband med den metod som används". De menar att det är "viktigt att statistiska analyser är väl genomarbetade så att vi inte felaktigt tillskriver skillnader i olika företags prestanda till ledningens könstillhörighet".

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se