2014

Skolan mår bra av triangulering

2014-03-12 Dagens Industri

PM Nilsson skriver i en ledare i DI att triangulering också kan beskrivas som ökad samsyn, och att skolan är ett område där detta behövs. Han välkomnar den växande samsynen i skolpolitiken bland annat vad gäller storleken på klasser. Han hänvisar till forskning av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som "menar att det finns ett gediget forskarstöd för att mindre klasser leder till bättre resultat".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se