2014

Familjeföretag har ljus framtid

2014-03-10 Uppsala Nya Tidning

Tre fjärdedelar av alla företag i Sverige är familjeföretag och antalet ökar, skriver UNT och intervjuar bland andra Carl-Magnus Bjuggren, IFN. Han menar att familjeföretag anses vara mer långsiktiga och något mer försiktiga än andra typer av företag, skriver tidningen. "Det kan göra att familjeföretag har lättare att bygga långsiktiga relationer med exempelvis finansiärer, anställda och kunder. Samma egenskaper kan också bidra till att de följer en något långsammare tillväxttakt, åtminstone på kort sikt" säger Bjuggren.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se