2014

Långsökt med lönepress

2014-03-13 Barometern

Lönedumpning är ofta snarare en farhåga än en realitet – i en aktuell studie visades till exempel att den fria rörligheten inom EU inte har inneburit den låglönekonkurrens många har varnat för, skriver Barometern i en ledare. Tidningen hänvisar till en artikel i Axess av Magnus Henrekson, IFN, och menar att det finns "skäl att ifrågasätta idéerna om arbetskraftsinvandring som styr dagens regelverk. Någon generell brist på arbetskraft råder det knappast ..."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se